Настройки на сървър в Joomla!

В глобалните настройки на системата Joomla! можете да задавате настройки за вашия сайт, като настройки за базата данни (потребителско име, парола, име на базата данни и т.н.), настройки за FTP достъп, както и такива за изпращане на имейл от системата (напр. при регистрация на нов потребител).

Настройки на сървъра

Настройки на сървър в Joomla!


1. Път до временната папка – Трябва да е въведен пълния път до tmp директорията. Тя е необходима, за да можете да инсталирате различни добавки в системата.

Бележка: Пътят се попълва автоматично при инсталацията на системата и не е необходимо да го променяте или редактирате в последствие.

2. GZIP Компресия – Възможност за включване или изключване на Gzip компресия.

3. Съобщаване за грешки – Можете да изберете дали да се показват грешки на сайта, ако са налични такива. Удобно е да се ползва при разработката на сайта.

4. Форсиране на SSL – Дали да се ползва SSL на сайта. Тази опция е необходимо да се включи, ако имате инсталиран SSL сертификат.

Местни настройки

Местни настройки в Joomla!

Часова зона – Имате възможност да изберете часовата зона.

Настройки за FTP достъп

Настройки за FTP достъп в Joomla!


Можете да включите FTP достъп до Joomla!.

1. FTP Хост – За хост е необходимо да зададете 127.0.0.1

2. FTP Порт – 21

3. FTP Потребител – FTP потребител за достъп. По подразбиране това е основния FTP потребител за хостинг акаунта.

4. FTP Парола – Паролата за FTP потребителя.

5. FTP Главна директория – релативния път до директорията, в която е инсталирана системата.

Настройки на базата данни

Настройки на база данни в Joomla!


Тук можете да видите настройките за връзка на системата с базата данни. Тези настройки се задават по време на инсталацията на системата.

1. Вид на базата данни – SQL сървърът, който се ползва от Joomla!, е MySQL. Необходимо е да бъде попълнено: mysql
2. Име на хоста – необходимо е да бъде въведен localhost
3. Потребител – MySQL потребител за базата данни
4. База данни – Името на базата данни
5. Представка на базата данни – това представлява префикса на таблиците в базата данни.

Настройки за изпращане на е-мейли

Настройки за изпращане на имейли в Joomla!


1. Функция – Можете да избирате между няколко различни функции за изпращане на имейли.
2. Имейл на подателя – Имейл адресът, който ще бъде ползван за изходящата поща.
3. Име на подателя – Какво име да се визуализира при изпращане на имейл.
4. Път за изпращане – това е пътят до sendmail. Ползва се, ако е избрана PHP имейл функцията.
5. SMTP Идентификация – Необходимо е да е включено, ако се ползва функцията SMTP сървър.
6. SMTP Security – Дали да се ползва защитена връзка.
7. SMTP Port – Портът, който се ползва за изпращане на имейли.
8. SMTP Потребител – необходимо е да бъде посочен валиден имейл акаунт.
9. SMTP Парола – паролата за този имейл акаунт.
10. SMTP Хост – въведете името на вашия домейн или името на сървъра, на който е разположен хостинг акаунта.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още