https://help.superhosting.bg/http-headers-request-response-header-fields.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

HTTP хедъри (HTTP Headers)

Хостинг терминология
http headers, http header, http header fields, http header field, request headers, response headers, http хедър, http хедъри, http заглавни части, какво е http header, какво е http хедър

HTTP хедъри (HTTP Headers)HTTP Header Fields (HTTP хедърите) са полета с информация, в заглавната част на HTTP заявкатаinfo-icon и HTTP отговораinfo-icon, предавани между клиент и сървър. Клиентът може да е уеб браузър, а сървъра да е уеб сървър. HTTP хедърите съдържат указанията, от които зависи HTTP обмена на информация между клиент и сървър. Основните HTTP хедъри (request,response) са дефинирани в протокола HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Пълен списък на всички регистрирани хедъри, както и такива, които са добавени свободно от различни разработчици и са за лично ползване, можете да видите на страницата на официалния регистър IANA: Message Headers

Тези полета с информация (HTTP хедъри) се състоят от име и стойност и могат да се разделят на два вида - request fields (хедъри на заявката, използвани от клиента) и response fields (хедъри на отговора, използвани от сървъра). Някои HTTP хедъри обаче може да се ползват и от клиента и от сървъра, като например Cache-Control, Via, Content-Length, Content-Type и други.

Къде може да се видят HTTP хедърите?

HTTP хедърите (заглавните части на HTTP заявка/отговор) може да се видят чрез помощен инструмент в уеб браузъра, например за Firefox можете да стартирате Web Console с клавишна комбинация Ctrl + Shift + K или F12.

HTTP хедърите може да се извлекат и чрез PHP, за заявката с функцията getallheaders(), apache_request_headers() или отговора чрез apache_response_headers().

Някои от по-често срещаните хедъри в заявката на клиента:

линия за заявката GET /http-headers-request-response-header-fields.html HTTP/1.1
HTTP хедъри (заявка)info-icon

уеб браузър

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cache-Control: no-cache
Host: help.superhosting.bg
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Firefox/45.0

Някои от по-често срещаните хедъри в отговора на сървъра:

статус линия HTTP/1.x 200 OK
HTTP хедъри (отговор)info-icon

уеб сървър

Content-Encoding: gzip
Last-Modified: Wed, 30 Mar 2016 08:15:07 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Apache
Vary: User-Agent

Управление на HTTP хедъри

HTTP хедърите може да се управляват и модифицират от модула към Apache - mod_headers, чрез задаване на параметри в .htaccess файла. Например:

<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary: User-Agent
</IfModule>

info-iconApache модулът mod_headers е инсталиран и активиран по подразбиране на всички сървъри за хостинг услуги при СуперХостинг.БГ.

HTTP хедърите може да се управляват и от приложенията в хостинг акаунта. Например задаване, чрез PHP, на хедъра Last-Modified, индикиращ датата на последната модификация на документа:

$modify_time = filemtime($file);
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s", $modify_time) . " GMT");

Чрез PHP функцията header() можете да задавате HTTP хедъри за отговора. Какви HTTP хедъри са изпратени или ще бъдат изпратени към клиента можете да проверите с headers_list(). Дали и къде са изпратени HTTP хедърите можете да проверите с headers_sent().

info-iconПри използване на функцията header() на PHP внимавайте с изпращането на хедърите, за да не се получава "Warning: Cannot modify header information - headers already sent by...".

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg