https://help.superhosting.bg/wordpress-categories.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Създаване на категории в WordPress

WordPress
wp categories

Създаване на категория може да бъде извършено като изберете от лявото меню "Публикации" » "Категории".

1) Заглавие и адрес

Създаването и редактирането на категории предоставя възможност за дефиниране на заглавия "Име". Името може да бъде категоризиращо определение на публикации (например: градове), които ще бъдат асоциирани със съответните публикации (например: София, Пловдив, Варна, Бургас и др.). Също може да бъде дефиниран и URL адрес "Кратко име", на който ще се зарежда публикацията (например: Големи).

2) Родител

Определянето на "Родител" предоставя възможност за групиране на съдържанието в категории и подкатегории. В случай че желаете да създадете основна категория е необходимо в полето родител да изберете "Без родител". За създаването на подкатегория (например: Големи градове) е необходимо да изберете от падащото меню съответната основна категория (например: Градове).

3) Описание

Описанието не е задължително поле. Може да се ползва за улеснено навигиране между публикациите, като обикновено не се визуализира на сайта, но е видимо в административния панел на системата. Възможно е описанието да се визуализира и при зареждането на сайта, като това зависи дали съответната тема, която е активирана на сайта го поддържа.

500px270px
SuperHosting.BG
Уведоми ме при
Стоян
Гост
Стоян

Здравейте,
Като правя нова категория, как мога да въведа линк за насочване към самата категория, където се намират подобните продукти?

Благодаря предварително!

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg