1. Начало
  2. Хостинг
  3. Контролен панел cPanel
  4. Календар и адресна книга в Thunderbird

Календар и адресна книга в Thunderbird

След като имате календар или адресна книга, създадени през уебмейл клиента Horde, можете да ги достъпвате и синхронизирате локално на вашия компютър през имейл клиента Mozilla Thunderbird.

Настройка на календар в Thunderbird/Lightning

За достъпване на календарите ще е нужен адона Lightning, който в по-новите версии на Thinderbird е инсталиран и активиран по подразбиране. В случай че ползвате стара версия на Thunderbird, можете да свалите и инсталирате ръчно адона Lightning: https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/lightning/versions.

За настройка на календара в Thunderbird първо ще ви трябва неговият директен уеб адрес. Този адрес можете да намерите в уебмейл клиента Horde » Calendars – кликвате на моливчето за дадения календар, след това отваряте таб Subscription и копирате адреса от полето CalDAV Subscription URL.

Директният уеб адрес на календара/адресната книга можете да видите в cPanel » Календари и Контакти.

Директните уеб адреси към календарите и адресните книги.
Директните уеб адреси към календарите и адресните книги.

Директните уеб адреси на календарите и адресните книги към даден имейл акаунт можете да видите в cPanel » Имейл акаунти » избирате Управление на имейл акаунта » кликвате на линка вдясно „Конфигуриране на календари и контакти“ – в отворилата се страница най-долу се намират адресите – „Директни URLs адреси за календари и контакти„.

Директните уеб адреси към календарите и адресните книги.

Директният уеб адрес за календара изглежда по подобен начин:

https://mail.goodexample.eu:2080/rpc/calendars/super@goodexample.eu/calendar:liXpIQCeg6fGCdfvXRQzlAe

Добавяне на календар в Thunderbird/Lightning

Calendar

За да добавите споделен календар в Thinderbird отворете таб Calendar. В горния десен ъгъл на имейл клиента изберете иконата за календара или го заредете през Events and Tasks » Calendar.

За да добавите синхронизиран календар, кликнете с десен бутон на мишката (1) под списъка с календари и изберете New Calendar (2).

New Calendar

Маркирайте On the Network и продължете с Next. На следващата стъпка маркирайте CalDAV (!), поставете директния уеб адрес (!) на календара и продължете с Next.

уеб адрес на календара

На следващата стъпка попълнете име за календара, цвят и дали да показва напомняния.

име за календара

В полето E-Mail за имейл адрес може да изберете имейл акаунт, който ще се ползва при изпращането на покани и напомняния за събития към други потребители. Тук не е задължително да се избира имейл акаунта, който е собственик на календара.

При кликване на Finish, последна стъпка от добавянето на календара, имейл клиентът ще ви попита за данните на имейл акаунта, който е собственик на календара.

Finish

Първият календар с име „Home“ е създаден по подразбиране от имейл клиента. За да се вижда информацията от даден календар, сложете отметката пред името му в списъка. Ако е махната отметката пред календара, то събитията от календара няма да се виждат в имейл клиента.

За да видите настройките на даден календар, кликнете с десен бутон на мишката върху името му и изберете „Properties„.

Когато след името на календара има икона с жълт триъгълник, това означава, че има проблем със синхронизацията на календара със сървъра. Причина за това могат да бъдат некоректни настройки като неправилен уеб адрес или грешни данни за достъп.

След като извършите промяна на информация в календара, за да бъде видима и за останалите потребители, които го ползват, е необходимо да бъде извършена синхронизация със сървъра – десен бутон върху името на календара в списъка » „Synchronize Calendars„.

Настройки на период за синхронизация на календара

След като е добавен календарът, отворете настройките му. С десен бутон кликнете и от менюто изберете Properties.

Настройки (Properties) на календара.
Настройки (Properties) на календара.
Период на опресняване на календара.
Период на опресняване на календара.
Изберете възможно най-дългия интервал.
Изберете възможно най-дългия интервал.

От падащото меню за Refresh Calendar изберете периода, през който календарът ще се опреснява (синхронизира със сървъра).

Бележка: В случай че имате няколко календара и/или няколко устройства, които едновременно ги синхронизират, периодът за синхронизация е препоръчително да се зададе през 30 минути (минимално през 15 минути).

Календари на различни имейл адреси под един домейн

Календари

Ако добавите два различни календара на два имейл адреса към един домейн например office@mysupersite.com и info@mysupersite.com и сте избрали Thunderbird да запише паролата на първия в Password Manager, календарът на втория имейл акаунт може да не се синхронизира. Причината за това е, че Thunderbird ще прави идентификация и за двата календара с данните за първия, ако директният адрес и на двата календара започва по един и същ начин например:

office@mysupersite.com
https://mysupersite.com:2080/rpc/calendars/office@mysupersite.com/calendar:WIxnpAV-usPAc

info@mysupersite.com
https://mysupersite.com:2080/rpc/calendars/info@mysupersite.com/calendar:liXpIQCeg6fGCLqv

Можете да добавите календари на два различни имейл акаунта под един домейн, като за втория използвате алтернативния директен уеб адрес. Този уеб адрес се получава като замените името на домейна с името на хостинг сървъра например:

info@mysupersite.com
https://server.superhosting.bg:2080/rpc/calendars/info@mysupersite.com/calendar:liXpIQCeg6fGCLqv

Ако вече е добавен втория календар, премахнете го като изберете от Properties » Unsubscribe Calendar. След това премахнете записаните данни от Password Manager (Tools » Options » таб Security » Saved Passwords), рестартирайте Thunderbird и на всеки прозорец, в който ви поиска данните за достъп избирайте Cancel. След това, за да ви бъдат поискани данните за конкретен календар, отворете настройките му (десен бутон на мишката върху името му) – Properties » маркирайте активирането на календара („Switch this calendar on“) и кликнете OK, след което ще се появи прозорецът за въвеждане на данните за този календар (имейл адрес и неговата парола).

Настройка на адресна книга в Thunderbird/CardBook

За достъп и синхронизация на адресна книга в Thunderbird може да се ползва допълнителен адон като SOGo Connector или CardBook.

За настройка на отдалечена адресна книга в CardBook можете да ползвате или директния уеб адрес на книгата или уеб адреса на CardDAV сървъра. Директния уеб адрес на книгата и уеб адреса на сървъра можете да видите в cPanel » Имейл акаунти » Повече за мейл акаунта » Конфигуриране на календари и контактиДиректни URLs адреси за календари и контакти.

Уеб адресът на CardDAV сървъра ще съдържа името на домейна с порт 2080:

https://mysupersite.com:2080

Директният уеб адрес на книгата ще изглежда по подобен начин:

https://mysupersite.com:2080/rpc/addressbooks/email@mysupersite.com/contacts~InRQtYwkkgzbHjkWON

Добавяне на адресна книга в Thunderbird/CardBook

Иконка

За да настроите споделена адресна книга в CardBook, след като сте го добавили в Thunderbird, отворете неговия таб „CardBook„.

След това в секцията вляво, под списъка с адресните книги, кликнете с десен бутон на мишката и изберете New Address Book, маркирайте Remote и продължете с Next.

маркирайте Remote и продължете с Next

На следващата стъпка маркирайте CardDAV (1) и в полето URL (2) попълнете уеб адреса на CardDAV сървъра. След това попълнете имейл адреса и неговата парола (3), в полета Username и Password.

Username и Password

Използвайте бутона Validate (4), за проверка дали мейл клиентът осъществява връзка с CardDAV сървъра и за да се активира бутона Next.

От списъка с адресни книги маркирайте тези, които искате да се синхронизират с Thunderbird, завършете с Next и Finish.

Next и Finish

След като се добави адресната книга е необходимо известно време от няколко секунди, за да се синхронизира информацията от сървъра.

Важно: CardBook предоставя разширени възможности за попълване на данни към даден контакт. Тези допълнителни данни като допълнителни имейл адреси и Internet Communications (Skype, Jabber и останалите) не се запазват на сървъра. Това означава, че ако попълните тази информация в CardBook в Thunderbird, след синхронизация с CardDAV сървъра информацията ще се загуби.

Обновена: 12.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още