1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Регистрация/трансфер на домейн от областта .BG от лице извън България

Регистрация/трансфер на домейн от областта .BG от лице извън България

Условията за регистрация на домейн от областта .BG са наложени от Регистър.БГ и изискват лицето, което регистрира домейн да се идентифицира. Когато лицето, физическо или юридическо, се намират извън България, регистрацията на домейна има някои специфики, като ще разгледаме най-честите случаи.

1. Регистрант е фирма в Европейски съюз

За да регистрираме домейн на името на фирма, която се намира в ЕС е нужно да получим следните документи: – линк към официален уебсайт, на който може да се извърши справка кой е управител на фирмата, кой е ЕИК номерът и адресът и по регистрация. Уебсайтът трябва да позволява безплатна проверка и трябва да има версия на английски език.

Когато фирмата се намира във Великобритания ще имаме нужда от свидетелство от Companies House, като в това свидетелство е нужно да бъде вписано името на представляващия фирмата. Съкратен вариант на свидетелството, в което не е вписано името на управителя не върши работа за целите на регистрация на домейн. Поради тази причина е необходимо да получим копие на пълният вариант на свидетелството. Таксите за издаване на пълният вариант на свидетелството са за сметка на регистранта.

След като получим документ ще запазим домейна (ще направим заявка за трансфер) и ще изпратим документ, който очакваме да получим в оригинал. Документът трябва да се изпрати чрез поща или куриер до нашия адрес в София.

В случай че чуждестранната фирма не разполага с фирмен печат, ще бъде необходимо да се подпише пълномощно, което дава право на СуперХостинг.БГ ООД да регистрира домейна на името на фирмата. Такова пълномощно следва да се подпише пред български консул в държавата, в която се намира регистранта. Цената на домейна не включва разходи за куриер и нотариални/консулски такси.

2. Регистрант е физическо лице гражданин на държава в Европейски съюз или е български гражданин намиращ се в чужбина

Когато регистрант на .BG домейн е физическо лице, гражданин на Европейски съюз, тогава това лице трябва да подпише пълномощно пред консул в българско посолство. Чрез това пълномощно се упълномощава СуперХостинг.БГ да извърши регистрацията на домейна, като представлява регистранта пред Register.BG. След това пълномощното трябва да бъде изпратено в оригинал до нашия адрес в гр. София. Възможно е в близост до регистранта да няма българско посолство, а и тъй като процедурата по заверка е свързана с допълнителни разходи, може да се прецени дали не е по-удачно домейнът да се регистрира на името на фирма, приятел или роднина на регистранта, които се намират в България. По този начин те могат да подпишат документа за регистрация на домейна, а впоследствие при отпадане на пречките описани по-горе да прехвърлят домейна на истинския регистрант.

Важно: За да се промени името на регистранта, домейнът не трябва да е бил запазван с данните на лицето, което се намира в чужбина. Веднъж запазен, домейнът може да бъде регистриран само от лицето с чиито данни е запазен.

3. Регистрант е лице, което не е гражданин на ЕС или фирма, която не е регистрирана на територията на общността

Правилата на Регистър.БГ позволяват домейн да се регистрира и от лице, което не е гражданин на ЕС, както и от фирма, която не е регистрирана на територията на общността, само когато домейнът се регистрира чрез пълномощник. Пълномощникът трябва да бъде лице или фирма в ЕС. В този случай е достатъчно да се упълномощи СуперХостинг.БГ да регистрира домейна от името на регистранта. За тази цел е нужно да се подпише пълномощно.

– Когато регистрантът е извън България

Необходимо е пълномощното да се подпише в българско консулство, в държавата в която се намира регистранта. В чужбина българският консул има ролята на нотариус, който удостоверява подписа на пълномощното. След като пълномощното бъде заверено от консул то трябва да се изпрати до нашия адрес в гр. София. След получаване на документа, домейнът ще бъде регистриран.

4. Регистрант е български гражданин, намиращ се в чужбина

Най-лесният начин да се регистрира домейн от областта .BG от български гражданин, който се намира извън България е с електронен подпис. За целта може да се използва Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), издаден от сертифицирани издатели на ел. подписи в България. Такива издатели са Инфонотари, Би Тръст, Информационно обслужване и др.

В случай че регистрантът не разполага с ел. подпис, тогава би било по-лесно за него домейнът да се регистрира от приятел или роднина, намиращ се в България, а след това когато се завърне в България да се извърши процедура по смяна на собственост. За да е възможно това е нужно домейнът да се конфигурира с данните на приятел или роднина, а това лице след това да подпише пълномощно или заявка за регистрация.

Друг вариант е пълномощно да бъде подписано пред български консул в посолство. След като документът бъде заверен пред консул, той трябва да ни се изпрати в оригинал на хартия.

5. Регистрант е физическо или юридическо лице в страна в или извън ЕС, но има български пълномощник

В случай че регистрант е упълномощил лице в България, да го представлява с нотариално заверено пълномощно, тогава домейнът може да бъде регистриран, като пълномощникът подпише документа за регистрация вместо регистранта. За тази цел ще трябва да разполагаме с пълномощното, за да направим копие от оригинала.

Обновена: 04.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още