Създаване на категории в WordPress

Създаване на категория може да бъде извършено като изберете от лявото меню „Публикации“ » „Категории„.

1) Заглавие и адрес

Създаването и редактирането на категории предоставя възможност за дефиниране на заглавия „Име„. Името може да бъде категоризиращо определение на публикации (например: градове), които ще бъдат асоциирани със съответните публикации (например: София, Пловдив, Варна, Бургас и др.). Също може да бъде дефиниран и URL адрес „Кратко име„, на който ще се зарежда публикацията (например: Големи).

2) Родител

Определянето на „Родител“ предоставя възможност за групиране на съдържанието в категории и подкатегории. В случай че желаете да създадете основна категория е необходимо в полето родител да изберете „Без родител„. За създаването на подкатегория (например: Големи градове) е необходимо да изберете от падащото меню съответната основна категория (например: Градове).

3) Описание

Описанието не е задължително поле. Може да се ползва за улеснено навигиране между публикациите, като обикновено не се визуализира на сайта, но е видимо в административния панел на системата. Възможно е описанието да се визуализира и при зареждането на сайта, като това зависи дали съответната тема, която е активирана на сайта го поддържа.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още