PHP Manager by SuperHosting (SuperHosting Tools)

През контролния панел cPanel за всички хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, е възможно да се променят настройките на PHP. Можете да промените PHP версията, да активирате или деактивирате PHP модули и да променяте PHP директиви. Това можете да направите през инструмента PHP Manager by SuperHosting.

За да извършите промени по PHP настройките, влезте в контролния панел cPanel и изберете меню (SuperHosting Tools) PHP Manager by SuperHosting.

Избор на PHP версия за хостинг акаунта

Първият раздел от настройките е за избор на PHP версия за хостинг акаунта.

Можете да видите версията, която е активирана по подразбиране за хостинг акаунта.

Версията по подразбиране за сървъра.
Версията по подразбиране за акаунта.

В списъка „Налични версии“ ще видите и всички алтернативни PHP версии, които са инсталирани на сървъра.

Алтернативни PHP версии.
Алтернативни PHP версии, които можете да активирате.

Срещу всяка от версиите има радио бутон, чрез който можете да я изберете. След избор на бутона „Промени“, посочената версия ще бъде активирана за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в него.

За промяна на PHP версията, за определена директория/сайт в хостинг акаунта, вижте раздел „Избор на PHP версия за конкретна директория“.

Промяната на PHP версията се извършва за целия хостинг акаунт, но ако за поддиректория на public_html предварително сте активирали допълнително различна версия на PHP или собствен .ini файл, те няма да бъдат засегнати от промяната. Съответната директория ще продължи да използва предишната активирана версия и настройки, а за останалите директории от акаунта ще бъдат валидни новите настройки.

Бележка: При промяна на PHP версията е възможно да възникнат несъвместимости в инсталираните приложения в хостинг акаунта, ако те не са разработени за избраната версия на PHP. Поради тази причина след промяната, е най-добре да прегледате сайтовете дали функционират коректно.

Промяна на PHP директиви

Промяна на PHP директиви

В раздел „Промяна на PHP директиви“ ще видите списък с най-често ползвани и настройвани PHP директиви, които можете да промените.

В списъка срещу всяка директива има падащо меню, чрез което можете да изберете желаната стойност. След избор на бутона „Запази“ стойността ще бъде променена за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в него.

В случай че искате да промените директива, която не е посочена в списъка, редакция може да се извърши директно в конфигурационния файл на PHP – php.ini. Този файл е достъпен за редакция през опцията Разширени настройки.

Управление на PHP модули

Управление на PHP модули
Управление на PHP модули

В раздел „Управление на PHP модули“ ще видите списък с всички модули на PHP, които са инсталирани за дадената PHP версия.

За да активирате или деактивирате модул, поставете или махнете отметката вляво от името му и запишете промените с бутон Запази.

Важно: За маркиране на всички модули в списъка, може да се използва опцията Избери всички. Важно е да се отбележи, че има определени двойки модули, които не се препоръчва да са едновременно активни. Например, ако Ви е нужен модулът imagick – активирайте само него, без gmagick, и обратното. Също така ако Ви е необходим модулът opcache, не активирайте и accelerator.

С опцията Възстанови по подразбиране, може да се възстановят настройките към първоначалното им състояние.

След като запишете промените с бутон Запази, новата настройка ще бъде активна за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в него.

В случай че е необходим PHP модул, който не присъства в списъка, моля изпратете запитване до отдела по Техническа поддръжка.

Разширени настройки

Разширени настройки - редакция на php.ini файла

В раздел Разширени настройки можете да извършите редакция на съдържанието във файла php.ini.

При избиране на бутона Разширени настройки ще се зареди съдържанието на файла php.ini.

След като приключите с редакцията запишете промените с бутон „Запази„.

Този php.ini файл е за версията на PHP, която е активирана за хостинг акаунта.

Избор на PHP версия за конкретна директория

Активирането на различна PHP версия за дадена директория (сайт), се осъществява в две стъпки.

От опциите изберете PHP версия и посочете желаната директория. Завършете настройките с бутон Добави.

След това в посочената директория редактирайте или създайте .htaccess файл. В него е необходимо да поставите редове:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpuser/dir/php.fcgi .php
</IfModule>

/home/cpuser/dir/ – заменете с пътя до директорията;

След като запишете промените в .htaccess файла, избраната PHP версия ще бъде активна за посочената директория. Можете да извършите проверка на PHP версията, която е активна за директорията, като поставите PHP файл с phpinfo().

Промяна на настройките за PHP модулите и PHP директивите, за директория в хостинг акаунта, за която е активирана отделна PHP версия, може да се извърши в съответния конфигурационен ini файл. Вижте повече информация в статията: Как да редактирам собствен php.ini файл?

Важно: Ако вече има съществуващ файл .htaccess и в него има добавен ред за задаване на PHP версия например AddHandler x-httpd-phpXX .php, този ред трябва да се премахне.

Обновена: 22.08.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още