Добавяне на reCAPTCHA v2/v3 в WordPress

CAPTCHA означава Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (напълно автоматизиран публичен тест на Тюринг за разграничаване на компютри от хора).

Най-често срещаната разновидност на този тест е кодът за сигурност, който представлява произволен низ от символи, най-често букви и цифри, който трябва да се разчете и въведе от потребителя при регистрация в сайт, публикуване на коментар или др. Чрез CAPTCHA теста се прави верификация дали потребителят е автоматичен бот или реален потребител. Инсталацията и активацията на CAPTCHA код към формите за публикуване на коментари, намалява драстично публикуването на спам съдържание във Вашия сайт. 

reCAPTCHA тестът на Google може да се активира за всички форми в сайта с плъгина WP-reCaptcha.

1. Инсталирайте плъгина WP-reCaptcha

Влезете в администрацията на WordPress и изберете от менюто вляво Разширения » Добавяне на още. В полето за търсене изпишете WP-reCaptcha. Ще се появят резултатите от търсенето. Натиснете бутона Инсталиране. След като процесът по инсталация приключи успешно, активирайте плъгина.

2. Регистрирайте сайта в Google reCAPTCHA

Регистрирайте сайта в Google reCAPTCHA: https://www.google.com/recaptcha/admin/create. Ако нямате акаунт в Google, първо ще трябва да създадете такъв.

Регистрация на сайта в Google reCAPTCHA и генериране на двата ключа.
Регистрация на сайта в Google reCAPTCHA и генериране на двата ключа.

При регистрацията на сайта в reCAPTCHA можете да изберете коя версия да използвате – v2 или v3. Попълвате домейна на сайта, записвате регистрацията и ще получите два ключа (site и secret).

Двата ключа, нужни за активирането на reCAPTCHA в WordPress сайта.
Двата ключа (site и secret), нужни за активирането на reCAPTCHA в WordPress сайта.

3. Поставете двата ключа (site и secret) в настройките на плъгина

Копирайте двата ключа (site и secret) от Google reCAPTCHA и ги поставете в настройките на плъгина.

Поставяне на двата ключа в настройките на плъгина.
Поставяне на двата ключа в настройките на плъгина.

След като попълните ключовете, кликнете Authenticate.

За кои форми да се активира reCAPTCHA кода.
Избор на формите, за които да се активира reCAPTCHA кодът.

От таб Forms можете да изберете за кои форми да е активен reCAPTCHA тестът. След като запишете настройките, можете да проверите формите.

Обновена: 16.06.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още