1. Начало
  2. Имейл
  3. Настройки на имейл клиент
  4. Календар и адресна книга в Thunderbird

Календар и адресна книга в Thunderbird

След като имате календар или адресна книга, създадени през уебмейл клиента Horde, можете да ги достъпвате и синхронизирате локално на Вашия компютър през имейл клиента Mozilla Thunderbird.

По подразбиране Thunderbird поддържа отдалечен календар (CalDAV) и отдалечена адресна книга (CardDAV).

Абониране за споделен календар в Thunderbird (CalDAV)

Отворете от менюто вляво (преди първия таб) панела на календара (или натиснете на клавиатурата Alt+3).

панел Календар в Thunderbird

В страничната лента вляво, кликнете на „плюсчето“ вдясно до името на раздела Calendar.

бутон за добавяне на календар

Маркирайте On the Network.

опция за добавяне на календар, който се намира на сървър в интернет

Продължете с Next.

Попълнете данни.

добавяне на нов споделен календар
  • Username: Въведете имейл адреса, на който Ви е даден достъп до календара. 
  • Location: Въведете домейна.

Ако имейл клиентът не поддържа листване на календарите и задачите, за Location въведете пълния адрес на календара. Той изглежда по подобен начин: https://server.superhosting.bg:2080/rpc/calendars/one@goodexample.eu/calendar~vP2TbqDzBTm.

Какъв е директният адрес на допълнително създаден календар през Horde може да се види в Horde (имейл акаунта, към който е създаден календарът) » Calendar » настройки на календара, в таб Subsciption.

адрес за достъп до календара

Ако се абонирате за календара по подразбиране, който се създава автоматично от cPanel, тогава адресът му може да се види в cPanel » Календари и Контакти.

Кликнете на Find Calendars.

В отворилия се прозорец въведете паролата за Вашия имейл адрес. Календарът може да се достъпва от всеки имейл адрес, който е създаден към домейна, след въвеждане на паролата му (вижте настройките на календара в Horde, в таб Sharing). 

въвеждане на паролата за имейл акаунта

Ще се покаже списък с всички споделени и лични календари и задачи, до които има достъп този имейл адрес.

списък с календари и задачи

Маркирайте тези, за които искате да се абонирате, и завършете със Subscribe.

добавеният споделен календар

Първият календар с име „Home“ е създаден по подразбиране от имейл клиента Thunderbird.

Когато след името на календара има икона с жълт триъгълник, това означава, че има проблем със синхронизацията на календара със сървъра. Причина за това могат да бъдат некоректни настройки като неправилен уеб адрес, грешни данни за достъп или недостатъчни права за преглед на календара.

След като извършите промяна на информация в календара, за да бъде видима и за останалите потребители, които го ползват, е необходимо да бъде извършена синхронизация със сървъра – десен бутон върху името на календара в списъка » „Synchronize Calendars„.

Настройки на календара

За да отворите настройките на календара, кликнете с десен бутон върху името му и изберете Properties.

настройки на календара в Thunderbird

В опцията Email: от падащото меню за имейл адрес може да изберете имейл акаунт, който ще се ползва при изпращането на покани и напомняния за събития към други потребители. Тук не е задължително да се избира имейл акаунта, който е собственик на календара, или с който сте абонирани за календара.

Бележка: В случай че имате няколко календара и/или няколко устройства, които едновременно ги синхронизират, периодът за синхронизация е препоръчително да се зададе през 30 минути (минимално през 15 минути).

Добавяне на адресна книга в Thunderbird (CardDAV)

Отворете от менюто вляво (преди първия таб) панела на адресните книги (или натиснете на клавиатурата Alt+2).

бутон за отваряне на таба с адресните книги

От падащото меню на New Address Book изберете Add CardDAV Address Book.

добавяне на адресна книга

Попълнете данни.

данни за връзка със сървъра
  • Username: Въведете имейл адреса, на който Ви е даден достъп до адресната книга. 
  • Location: Въведете домейна.

В отворилия се прозорец въведете паролата за Вашия имейл адрес. Адресната книга може да се достъпва от всеки имейл адрес, който е създаден към домейна, след въвеждане на паролата му (вижте настройките на адресната книга в Horde, в опция Change Permissions).

въвеждане на паролата за имейл акаунта

Натиснете ОК.

В списък ще видите всички адресни книги към домейна, както допълнително споделените от определени имейл адреси.

списък с адресни книги

Маркирайте тези, които искате да добавите в Thunderbird.

Завършете с Continue.


При различните приложения за достъп до календари и контакти, нивото на поддръжка и съвместимост с протоколите CalDAV и CardDAV може да е различно. Към момента функционалността за споделени календари и контакти в cPanel (Horde) е напълно поддържана от Apple-клиенти (iOS, MacOS). За други операционни системи и използваните при тях приложения за календари и контакти не е потвърдена пълната поддръжка (Windows, Android). Това означава, че е възможно някои опции и функционалности на календарите и книгите да не са достъпни, например създаване на задачи (tasks), възможността за добавяне на повече от един имейл адрес към даден контакт в адресната книга и други.


Обновена: 24.01.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още