1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес имейл (cMailPro)
  4. Споделяне на мейл папка в бизнес пощата

Споделяне на мейл папка в бизнес пощата

В тази статия ще Ви покажем как да споделите директория в cMailPro с други потребители. Ще опишем процедурата как потребител ivan@moiafirma.bg може да сподели директория Projects с потребител dimitar@moiafirma.bg.

I. Споделяне на директория от потребител ivan@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMailpro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузър:

https://pronto.cmailpro.net/

Логване в cMailPro

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:

Въвеждане на имейл адрес и парола

3. От менюто в ляво изберете Files (Файлове):

Линк Files в главното меню

4. Посочете директорията, която искате да споделите:

Избиране на директория за споделяне

5. От менюто отгоре изберете бутона Edit (Редактирай):

Редактиране на настройки

6. В полето Access Control List добавете имейл адреса на потребителя, на когото искате да споделите тази директория:

Попълване на данни в Access Control List

В случай че искате да премахнете потребител, на когото сте делегирали права, натиснете бутона Remove след имейла адреса на потребителя:

Премахване на потребител с права

7. В полето отдясно изберете правата, които искате да делегирате на посочения потребител:

  • Read – права само за четене в директорията;
  • Write – права за четене и за писане в директорията;
  • Admin – всички права – чете, писане, променяне и изтриване на директорията;
  • Custom – индивидуални права.
Дефиниране права на потребител в споделената директория

8. След като сте определили потребителите и съответните им права, кликнете бутона Save (Запазване), за да запазите настройките:

Запазване на настройките

II. Приемане на споделена директория от потребител dimitar@moiafirma.bg:

1. За да достъпите услугата cMailPro, отворете следния адрес във Вашия уеб браузър:

https://pronto.cmailpro.net

Логване в Pronto

2. Въведете Вашия имейл адрес и парола:

Въвеждане на имейл адрес и парола

3. Ще получите известие за това, че са Ви предоставени права върху споделената директория. Трябва да се съгласите, като натиснете бутона Subscribe (Подписвам се):

Абониране Subscribe за достъп до директория

4. Ще се появи съобщение, което показва, че сте добавен към споделената директория, а също и кой е потребителят, който Ви е предоставил достъп до нея:

Съобщение с информация за предоставяне на достъп до директория

5. След като вече сте получили достъп до споделената директория, може да изтриете имейла, озаглавен ivan@moiafirma.bg has granted you access to their file(s), получен от потребителя, който Ви е предоставил права над тази директория:

Изтриване на имейла с иформацията
Обновена: 04.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още