Aктивиране на Memcached в Drupal

По подразбиране в Drupal не се предлага поддръжка на Memcached. За това е необходимо да се инсталира допълнителен модул, който може да се използва от системата за свързване към Memcached сървъра.

Активиране на Memcached услугата и memcache (php модул)

Преди да бъде активирано ползването на Memcached в Drupal, е необходимо Memcached да бъде активиран за хостинг акаунта. Това може да бъде направено от контролния панел cPanel от меню Memcached Manager by SuperHosting.

Активирането на PHP модула memcache може да се извърши през PHP Manager by SuperHosting. За Drupal версии 6.x можете да активирате модул memcache. За Drupal версии 7.x активирайте по-новата версия 3.0.8  – memcache308.

Активиране на PHP модул memcache през PHP Manager by SuperHosting

Инсталация на модул към Drupal за работа с Memcached

За активиране на Memcached в Drupal може да се ползва следния модул https://drupal.org/project/memcache.

За достъп до административния панел на Drupal може да ползвате следния адрес: http://mysitename.com/?q=admin , където mysitename.com заменяте с името на вашия домейн.

Drupal версия 7.х

За Drupal версия 7.х можете да инсталирате модула директно през администрацията на системата. След като влезете в административния панел, кликвате на „Модули“ от главното меню и след това на „Инсталирай нов модул„:

Инсталиране на модул в Drupal
Инсталиране на модул в Drupal

На следващата страница ще имате две опции за инсталацията на модула – да се инсталира от (А) уеб адрес „Инсталирай от URL“ или да се инсталира от (B) вашия компютър, ако сте го свалили локално:

Инсталиране на модул от уеб адрес или качването му от вашия компютър
Инсталиране на модул от уеб адрес или качването му от вашия компютър

За опция А може да поставите следния адрес в полето Инсталирай от URL:

http://ftp.drupal.org/files/projects/memcache-7.x-1.0.zip

След като поставите линка кликнете на бутона „Инсталирай“ и изчакайте инсталацията да приключи.

Drupal версия 6.x

При версии 6.х на Drupal не се предлага възможност за автоматична инсталация на модула през административния панел. Необходимо е ръчно да свалите модула memcache на вашия компютър. Да го качите в хостинг акаунта и да разархивирате архива в директория /sites/all/modules/. Активирането на модула след това може да се извърши през администрацията -> Modules.

Настройка, преди да активирате модула в Drupal

След като модулът е инсталиран и файловете му са разположени в хостинг акаунта, е необходимо да редактирате три файла.

Важно: Винаги, преди редакция на даден файл, правете негово резервно копие.

Първият файл е конфигурационния файл на системата Drupal:

/sites/default/settings.php

В този файл може да поставите най-долу следните редове:

$conf['cache_backends'][] = 'sites/all/modules/memcache/memcache.inc';
$conf['cache_default_class'] = 'MemCacheDrupal';
$conf['cache_class_cache_form'] = 'DrupalDatabaseCache';
$conf['page_cache_without_database'] = TRUE;
$conf['page_cache_invoke_hooks'] = FALSE;

Следващите два файла са на Drupal модула memcache:

/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc
/sites/all/modules/memcache/memcache_admin/memcache_admin.module

Необходимо е в посочените файлове да намерите следния текст:

127.0.0.1:11211

и да замените порта 11211 с актуалния за вашия акаунт. Портът можете да видите в контролния панел cPanel в „Memcached Manager by SuperHosting“.

След като извършите необходимите настройки, като последна стъпка, е необходимо да активирате модула от администрацията на системата от меню „Модули„.

Обновена: 25.04.2014

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още