https://help.superhosting.bg/supercache-manager-advanced-settings.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Опции за напреднали в SuperCache Manager

Контролен панел cPanel
supercache, super-cache, nginx, бисквитки, cookies, cookie, напреднали, хедъри

Освен основните настройки за кеширане, в SuperCache Manager са налични допълнителни опции - за напреднали. Чрез тези опции можете да направите фина настройка на системата за кеширане. От тук можете да укажете при кои cookies и сървърни HTTP хедъри да се прилага или да не се прилага кеширане.

По подразбиране SuperCache ще прилага кеширане на съдържанието, дори когато в заявката от уеб клиентите получи бисквитки (cookies), също така ще има различно поведение, спрямо определени HTTP хедъри, намиращи се в отговора от сървъра-източник.

info-iconВажно: Задаването на коректни настройки, чрез опциите за напреднали, изисква задълбочено познаване на работата на сайта, като например какви cookies задава и какви HTTP хедъри подава към посетителите. Ако не сте сигурни какво трябва да се зададе в тези опции, препоръчително е да не ги променяте. Настройката би могла да се извърши от уеб разработчика или лицето, което е запознато със системата на сайта и поддръжката й.

Видове кеширане при налични Cookies

Изберете по какъв начин системата за кеширане ще обработва завяките, които съдържат бисквиткиВидовете кеширане при налични Cookies, зависят от наличието или липсата на бисквитки в заявките на посетителите, направени към сайта.

От тук можете да изберете поведението на системата за кеширане, според това какви бисквитки се задават от вашия сайт.

info-iconВажно: Независимо кой вид на кеширане (при налични Cookies) ще се избере, върху цялостното кеширане ще повлияят настройките на опциите "Изключи обработката на сървърни хедъри", "Игнорирани Vary хедъри" и "URL адреси, които да не се кешират".

Кеширай всичко

Тази опция за кеширане е активна по подразбиране и означава, че винаги към клиентите ще се подава кеширано съдържание, независимо от това дали в заявките им към сайта се съдържат бисквитки или не.

info-iconБележка: Въпреки че при този вид кеширане винаги ще се предоставя кеширано съдържание на посетителите, някои административни адреси и бисквитки са системно защитени от кеширане. Вижте по-надолу в настройките, раздел "Автоматично добавени URI адреси, които не се кешират", кои административни адреси са защитени.

Кеширай всичко без определени клиентски Cookies

При този вид кеширане винаги ще се сервира кеширано съдържание на посетителите на сайта, освен когато изпратят точно определена бисквитка/и. Можете да посочите бисквитки, които ако присъстват в заявката към сайта, на посетителя няма да се предоставя кеширано съдържание.

Не кеширай при налично Cookie

При наличе на точно определена бисквитка в заявката на посетителя, той няма да получи кеширана информация

Добавете бисквитките в опцията "Не кеширай при налично Cookie". В полето се въвежда само името на бисквитката, без стойността й. Например ако бисквитката е "language=bg-BG", в полето се въвежда само language.

Можете да добавите повече от една бисквитка, с бутон Добави нов ред. Премахване на бисквитката се извършва с бутон "Х", намиращ се вдясно на реда й.

Кеширай само ако клиентът няма Cookies

При този вид кеширане ще се сервира кеширано съдържание само ако в клиентската заявка към сайта няма нито една бисквитка.

Добавяне на бисквитки, които ще са изключение за този вид кеширанеТук можете да посочите бисквитки, които да са изключение от това правило и въпреки наличието им в заявката към сайта, към посетителя да се изпрати кеширано съдържание.

Игнорирай клиентски Cookies

През под-опцията "Игнорирай клиентски Cookies" можете да зададете определени бисквитки, които въпреки че са налични в заявката на клиента, ще се сервира кеширано съдържание.

В полето за въвеждане на бисквитката ще се покажат няколко готови предложения, от които можете да изберете. Това са колекции от бисквитки, използвани от известни системи и услуги, така че с един клик да ги добавите като изключение.

Изключи обработката на сървърни хедъри

По подразбиране системата за кеширане се съобразява с response хедърите, които сайтът връща на посетителите и по-конкретно: Expires, Cache-Control и Set-Cookie.

Според вида на response хедъра, кеширането може да има следното поведение:

Изключване на определени HTTP хедъри, намиращи се в HTTP отговора от сайтаExpires - Ако сайтът връща Expires хедър, указващ валидност, по-малка от времето за кеширане, текущият ресурс ще бъде кеширан за посоченото време в Expires хедъра.

Cache-Control - Ако сайтът връща Cache-Control хедър, който дефинира особености или ограничения за начина, по който да се кешира този ресурс, то те ще бъдат взети под внимание.

Set-Cookie - Ако сайтът върне Set-Cookie хедър, то текущият ресурс няма да бъде кеширан.

Игнорирани Vary хедъри

Добавяне на Vary хедъри, които ще се игнорират от системата за кеширанеHTTP хедърът Vary се използва от уеб сайтовете за нотифициране на системите за кеширане, че съдържанието в уеб сайта може да варира, спрямо различни особености на посетителите. Някои от най-често срещаните директиви на този хедър са: Vary: User-Agent и Vary: Accept-Encoding.

По подразбиране SuperCache се съобразява с Vary хедъра, изпратен от сайта. Ако желаете системата за кеширане да игнорира определена директива на хедъра Vary, може да я добавите тук.

Автоматично добавени URI адреси, които не се кешират

По подразбиране са добавени URI адреси, които ако присъстват в клиентската заявка, няма да се сервира кеширано съдържание.

Адреси, които са автоматично защитети от кеширанеТова са адреси за достъп до администрациите на някои от популярните CMS системи. Ако желаете за посочените адреси да се сервира кешираното съдържание, изключете опцията.

500px270px
SuperHosting.BG
  Контролен панел cPanel
 • SuperCache Manager by SuperHosting
  SuperCache Manager е един от наличните супер-инструменти в cPanel, чрез който можете да ускорите неимоверно зареждането на вашите уеб сайтове. SuperCache е уеб ускорител (Web Accelerator), който кешира целия изходен код... »
 • Супер-Инструментите в cPanel
  В контролния панел cPanel се предлагат специалните супер инструменти, разработени от СуперХостинг.БГ, с които ще управлявате по-бързо и лесно съдържанието и уеб сайтовете, разположени в хостинг акаунта. SUPERHOSTING TOOLS В раздел SuperHosting... »
 • Мениджър на потребители в cPanel
  През мениджъра за потребители в cPanel можете да създавате нови потребители, да редактирате съществуващи, да променяте пароли и да задавате права за достъп до FTP и имейл и други. Списък с... »
 • Промяна на PHP версията за определена директория
  През PHP Manager в cPanel можете да променяте PHP версията за целия акаунт или за отделна директория. По-долу е описан начинът за ползване на различна PHP версия, за конкретна директория (сайт)... »
 • Redis Manager by SuperHosting
  Redis се поддържа при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг. За да ползвате Redis, е необходимо да го активирате от контролния панел cPanel. Активиране на Redis в cPanel След като влезете в контролния... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg