1. Начало
  2. Имейл (електронна поща)
  3. Защита от имейл SPAM
  4. Принцип на работа на спам филтъра SpamAssassin

Принцип на работа на спам филтъра SpamAssassin

Клиентите на СуперХостинг.БГ, които ползват хостинг услуга с контролен панел cPanel, могат да ползват спам филтъра SpamAssassin: Как да активирам спам филтър за имейл акаунтите?

SpamAssassin е активиран в хостинг акаунта, с основни настройки. Тези основни настройки са напълно достатъчни за нормалната работа на филтъра.

Текущата помощна статия описва допълнителна прецизна настройка на филтъра.

SpamAssassin е спам филтър, който помага за намаляване на получаваните спам съобщения.

SpamAssassin е проект на Apache Software Foundation (ASF) и е едно от най-добрите приложения с отворен код за филтриране на спам.

Според разработчиците и статистиките, филтърът в  над 95% от случаите разпознава правилно спам имейл съобщения. И по-точно, SpamAssassin генерира около 1.5% false negatives – спам съобщения, които са пропуснати. Същевременно 0.6% са false positives – погрешно маркирани имейли като спам. Това се нарича още ham. Думата се използва като синоним на нормални имейл съобщения, които са маркирани като спам.

Принцип на работа на филтъра SpamAssassin

Принципът за проверка на мейл кореспонденцията, дали е спам или не, е прилагане на предварително създадени правила или наречени още тестове. Те се прилагат върху съдържанието и хедърите на даденото писмо.

Спам филтърът SpamAssassin използва многобройни правила, всеки от които си има определени точки. Стойността на тези точки може да е:

положителна за „това е спам“ (spam)

отрицателна за „това не е спам“ (ham).

Всяко входящо съобщение преминава всички тестове на SpamAssassin. След това SpamAssassin събира точките от тези тестове в общо глобално число и го задава на съобщението. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е вероятността писмото да е спам.

Примерни тестове, с точки валидни за версия 3.3.x SpamAssassin:

върху какво се извършва теста описание име на теста точки
header (хедъри) Изпращачът на писмото съответства на SPF записа SPF_PASS -0.001
body (съдържанието на съобщението) Текстовата част на съобщението се състои от 80-90% празни редове BLANK_LINES_80_90 1
header (хедъри) Темата на писмото съдържа единствено главни букви SUBJ_ALL_CAPS 1

За следния тест, ако писмото отговаря на условията му, тоест в полето От: (изпращач) се съдържа думата „cash“ се добавят 2.5 точки:

върху какво се извършва теста описание име на теста точки
header (хедъри) В поле From: се съдържа думата „cash“ FH_FROM_CASH 2.5

Вижте пълен списък на тестовете за SpamAssassin версия 3.3.x

Глобалното число и достигането на предварително зададена негова стойност, определя дали дадено писмо се маркира като спам. Това число може да се променя в настройките на филтъра през cPanel, след като изберете бутона „Конфигурация на SpamAssassin“ и зададете новата стойност в полето required_score.

За SpamAssassin може да се зададе глобално число от 0 до 10, като при 0 е най-рестриктивната защита и всички имейли ще са маркирани като спам съобщения.

Например:

0 – Всички имейли, ще бъдат маркирани като спам . Това е така, защото реално ще трябват 0 точки, за да се маркира дадено писмо като спам. Ако не се стигне до 0 точки, глобалното число ще е с отрицателна стойност. Това отново маркира писмото като спам;

5 – Стойност по подразбиране. За да се маркира дадено писмо като спам, ще е нужно резултатите от тестовете да са събрали 5 точки;

10 – По-малко писма ще бъдат маркирани като спам. За да се маркира дадено писмо като спам, ще е необходимо от тестовете върху писмото да се съберат 10 точки.

Фина настройка на филтъра

Филтърът поддържа фина настройка на точките за правилата, които се прилагат върху входящите писма.

Промяната на точките на тестовете се извършва през cPanel » Спам филтри » Разширени настройки (за напреднали) » Фина настройка на филтъра.

Изберете тест и променете точките му. Ако дадено писмо отговаря на критерия на теста, точките ще бъдат добавени към общия брой спам точки на писмото.

Необходимо е да зададете една стойност за правило. cPanel винаги активира “Bayesian” и “network” правилата и точките, които посочите за тях, ще бъдат добавени към текущите правила. При задаване на 0 в стойността на правилото се забранява неговата проверка.

Важно: При некоректни настройки на правилата е възможно изобщо да не можете да получавате имейл съобщения. Внимателно правете промени в тях.
Обновена: 16.04.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още