1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Оптимизиране на уеб сайт
  4. Опции за напреднали в SuperCache Manager

Опции за напреднали в SuperCache Manager

Освен основните настройки за кеширане, в SuperCache Manager са налични допълнителни опции – за напреднали. Чрез тези опции можете да направите фина настройка на системата за кеширане. От тук можете да укажете при кои cookies и сървърни HTTP хедъри да се прилага или да не се прилага кеширане.

По подразбиране, след първоначално активиране, SuperCache ще прилага кеширане на съдържанието, дори когато в заявката от уеб клиентите получи бисквитки (cookies), също така ще има различно поведение, спрямо определени HTTP хедъри, намиращи се в отговора от сървъра-източник.

Важно: Задаването на коректни настройки, чрез опциите за напреднали, изисква задълбочено познаване на работата на сайта, като например какви cookies задава и какви HTTP хедъри подава към посетителите. Ако не сте сигурни какво трябва да се зададе в тези опции, препоръчително е да не ги променяте. Настройката би могла да се извърши от уеб разработчика или лицето, което е запознато със системата на сайта и поддръжката й.

Видове кеширане при налични Cookies

Видовете кеширане при налични Cookies, зависят от наличието или липсата на бисквитки в заявките на посетителите, направени към сайта.

Изберете по какъв начин системата за кеширане ще обработва завяките, които съдържат бисквитки
Изберете по какъв начин системата за кеширане ще обработва заявките, които съдържат бисквитки.

От тук можете да изберете поведението на системата за кеширане, според това какви бисквитки се задават от вашия сайт.

Важно: Независимо кой вид на кеширане (при налични Cookies) ще се избере, върху цялостното кеширане ще повлияят настройките на опциите „Изключи обработката на сървърни хедъри“, „Игнорирани Vary хедъри“ и „URL адреси, които да не се кешират„.

Кеширай всичко

Тази опция за кеширане е активна по подразбиране и означава, че винаги към клиентите ще се подава кеширано съдържание, независимо от това дали в заявките им към сайта се съдържат бисквитки или не.

Бележка: Въпреки че при този вид кеширане винаги ще се предоставя кеширано съдържание на посетителите, някои административни адреси и бисквитки са системно защитени от кеширане. Вижте по-надолу в настройките, раздел „Автоматично добавени URI адреси, които не се кешират“, кои административни адреси са защитени.

Кеширай всичко без определени клиентски Cookies

При този вид кеширане винаги ще се сервира кеширано съдържание на посетителите на сайта, освен когато изпратят точно определена бисквитка/и. Можете да посочите бисквитки, които ако присъстват в заявката към сайта, на посетителя няма да се предоставя кеширано съдържание.

При наличе на точно определена бисквитка в заявката на посетителя, той няма да получи кеширана информация

Не кеширай при налично Cookie

Добавете бисквитките в опцията „Не кеширай при налично Cookie„. В полето се въвежда само името на бисквитката, без стойността й. Например ако бисквитката е „language=bg-BG“, в полето се въвежда само language.

Бележка: Ако въведете само името на бисквитката, например language, SuperCache ще засича и всички други бисквитки, на които името започва с думата language например languagesite, languagestring и други. За да зададете SuperCache да засича точно определена бисквитка, въведете в полето името на бисквитката, последвано от символа за равно „=“ например language= .

Можете да добавите повече от една бисквитка, с бутон Добави нов ред. Премахване на бисквитката се извършва с бутон „Х„, намиращ се вдясно на реда й.

Кеширай само ако клиентът няма Cookies

При този вид кеширане ще се сервира кеширано съдържание само ако в клиентската заявка към сайта няма нито една бисквитка.

Тук можете да посочите бисквитки, които да са изключение от това правило и въпреки наличието им в заявката към сайта, към посетителя да се изпрати кеширано съдържание.

Игнорирай клиентски Cookies

Добавяне на бисквитки, които ще са изключение за този вид кеширане
Добавяне на бисквитки, които ще са изключение за този вид кеширане.

През под-опцията „Игнорирай клиентски Cookies“ можете да зададете определени бисквитки, които въпреки че са налични в заявката на клиента, ще се сервира кеширано съдържание.

В полето за въвеждане на бисквитката ще се покажат няколко готови предложения, от които можете да изберете. Това са колекции от бисквитки, използвани от известни системи и услуги, така че с един клик да ги добавите като изключение.

Изключи обработката на сървърни хедъри

По подразбиране системата за кеширане се съобразява с response хедърите, които сайтът връща на посетителите и по-конкретно: Expires, Cache-Control и Set-Cookie.

Според вида на response хедъра, кеширането може да има следното поведение:

Изключване на определени HTTP хедъри, намиращи се в HTTP отговора от сайта
Изключване на определени HTTP хедъри, намиращи се в HTTP отговора от сайта.

Expires – Ако сайтът връща Expires хедър, указващ валидност, по-малка от времето за кеширане, текущият ресурс ще бъде кеширан за посоченото време в Expires хедъра.

Cache-Control – Ако сайтът връща Cache-Control хедър, който дефинира особености или ограничения за начина, по който да се кешира този ресурс, то те ще бъдат взети под внимание.

Set-Cookie – Ако сайтът върне Set-Cookie хедър, то текущият ресурс няма да бъде кеширан.

Игнорирани Vary хедъри

Добавяне на Vary хедъри, които ще се игнорират от системата за кеширане

HTTP хедърът Vary се използва от уеб сайтовете за нотифициране на системите за кеширане, че съдържанието в уеб сайта може да варира, спрямо различни особености на посетителите. Една от най-често срещаните директиви на този хедър е: Vary: User-Agent.

По подразбиране SuperCache се съобразява с Vary хедъра, изпратен от сайта. Ако желаете системата за кеширане да игнорира определена директива на хедъра Vary, може да я добавите тук.

Страници за грешки (HTTP 404)

Чрез опцията „Кеширай страниците за грешки (HTTP 404)“ можете да активирате кеширането на отговорите от сайта, които са със статус код 404 Not Found.

По подразбиране SuperCache няма да кешира ресурс ако HTTP статус кода му е 4xx или 5xx (указващи грешки). Тази опция указва на SuperCache да кешира ресурси връщащи HTTP статус код 404.

Дали съобщенията 404 Not Found да се кешират от SuperCache
Дали съобщенията 404 Not Found да се кешират от SuperCache.

По подразбиране опцията е деактивирана, за да я активирате кликнете на On.

Мобилна версия

Мобилна версия

Тази настройка указва на SuperCache да съхранява две отделни кеш версии за страниците. В зависимост от това дали User-Agent хедърът е на мобилно устройство или не, за една и съща страница ще се съхранява отделно копие в кеша.

Автоматично добавени URI адреси, които не се кешират

По подразбиране са добавени URI адреси, които ако присъстват в клиентската заявка, няма да се сервира кеширано съдържание.

Адреси, които са автоматично защитени от кеширане
Адреси, които са автоматично защитени от кеширане.

Това са адреси за достъп до администрациите на някои от популярните CMS системи. Ако желаете за посочените адреси да се сервира кешираното съдържание, изключете опцията.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още