1. Начало
  2. Хостинг
  3. PHP
  4. PHP Manager by SuperHosting (SuperHosting Tools)

PHP Manager by SuperHosting (SuperHosting Tools)

PHP Manager by SuperHosting

През контролния панел cPanel за всички хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, е възможно да се променят настройките на PHP. Можете да промените PHP версията, да активирате или деактивирате PHP модули и да променяте PHP директиви. Това можете да направите през инструмента PHP Manager by SuperHosting.

За да извършите промени по PHP настройките, влезте в контролния панел cPanel и изберете меню (SuperHosting Tools) PHP Manager by SuperHosting.

Избор на PHP версия за хостинг акаунта

Първият раздел от настройките е за избор на PHP версия за хостинг акаунта.

Можете да видите версията, която е активирана по подразбиране за хостинг акаунта.

Версията по подразбиране за сървъра.
Версията по подразбиране за акаунта.

В списъка „Налични версии“ ще видите и всички алтернативни PHP версии, които са инсталирани на сървъра.

Алтернативни PHP версии.
Алтернативни PHP версии, които можете да активирате.

Срещу всяка от версиите има радио бутон, чрез който можете да я изберете. След избор на бутона „Промени“, посочената версия ще бъде активирана за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в него.

За промяна на PHP версията, за определена директория/сайт в хостинг акаунта, вижте раздел „Избор на PHP версия за конкретна директория“.

Промяната на PHP версията се извършва за целия хостинг акаунт, но ако за поддиректория на public_html предварително сте активирали допълнително различна версия на PHP или собствен .ini файл, те няма да бъдат засегнати от промяната. Съответната директория ще продължи да използва предишната активирана версия и настройки, а за останалите директории от акаунта ще бъдат валидни новите настройки.

Бележка: При промяна на PHP версията е възможно да възникнат несъвместимости в инсталираните приложения в хостинг акаунта, ако те не са разработени за избраната версия на PHP. Поради тази причина след промяната, е най-добре да прегледате сайтовете дали функционират коректно.

Промяна на PHP директиви

Промяна на PHP директиви

В раздел „Промяна на PHP директиви“ ще видите списък с най-често ползвани и настройвани PHP директиви, които можете да промените.

В списъка срещу всяка директива има падащо меню, чрез което можете да изберете желаната стойност. След избор на бутона „Запази“ стойността ще бъде променена за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в него.

В случай че искате да промените директива, която не е посочена в списъка, редакция може да се извърши директно в конфигурационния файл на PHP – php.ini. Този файл е достъпен за редакция през опцията Разширени настройки.

Управление на PHP модули

Управление на PHP модули
Управление на PHP модули

В раздел „Управление на PHP модули“ ще видите списък с всички модули на PHP, които са инсталирани за дадената PHP версия.

За да активирате или деактивирате модул, поставете или махнете отметката вляво от името му и запишете промените с бутон Запази.

Важно: За маркиране на всички модули в списъка, може да се използва опцията Избери всички. Важно е да се отбележи, че има определени двойки модули, които не се препоръчва да са едновременно активни. Например, ако Ви е нужен модулът imagick – активирайте само него, без gmagick, и обратното. Също така ако Ви е необходим модулът opcache, не активирайте и accelerator.

С опцията Възстанови по подразбиране, може да се възстановят настройките към първоначалното им състояние.

След като запишете промените с бутон Запази, новата настройка ще бъде активна за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в него.

В случай че е необходим PHP модул, който не присъства в списъка, моля изпратете запитване до отдела по Техническа поддръжка.

Разширени настройки

Разширени настройки - редакция на php.ini файла

В раздел Разширени настройки можете да извършите редакция на съдържанието във файла php.ini.

При избиране на бутона Разширени настройки ще се зареди съдържанието на файла php.ini.

След като приключите с редакцията запишете промените с бутон „Запази„.

Този php.ini файл е за версията на PHP, която е активирана за хостинг акаунта.

Избор на PHP версия за конкретна директория

Активирането на различна PHP версия за дадена директория (сайт), се осъществява в две стъпки.

От опциите изберете PHP версия и посочете желаната директория. Завършете настройките с бутон Добави.

След това в посочената директория редактирайте или създайте .htaccess файл. В него е необходимо да поставите редове:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpuser/dir/php.fcgi .php
</IfModule>

/home/cpuser/dir/ – заменете с пътя до директорията;

След като запишете промените в .htaccess файла, избраната PHP версия ще бъде активна за посочената директория. Можете да извършите проверка на PHP версията, която е активна за директорията, като поставите PHP файл с phpinfo().

Промяна на настройките за PHP модулите и PHP директивите, за директория в хостинг акаунта, за която е активирана отделна PHP версия, може да се извърши в съответния конфигурационен ini файл. Вижте повече информация в статията: Как да редактирам собствен php.ini файл?

Важно: Ако вече има съществуващ файл .htaccess и в него има добавен ред за задаване на PHP версия например AddHandler x-httpd-phpXX .php, този ред трябва да се премахне.

Обновена: 12.01.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още