https://help.superhosting.bg/thunderbird-sync-calendars-contacts.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Настройка на споделен календар и адресна книга в Thunderbird

Контролен панел cPanel
carddav, caldav, cardbook, addressbook,

След като имате календар или адресна книга, създадени през уебмейл клиента Horde, можете да ги достъпвате и синхронизирате локално на вашия компютър през имейл клиента Mozilla Thunderbird.

Настройка на календар в Thunderbird/Lightning

За достъпване на календарите ще е нужен адона Lightning, който в по-новите версии на Thinderbird е инсталиран и активиран по подразбиране. В случай че ползвате стара версия на Thunderbird, можете да свалите и инсталирате ръчно адона Lightning: https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/lightning/versions.

За настройка на календара в Thunderbird първо ще ви трябва неговият директен уеб адрес. Този адрес можете да намерите в уебмейл клиента Horde » Calendars - кликвате на моливчето за дадения календар, след това отваряте таб Subscription и копирате адреса от полето CalDAV Subscription URL.

Директният уеб адрес на календара можете да видите и в cPanel » Имейл акаунти » Повече за мейл акаунта » Конфигуриране на календари и контакти - Директни URLs адреси за календари и контакти.

В директния уеб адрес за календара е нужно да се използва вълнообразна черта, вместо двете точки след думата calendar. Например адресът:

https://goodexample.eu:2080/rpc/calendars/super@goodexample.eu/calendar:liXpIQCeg6fGCdfvXRQzlAe

трябва да се редактира на:

https://goodexample.eu:2080/rpc/calendars/super@goodexample.eu/calendar~liXpIQCeg6fGCdfvXRQzlAe

Добавяне на календар в Thunderbird/Lightning

За да добавите споделен календар в Thinderbird отворете таб Calendar. В горния десен ъгъл на имейл клиента изберете иконата за календара или го заредете през Events and Tasks » Calendar.

За да добавите синхронизиран календар, кликнете с десен бутон на мишката (1) под списъка с календари и изберете New Calendar (2).

Маркирайте On the Network и продължете с Next. На следващата стъпка маркирайте CalDAV (!), поставете директния уеб адрес (!) на календара и продължете с Next.

На следващата стъпка попълнете име за календара, цвят и дали да показва напомняния.

В полето E-Mail за имейл адрес може да изберете имейл акаунт, който ще се ползва при изпращането на покани и напомняния за събития към други потребители. Тук не е задължително да се избира имейл акаунта, който е собственик на календара.

При кликване на Finish, последна стъпка от добавянето на календара, имейл клиентът ще ви попита за данните на имейл акаунта, който е собственик на календара.

Първият календар с име "Home" е създаден по подразбиране от имейл клиента. За да се вижда информацията от даден календар, сложете отметката пред името му в списъка. Ако е махната отметката пред календара, то събитията от календара няма да се виждат в имейл клиента.

За да видите настройките на даден календар, кликнете с десен бутон на мишката върху името му и изберете "Properties".

Когато след името на календара има икона с жълт триъгълник, това означава, че има проблем със синхронизацията на календара със сървъра. Причина за това могат да бъдат некоректни настройки като неправилен уеб адрес или грешни данни за достъп.

След като извършите промяна на информация в календара, за да бъде видима и за останалите потребители, които го ползват, е необходимо да бъде извършена синхронизация със сървъра - десен бутон върху името на календара в списъка » "Synchronize Calendars".

Календари на различни имейл адреси под един домейн

Ако добавите два различни календара на два имейл адреса към един домейн например office@mysupersite.com и info@mysupersite.com и сте избрали Thunderbird да запише паролата на първия в Password Manager, календарът на втория имейл акаунт може да не се синхронизира. Причината за това е, че Thunderbird ще прави идентификация и за двата календара с данните за първия, ако директният адрес и на двата календара започва по един и същ начин например:

office@mysupersite.com
https://mysupersite.com:2080/rpc/calendars/office@mysupersite.com/calendar~WIxnpAV-usPAc

info@mysupersite.com
https://mysupersite.com:2080/rpc/calendars/info@mysupersite.com/calendar~liXpIQCeg6fGCLqv

Можете да добавите календари на два различни имейл акаунта под един домейн, като за втория използвате алтернативния директен уеб адрес. Този уеб адрес се получава като замените името на домейна с името на хостинг сървъра например:

info@mysupersite.com
https://server.superhosting.bg:2080/rpc/calendars/info@mysupersite.com/calendar~liXpIQCeg6fGCLqv

Ако вече е добавен втория календар, премахнете го като изберете от Properties » Unsubscribe Calendar. След това премахнете записаните данни от Password Manager (Tools » Options » таб Security » Saved Passwords), рестартирайте Thunderbird и на всеки прозорец, в който ви поиска данните за достъп избирайте Cancel. След това, за да ви бъдат поискани данните за конкретен календар, отворете настройките му (десен бутон на мишката върху името му) - Properties » маркирайте активирането на календара ("Switch this calendar on") и кликнете OK, след което ще се появи прозорецът за въвеждане на данните за този календар (имейл адрес и неговата парола).

Настройка на адресна книга в Thunderbird/CardBook връзка към този раздел

За достъп и синхронизация на адресна книга в Thunderbird може да се ползва допълнителен адон като SOGo Connector или CardBook.

За настройка на отдалечена адресна книга в CardBook можете да ползвате или директния уеб адрес на книгата или уеб адреса на CardDAV сървъра. Директния уеб адрес на книгата и уеб адреса на сървъра можете да видите в cPanel » Имейл акаунти » Повече за мейл акаунта » Конфигуриране на календари и контакти - Директни URLs адреси за календари и контакти.

Уеб адресът на CardDAV сървъра ще съдържа името на домейна с порт 2080:

https://mysupersite.com:2080

Директният уеб адрес на книгата ще изглежда по подобен начин:

https://mysupersite.com:2080/rpc/addressbooks/email@mysupersite.com/contacts~InRQtYwkkgzbHjkWON

Добавяне на адресна книга в Thunderbird/CardBook

За да настроите споделена адресна книга в CardBook, след като сте го добавили в Thunderbird, отворете неговия таб "CardBook".

След това в секцията вляво, под списъка с адресните книги, кликнете с десен бутон на мишката и изберете New Address Book, маркирайте Remote и продължете с Next.

На следващата стъпка маркирайте CardDAV (1) и в полето URL (2) попълнете уеб адреса на CardDAV сървъра. След това попълнете имейл адреса и неговата парола (3), в полета Username и Password.

Използвайте бутона Validate (4), за проверка дали мейл клиентът осъществява връзка с CardDAV сървъра и за да се активира бутона Next.

От списъка с адресни книги маркирайте тези, които искате да се синхронизират с Thunderbird, завършете с Next и Finish.

След като се добави адресната книга е необходимо известно време от няколко секунди, за да се синхронизира информацията от сървъра.

info-iconВажно: CardBook предоставя разширени възможности за попълване на данни към даден контакт. Тези допълнителни данни като допълнителни имейл адреси и Internet Communications (Skype, Jabber и останалите) не се запазват на сървъра. Това означава, че ако попълните тази информация в CardBook в Thunderbird, след синхронизация с CardDAV сървъра информацията ще се загуби.

500px270px
SuperHosting.BG

Коментари

avatar
  Абониране  
Уведоми ме при
Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg