Какво е Docker?

Docker е платформа с отворен код, изградена на базата на контейнер технологията, която Ви позволява да изграждате, доставяте и стартирате разнообразни приложения, отделяйки ги от инфраструктурата.

В същността си платформата Ви дава възможност да стартирате всякакви приложения, защитено изолирани в контейнери. Изолираната и безопасна среда Ви позволява да работите едновременно с много контейнери на Вашия сървър. Олекотеният принцип на работа, който не изисква допълнително натоварване на хипервайзор или сложна конфигурация и настройка на среда за разработка, Ви позволява да използвате максимума на Вашия хардуер.

Docker платформата съдържа три основни компонента:

  • Docker engine – Процес, отговарящ за стартирането, управлението и визуализация на информация за различните контейнери, стартирани от него.
  • Docker client – Инструмент, с който се осъществява връзката с Docker engine, предоставя интерфейс за комуникация между потребителите и Docker engine.
  • Docker Registry (Docker Hub) – Основното хранилище на Docker. Предоставя достъп до вече готови за използване изображения на различен софтуер. При опит за създаване на контейнер от Docker engine, който е базиран на изображение, което не е налично локално, системата автоматично проверява в хранилището и ако там изображението е налично го сваля и създава контейнер от него. Съответно е възможно и обратното – при изграждане на един контейнер той да бъде запазен като изображение и да бъде качено към хранилището, за да бъде достъпно до други системи.
Обновена: 01.11.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още