1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Уеб приложения
  4. Drupal
  5. Aктивиране на Redis в Drupal 7.x (с модул Redis)

Aктивиране на Redis в Drupal 7.x (с модул Redis)

По подразбиране в Drupal не се предлага поддръжка на Redis. В Drupal 7 може да бъде активирано кеширане с Redis, чрез ползване на допълнителен модул Redis.

Бележка: Преди да активирате Redis в Drupal, уверете се, че Redis е активиран в cPanel -> Redis Manager. След това проверете и дали PHP модулът redis също е активиран, в cPanel -> PHP Manager.

Инсталиране на модул Redis в Drupal 7

За Drupal версия 7.х можете да инсталирате модула директно през администрацията на системата. След като влезете в административния панел, кликвате на „Modules“ от главното меню и след това на „Install new module„.

Инсталиране на модул в Drupal

На следващата страница ще имате две опции за инсталацията на модула – да се инсталира от уеб адрес „Install from a URL“ или да се инсталира от вашия компютър „Upload a module or theme archive to install„, ако сте го свалили локално.

За първия вариант, в полето „Install from a URL“ поставете адреса:

https://ftp.drupal.org/files/projects/redis-7.x-3.15.zip

Посоченият адрес е към версия 3.15 на Redis модула. Първо проверете, на страницата на модула, дали не е налична по-нова версия и ако е необходимо заменете последните цифри в адреса.

След като инсталацията приключи, ще получите потвърдително съобщение „Installation was completed successfully.

За момента не активирайте модула, първо е необходимо да въведете няколко настройки в конфигурационния файл на Drupal.

Настройка в конфигурационния файл и активиране на модула Redis

След като модулът е инсталиран и файловете му са разположени в хостинг акаунта, е необходимо да редактирате един файл.

Важно: Винаги, преди редакция на даден файл, правете негово резервно копие.

Във файл /sites/default/settings.php е нужно да се поставят няколко реда.

Бележка: Може да е необходимо първо да промените правата на settings.php, на 644, и на директорията default на 755, преди да можете да извършите промяна във файла. След редакцията, върнете правата на файла settings.php на 444 и на директорията default на 555.

В settings.php поставете най-долу във файла, следните редове:

$conf['redis_client_interface'] = 'PhpRedis';
$conf['cache_backends'][] = 'sites/all/modules/redis/redis.autoload.inc';
$conf['cache_default_class'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_prefix'] = array('default' => 'shredis-drupal');
$conf['cache_class_cache'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_bootstrap'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_menu'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_block'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_content'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_filter'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_form'] = 'Redis_Cache';
$conf['cache_class_cache_page'] = 'Redis_Cache';

// Set the correct port for Redis server
$conf['redis_client_host'] = '127.0.0.1'; // default is localhost
$conf['redis_client_port'] = 6379; // default is 6379
$conf['redis_client_base'] = 0; // default database is 0
$conf['redis_client_password'] = ""; // default is no password

На реда $conf[‘redis_client_port’] =6379; – Заменете 6379 с коректния порт за Redis; Можете да видите активния порт за Redis сървъра в cPanel в „Redis Manager“.

Redis модула е активиран

Запишете промените във файла и след това активирайте модула през администрацията на Drupal -> Modules.

В списъка с модули, най-долу на страницата, намерете модул Redis, поставете отметка на ENABLED и запишете промените със Save configuration.

Кеширането с Redis е активирано за потребителската и административната част на сайта.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още