1. Начало
  2. Имейл (електронна поща)
  3. Защита от имейл SPAM
  4. Активиране на спам филтър за имейл акаунтите (SpamAssassin)

Активиране на спам филтър за имейл акаунтите (SpamAssassin)

Клиентите на СуперХостинг.БГ, които ползват хостинг услуга с контролен панел cPanel, могат да използват спам филтъра SpamAssassin.

Apache SpamAssassin™ е автоматизирана система за филтриране на имейли, която идентифицира спам съобщенията, анализирайки тяхното съдържание.

Бележка: Спам филтърът SpamAssassin се активира автоматично в хостинг акаунта, с основни настройки, които са напълно достатъчни за нормалната му работа. За допълнителна прецизна настройка на филтъра вижте следната статия: SpamAssassin – Филтър за защита против спам съобщения.

Активиране на спам филтъра

Можете да проверите дали спам филтърът вече е активиран за вашия хостинг акаунт през cPanel » Спам филтри.

В случай че филтърът все още не е активиран, можете да го активирате с кликване на бутона „Проверка за спам„.

Спам точки (ниво на защита)

Спам филтърът използва многобройни тестове, които прилага върху всяко получено писмо. Тестът може да представлява проверка дали в съдържанието на писмото се съдържа думата „viagra“. Всеки тест има определен брой точки. Ако тестът даде положителен резултат, точките му се прибавят към крайния сбор спам точки (приложени тестове). Нивото на спам защита се определя от зададените максимални точки, които едно писмо трябва да събере, за да се определи като спам. Може да се зададат точки от 1 до 10, като 1 е най-рестриктивната защита.

Настройката на максималните спам точки се достъпва при кликване върху линка Спам точки.

Спам точки:

  • 1 : означава, че почти всички имейли, ще бъдат маркирани като спам;
  • 5 : е по подразбиране;
  • 10 : означава, че почти никакви писма няма да бъдат маркирани като спам;

Важно: Препоръчваме ви да не променяте настройките на спам точките, които са зададени по подразбиране (5). Ако продължите да получавате голямо количество Спам, можете да увеличите защитата, като зададете 4 или 3 точки. Не е препоръчително да се зададе стойност 1, тъй като това може да доведе до загуба на кореспонденция.

Преместване на писмата в спам папка

В спам папката се събират всички имейл съобщения, които са маркирани като спам.

Ако не желаете да получавате във входящата кутия (Inbox) съобщенията, маркирани като Спам, активирайте опцията „Преместване на писмата в спам папка„.

Важно: Спам папката е Imap папка с име spam. Това е динамична папка, която ще се създаде, когато SpamAssassin маркира съобщение като Спам съобщение и то ще бъде доставено в нея. Ако проверявате пощенската ви кутия с имейл клиент като например Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird или друг и използвате протокол POP3, тази папка не може да бъде видима в имейл клиента. Тя обаче е част от квотата на имейл акаунта и трябва периодично да проверявате дали има Спам съобщения в нея. Можете да я проверявате като проверявате пощенската си кутия чрез уебмейл.

Настройки на Спам папката

Спам папката е част от имейл акаунта. Натрупването на писма в нея може да  запълни квотата на имейл акаунта. Затова може периодично да се изтриват имейлите от нея. Всеки един потребител може сам да изтрива съдържанието на папката Спам, в използваните от него имейл акаунти.

Изчистване на Spam папката

Администраторът на имейл акаунтите може лесно и бързо да изчисти всички Спам папки, за всички имейл адреси, през cPanel » Спам филтри » Настройки на Спам папката » Изчистване на всички спам папки . Това е удобно, когато има много имейл адреси и комуникацията с всеки един потребител относно това би била по-дълга и сложна.

Можете допълнително да проверите и освободите дисково пространство в хостинг акаунта, като премахнете стара и ненужна имейл кореспонденция от пощенските кутии – през опцията Управление на дисковото пространство, използвано от имейл акаунтите.

Автоматично изтриване на спам

За да се изтриват автоматично писмата, които се маркират като спам, може да се активира опцията Автоматично изтриване на спам. Спам писмата ще бъдат автоматично изтривани, преди да се доставят в пощенската кутия.

Тази функция създава имейл филтър в cPanel » Филтри на ниво хостинг акаунт. Филтърът се казва „Generated SpamAssassin Discard Rule“ и може да се редактира.

Важно: Препоръчително е използването на Спам папката, вместо автоматично изтриване на спам писмата, защото от Спам папката можете да възстановите писма, грешно определени като спам.

Настройка на автоматичното изтриване

В настройките за автоматично изтриване може да зададете точките, при достигането на които спам писмото ще бъде изтрито. Например ако нивото на защита е на 5 точки (по подразбиране), може да зададете 6 точки за автоматично изтриване. В този случай ще се изтриват само спам писмата, които са събрали 6 точки или повече.

Когато спам филтърът е активиран през cPanel » Спам филтри и автоматичното изтриване на писмата не е активирано, през уебмейл » Спам филтри за всеки един имейл акаунт може да се променят настройките за автоматичното изтриване на спам писмата (активиране, спиране). Когато автоматичното изтриване е активирано в глобалната настройка (cPanel » Спам филтри), през уебмейл » Спам филтри няма възможност за деактивирането му. Може единствено да се променят точките, при които се изтриват автоматично спам писмата.

Разширени настройки (за напреднали)

Whitelist и Blacklist списъци

Чрез Whitelist и  Blacklist списъците можете да разрешите или блокирате получаване на имейл съобщения от определен подател.

В специалния раздел за конфигуриране на филтъра в контролния панел cPanel » Спам филтри » Разширени настройки (За напреднали): » Фина настройка на филтъра, може да се извърши блокиране и/или разрешаване (blacklist_from и whitelist_from) на входяща мейл кореспонденция по имейл адрес или домейн:

  • входящи съобщения от даден имейл адрес (email@domain.com);
  • входящи съобщения от даден домейн (*@domain.com);

Ако даден имейл адрес бива блокиран от спам филтъра, но вие изрично желаете да получавате мейл кореспонденция от него, то може да го добавите в whitelist_from на настройката.

Фина настройка на филтъра

Филтърът поддържа фина настройка на точките за тестовете, които се прилагат върху входящите писма. Подробна информация за начина на работа на филтъра и промяната на точките за тестовете, можете да видите в статията: Принцип на работа на спам филтъра SpamAssassin.

Обновена: 16.04.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още