Добавяне на домейн (сайт) в ISPConfig

Добавянето на сайт в ISPConfig изисква добавянето на домейн, качването на файловете на сайта и създаването на база данни за него. Първата стъпка е да се добави домейн, за да се създаде директорията, в която ще се качват файловете на сайта.

Всички опции и настройки за сайта се намират в основното меню Sites в ISPConfig.

Управление на сайтове - добавяне, настройки в ISPConfig.
Управление на сайтове – добавяне, настройки в ISPConfig.

1. Добавяне на домейн

В списъка със сайтове в Websites ще видите един примерен сайт (vhost) – demo.view. Той е тестов и служи за пример. 

За да добавите домейн в ISPConfig, изберете вляво в менюто (Websites) Website и след това Add new website.

Създаване на vhost на сървъра през Sites » Website » Add new website.
Създаване на vhost на сървъра през Sites » Website » Add new website.

В тази форма най-важните опции са пет (отбелязани в червено).

Основни опции при добавяне на домейн.
Основни опции при добавяне на домейн.

Domain

В тази опция въдете домейна.

SSL 

Чрез тази опция включвате SSL поддръжката на Вашия сайт (vhost). Използва се в случаите, в които имате закупен и издаден SSL сертификат.

Let’s Encrypt SSL 

Активирайте тази опция, ако нямате закупен SSL сертификат. Контролният панел ще инсталира Let’s Encrypt сертификат и ще го подновява на всеки 3 месеца автоматично.

PHP 

От тази опция може да изберете по какъв начин да работи PHP. Има две възможности:

  1. Да работи като PHP-FPM, като при този вариант PHP версията, която се поддържа  е 5.4 и няма възможност за промяна.
  2. Да работи като Fast-CGI. При тази опция има възможност за избор на PHP версия. Поддържаните PHP версии са: 4.4,  5.2,  5.3,  5.4,  5.5,  5.6,  7.0,  7.1,  7.2,  7.3 и 7.4

PHP Version

Тази опция работи в комбинация с опция 4. Можете да я използвате само ако в опция 4 сте задали Fast-CGI. От тук изберете желана PHP версия.

След като попълните формата, запишете със Save.

Бележка: Посочените няколко опции са най-важните и основните, за да можете да си качите сайт в ISPConfig. Но ако разбирате за какво са останалите опции, може да ги активирате и настроите. Например, за да се поддържа изпълнението на Python приложения и скриптове в акаунта, е нужно да активирате опцията „Python“ във формата.

2. Междинна стъпка

1. Задачи (Tasks)

Бележка: Контролният панел ISPConfig работи асинхронно. Задачите се изпълняват отложено. След като извършите действие в панела, задачите се записват в базата му и чрез крон задача периодично се прочитат и прилагат. Това означава, че действията Ви с панела не влизат в сила веднага след като кликнете на бутона Save например.

За да следите кои задачи се изпълняват в момента и кои са на опашка за изпълнение, проверявайте опцията Задачи (Tasks).

След като вече сте добавили Вашия домейн, ISPConfig ще визуализира броя на задачите, които ще изпълни – горе вдясно пред търсачката. Обикновено задачите от опашката се изпълняват в рамките на минута-две в зависимост от броя им.

Броят на задачите, които панелът ще извърши.
Броят на задачите, които панелът ще извърши.

Червеното кръгче визуализира, че има да се изпълнява 1 задача. Индикацията за брой задачи важи за всички операции, които сте предприели през контролния панел.

След като сте добавили домейна и всички задачи са изпълнени, в Sites ще видите новия домейн в списъка.

Списък с добавените сайтове (vhosts) в ISPConfig » Sites.
Списък с добавените сайтове (vhosts) в ISPConfig » Sites.

2. Директорията за сайта

За да разберете коя е директорията (Document Root), в която трябва да качите файловете на Вашия сайт, кликнете върху домейна от списъка с домейни. Ще видите подобни стойности на тези от картинката. В случая ред 5 и 6 от опциите на формата.

Пълният път до „web“ директорията на сайта.
Пълният път до „web“ директорията на сайта.

От примера: „/var/www/clients/client0/web7/“ e Document Root за домейна mysupersite.com.

В тази директория (web7 от примера), ще видите директория web, в която трябва да качите файловете на Вашия сайт.

Бележка: Достъпът до настройките на сайта, при кликване върху домейна му от списъка в Websites, е режим на редактиране на vhost настройките. Може да правите корекции като например да сменяте PHP версията, ако това е необходимо.

Особености и построяване на Document Root в ISPConfig

В директория /var/www/clients/ се създават две директории: client директория и user директория. 

Тъй като от примера няма създаден клиент (client user), по подразбиране се създава директория client0, която идва от името на групата и web7 директория, която идва от името на потребителя:

/var/www/clients/client0/web7

Всеки добавен vhost работи със самостоятелен потребител (user).

В случай че използвате SSH Вашата структура в Document Root ще изглежда така:

Съдържание в директорията на домейна.
Съдържание в директорията на домейна.

Тези основни директории са служебни и са създадени от ISPConfig. Ако работите през CLI е много важно да бъдат запазени правата както са (да се запази ownership). В случая от примера web7 е потребител, a client0 е групата.

3. Създаване на FTP акаунт (за качване на файловете) 

Качването на файлове в директорията на домейна може да се извърши по няколко начина – през FTP или SSH достъп. Тук ще опишем създаването на FTP акаунт, който да се използва за качването на файловете.

Създаване на FTP акаунт

За да създадете FTP акаунт, достъпете Sites » (Web Access) FTP-Accounts » Add new FTP-user.

Опцията за създаване на FTP акаунти в ISPConfig.
Опцията за създаване на FTP акаунти в ISPConfig.

Във формата попълнете данните за новия FTP потребител.

Попълване на данните за новия FTP акаунт.
Попълване на данните за новия FTP акаунт.

Website

Изберете за кой сайт да се създаде FTP потребителя.

Username

Име на FTP потребителя.

Password (Repeat Password) 

Парола за потребителя. Препоръчително е да използвате опцията за генериране на силна и сложна парола – Generate Password

Harddisk-Quota

-1“ означава неограничена квота. Можете да въведете размер на дисковата квота в мегабайти.

Създайте потребителя със Save.

Създаденият FTP потребител може да се използва във всеки FTP клиент. При настройката на FTP клиента въведете за сървър/хост IP адреса на сървъра или домейна.

Бележка: Възможно е да се използва и SFTP достъп, но за него се използва root потребителят за сървъра. Качването на файлове с този потребител ще изисква след това промяна на правата им – от root на подходящите за потребителя, който ще ги използва. А управлението на правата за файловете се извършва през SSH достъп.

4. Създаване на MySQL база данни

ISPConfig поддържа управление на бази данни тип MySQL. Управлението на MySQL потребителите и MySQL базите е препоръчителна да се извършва само и единствено през контролния панел.

Управлението на MySQL бази и потребители се извършва от секция Databases в Sites.

За създаването на база данни и потребител за нея, следвайте тази последователност – първо потребителя, а след това базата данни.

1. Създайте потребител за база данни 

Отворете Sites » (Databases) Database Users и кликнете на Add new User.

Опцията за създаване на нов потребител за бази данни.
Опцията за създаване на нов потребител за бази данни.

Попълнете данните за новия потребител във формата.

Въвеждане на данните за новия потребител за бази данни.
Въвеждане на данните за новия потребител за бази данни.

Database user 

Въведете име за потребителя. След като потребителят е създаден, в списъка с потребители ще видите име c0username (c0 от client0 + името).

Database password (Repeat Password) 

Въведете парола за потребителя. Може да използвате генератора за пароли (Generate Password).

2. Създайте база данни

Отворете Sites » (Databases) Databases и кликнете на Add new Database.

Въвеждане на данните за новата бази данни.
Въвеждане на данните за новата бази данни.

Попълнете данните за новата база данни във формата.

Основните опции при създаването на базата.
Основните опции при създаването на базата.

Site

Изберете сайта, за който ще се създава базата. Ако не изберете сайт, няма да се зареди списъка със създадени потребители за бази към този сайт.

Database name

Въведете името на базата данни.

Database user 

Изберете от падащото меню потребителят, който създадохте малко по-рано.

Запишете със Save.

Данните за връзка с новосъздадената база, които трябва да използвате за Вашия сайт, са:

  • server : localhost
  • mysql database: c0dbname
  • mysql username: c0username
  • mysql password: паролата, въведена при създаването на c0username
Обновена: 02.02.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още