Добавяне на DNS зона в ISPConfig

Добавянето, управлението, настройките на DNS зоните се извършва от основното меню DNS в ISPConfig.

Управление на DNS зони и DNS записи в ISPConfig.
Управление на DNS зони и DNS записи в ISPConfig.

Добавянето на нова DNS зона може да се извърши по три начина – чрез помощника (Add new DNS Zone with Wizard), ръчно (Add new DNS Zone manually) или с импорт на зонов файл (Import Zone File).

Бележка: Препоръчително е да използвате помощника (Wizard) при създаването на нова DNS зона, тъй като много от системните записи и настройки ще се попълнят автоматично. При ръчното създаване на зона ще е нужно да попълните „Zone (SOA)“ записа, отговорния (authoritative) нейм сървър и други.

За да добавите нова DNS зона в ISPConfig, отворете DNS » Add new DNS Zone with Wizard.

Добавяне на нова DNS чрез помощника (Wizard) в ISPConfig.
Добавяне на нова DNS зона чрез помощника (Wizard) в ISPConfig.

Във формата попълнете нужните данни.

Данни за DNS зоната.
Данни за DNS зоната.

Template

Оставете Default.

Създаването на темплейти за DNS зона може да се извърши през Templates. Темплейтът съдържа предварително зададени DNS записи.

Domain

Въведете името на домейна.

Client

Ако имате създаден клиент, към който искате да асоциирате домейна, изберете го от падащото меню. Оставете празно, в случай че няма създаден клиент.

IP Address

Въведете IP адреса на Вашата VPS услуга.

NS 1 и NS 2

Срещу полетата NS 1 и NS 2 е необходимо да въведете DNS сървърите, отговарящи за Вашият VPS сървър. 

Важно: В случай че не сте сигурни какви са DNS сървърите, отговарящи за Вашата услуга, свържете се с нас.

Email

Въведете имейл адреса на администратора на зоната например hostmaster@mysupersite.com. Важно е този имейл акаунт да е създаден: 🔗 Създаване на пощенски кутии в ISPConfig | Help

След като попълните данните, създайте зоната с Create DNS-Record. Изчакайте да се изпълнят задачите в ISPConfig.

Стандартни DNS записи при създаване на DNS зоната

DNS записи, които се създават по подразбиране в зоната.
DNS записи, които се създават по подразбиране в зоната.

При добавянето на DNS зоната се създават следните стандартни DNS записи:

  • А запис за самия домейн към IP адреса на услугата с TTL 3600 секунди;
  • А запис за www.домейна към IP адреса на услугата с TTL 3600 секунди;
  • А запис за mail.домейна към IP адреса на услугата с TTL 3600 секунди;
  • MX запис за самия домейн към mail.домейна с TTL 3600 секунди;
  • SPF запис за самия домейн. В записа е указано, че е разрешено изпращането на писма: от този домейн; от IP адреса на хоста, оказан за MX запис; от IP адреса на самия домейн, с TTL 3600 секунди;
  • Два NS записа за самия домейн с TTL 3600 секунди.

За да редактирате някой запис, кликнете върху него (върху която и да е негова стойност).

Обновена: 14.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още