1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес имейл (cMailPro)
  4. Бизнес поща – отдалечено изтегляне на писма (Remote POP, RPOP)

Бизнес поща – отдалечено изтегляне на писма (Remote POP, RPOP)

RPOP модулът на cMailPro позволява изтегляне на имейл съобщения с помощта на интернет протокол POP3 от отдалечени (remote) мейл сървъри и ги доставя в потребителски пощенски акаунти в cMailPro. По този начин можете да получавате съобщенията си от различни имейл доставчици като gmail.com или abv.bg във вашия cMailPro акаунт и да си спестите проверката на няколко имейл акаунта.

Достъп до RPOP в cMailPro

RPOP модулът на cMailPro може да се свързва с отдалечени POP акаунти от името на потребителите на cMailPro акаунта. Във всеки cMailPro акаунт могат да бъдат посочени няколко външни POP акаунта с RPOP записи.

За да достъпим интерфейса за създаване на нов RPOP запис трябва отворим панела с настройките на cMailPro акаунт. Това може да се направи под следните начини:

1. Като кликнем иконата със символ три хоризонтални точки и етикет Повече и в панела кликнем линка Отдалечен POP:

Отваряне на Отдалечен POP от панела cMailPro

2. Като кликнем името на пощенския акаунт и в панела с настройки изберем раздела Отдалечен POP:

Отваряне на Отдалечен POP през панела за настройки

3. Като кликнем бутона Управлявай акаунтите, в таблицата с пощенските акаунти клинем иконата със символ зъбно колело с етикет Настройки на акаунта и в панела изберем раздела Отдалечен POP:

Отваряне на Отдалечен POP от таблицата с акаунти

Създаване на нов RPOP запис в cMailPro акаунт

За да започнем конфигурирането на нов RPOP запис кликаме оранжевата икона със символ знак плюс и етикет Създай нов RPOP:

Бутон Създай нов RPOP

В следващия интерфейс попълваме в празните полета информацията по описания по-долу начин.

Начален интерфейс за създаване на нов RPOP запис

RPOP име – въвеждаме описателно име на RPOP записа, за да ни посочва от кой акаунт се изтеглят писмата.

Poll Every (изтегляй на всеки) – от падащото меню избираме зададен интервал от време, през който RPOP модулът проверява за нови писма в отдалечения акаунт. Ако посочим стойност Никога, този RPOP запис се премахва. При избиране на опцията Спряна, записът не се премахва, но отдалеченият акаунт не се проверява.

Хост име – въвеждаме точното име на POP сървъра, към което ще се изпращат заявките. Обикновено това е хост името на сървъра, който е дефиниран в MX записа на домейна. Също така това е хост името, което въвеждаме при създаване на акаунт към поща в мейл клиент като Outlook и Thunderbird. Ако отдалеченият POP сървър ползва различен порт от стандартните (110, 995 SSL), посочваме номера на порта след хост името, като използваме двоеточие (:) за разделител: pop.mailserver.com:111. Ако имате съмнение относно точното хост име, свържете се с техническа поддръжка на доставчика на мейл услугата.

Акаунт – в полето въвеждаме пълното име на имейл акаунта на отдалечения хост.

Пощенска кутия (по избор) – за да работи коректно RPOP функцията, влезте през Pronto в cMailPro акаунта и създайте директория за всяка поща, от която RPOP модула ще изтегля писма.

Създаване на папка за писмата на всеки RPOP запис

Парола – въвеждаме паролата за логване в отдалечения акаунт.

На последния ред има три функции, които се управляват с радио бутони и може да имат две състояния – включено и изключено.

Напусни (превод от Leave) – има се предвид активиране на опцията ‘Leave messages on the server‘, за да не се изтеглят писмата от отдалечената поща, а да остават в нея след изтегляне на съобщенията от RPOP модула. Ако опцията е изключена, писмата от отдалечения сървър се изтриват. Няма опасност RPOP да изтегля отново вече изтеглени писма, тъй като системата интелигентно сравнява ID индексите на вече изтеглените и новите съобщения.

APOP – RPOP може да използва защитен метод за удостоверяване APOP, когато се свързва с хостове, които поддържат тази функция. Ако по някаква причина искате модулът RPOP винаги да използва паролите в некриптиран вид (plain text), изключете опцията APOP.

TLS – ако тази опция е включена, RPOP модулът се опитва да установи сигурна (SSL/TLS) връзка с отдалечения хост.

Запазване на въведената информация

За да създадем RPOP акаунт с въведените данни, кликаме бутона Запази и новият запис се добавя в таблицата Отдалечени POPs.

Таблица Отдалечени POPs за наличните записи

Управление на RPOP записи в cMailPro

В тази таблица срещу всеки RPOP запис имаме достъп до две функции – Редактирай и Изтрий.

Редактирай – за да редактираме някоя от настройките на записа кликаме иконата със символ молив и етикет Редактирай – отваря се познатия интерфейс с наличната информация.

За да запазим промените, кликаме бутона Запази. Текстово съобщение в долния край на екрана ни потвърждава, че промените са запазени успешно:

Потвърждение за успешно запазени промени

Изтрий – за да изтрием напълно съществуващ RPOP запис кликаме иконата със символ кошче и етикет Изтрий. В новия прозорец потвърждаваме изтриването, като кликнем бутона Изтрий:

Бутон Изтрий за потвърждаване на изтриването

Текстово съобщение в долния край на екрана ни потвърждава, че записът е изтрит успешно.

Потвърждение за успешно изтриване на RPOP запис

Практическо приложение на RPOP

Със следващите изображения показваме на практика колко полезна опция е RPOP. Към cMailPro акаунта rpop@ създадохме два RPOP записа – към поща в abv.bg (abv) и към поща в СуперХостинг.БГ хостинг (news). През уебмейл клиента Pronto в акаунта rpop@ създадохме две директории, в които ще получаваме писмата от двата RPOP записа abv и news.

Само за примера създадохме акаунти в Thunderbird към пощата в @abv и към пощата news@, за да се уверим, че същите писма, които се получават в двете пощи чрез RPOP, се копират в съответните папки в cMailPro пощата rpop@.

И в двете папки ABV и NEWS в rpop@ изтрихме всички писма с изключение на последните две, за да се уверим, че RPOP модулът не изтегля повторно веднъж изтеглени писма.

Същите две писма от пощата news@ чрез RPOP са копирани в папка NEWS в пощата rpop@ и се виждат в акаунтите в Thunderbird и в Pronto:

Писма в пощата news@
Същите писма в пощата rpop@, в папка NEWS в Thunderbird
Същите писма в пощата rpop@, в папка NEWS в Pronto

Последните две писма от пощата @abv чрез RPOP също са успешно копирани в папка ABV в пощата rpop@ и може да се управляват и от Thunderbird, и от Pronto:

Писма в пощата @abv
Същите писма в пощата rpop@, в папка ABV в Thunderbird
Същите писма в пощата rpop@, в папка ABV в Pronto

В заключение може да кажем, че RPOP, като част от професионалния комуникационен клъстър cMailPro, предоставя много полезна функционалност, чрез която през един cMailPro акаунт може да следим кореспонденция в десетки акаунти почти в реално време при минимален интервал за изпращане на заявка за изтегляне от две минути.

Обновена: 04.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още