1. Начало
 2. Имейл
 3. Настройки на имейл клиент
 4. Android – настройка на поща в Gmail приложението

Android – настройка на поща в Gmail приложението

По подразбиране имейл приложението Gmail е налично на Android устройствата. В случай че не откривате това приложение на вашето устройство, можете да го потърсите в Google Play магазина или да инсталирате някой друг имейл клиент.

Възможността за добавяне на имейл акаунт в Gmail приложението, различен от мейл услугата Gmail, е добавена и се поддържа за Android версии 4.0+.

За настройка на имейл акаунт в имейл приложението по подразбиране на Android погледнете следната статия: Настройка на имейл акаунт в Android.

Добавяне на имейл акаунт в Gmail имейл клиента

Заредете имейл клиента Gmail, като натиснете иконата му.

Иконата на Gmail клиента

1. Добавяне на акаунт

Кликнете върху иконката с буквата на Вашето име, намираща се в полето за търсене.

опцията за Добавяне на акаунт

От отворилия се прозорец изберете Добавяне на профил (Add another account).

Ако за първи път настройвате Gmail клиента, при зареждането му ще можете да изберете опцията + Добавяне на друг имейл адрес.

2. Настройване на имейл

Независимо по какъв начин ще стартирате процедурата по добавяне на имейл адрес, следващата стъпка е Настройване на имейл.

Изберете опцията Друг.

избор на типа имейл акаунт

3. Добавяне на имейл адреса ви

На стъпка Добавяне на имейл адреса ви, попълнете вашия имейл адрес и продължете с Напред (Next).

въвеждане на имейл адреса

4. Тип профил

Какъв тип профил е това?“ – изберете Личен (IMAP).

избор на типа протокол за входящата поща

5. Парола

Парола: попълнете паролата за имейл акаунта, натиснете Напред (Next).

въвеждане на паролата за имейл акаунта

6. Настройки на входящия сървър

На тази стъпка трябва да се уверите, че данните за имейл акаунта са попълнени коректно – Потребителско име (Username), Парола (Password) и Сървър (Server).

Потребителското име трябва да е пълният имейл адрес.

въвеждане на входящия сървър

Сървър:

 • Хостингmail.mydomain.com (mydomain.com – заменете с Вашия домейн) или servername.superhosting.bg (servername – заменете с името на хостинг сървъра).
 • Сайт билдърmail.mysite.com (mysite.com – заменете с Вашия домейн) или  mmail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
 • Shopikommail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).

Продължете с Напред (Next).

Бележка: В случай че за Сървър оставите името на вашия домейн и нямате инсталиран SSL сертификат за мейл услугата, ще получите съобщение „Сертификатът не е валиден„. Натиснете ОК, за да се затвори съобщението и в полето Сървър попълнете името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта.

7. Настройки на изходящия сървър

(!) Уверете се, че опцията Изисква влизане в профил (Require sign-in) е активирана.

настройки на изходящия сървър

SMTP сървър:

 • Хостингmail.mydomain.com (mydomain.com – заменете с Вашия домейн) или servername.superhosting.bg (servername – заменете с името на хостинг сървъра).
 • Сайт билдърmail.mysite.com (mysite.com – заменете с Вашия домейн) или  mmail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
 • Shopikommail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).

Продължете с Напред (Next).

8. Опции на профила

При успешна настройка на имейл акаунта ще се отвори стъпка Опции на профила. От тук можете да зададете на какъв интервал да се проверява за нови имейл съобщения, да се получава ли нотификация при нов имейл и други.

опции за профила

9. Профилът ви е настроен

Профилът ви е настроен и имейлите са на път!“ На тази стъпка можете да зададете име за този профил в Gmail клиента. Попълнете и Вашето име, така както ще се вижда от получателите на вашите имейл съобщения.

профилът е създаден

Завършете добавянето на имейл акаунта с бутон Напред (Next).

Настройки на входящ и изходящ мейл сървър

При добавяне на имейл акаунт в Gmail клиента, като сте използвали името на хостинг сървъра (server.superhosting.bg) или името на Вашия домейн (и има SSL сертификат), настройките за входящ и изходящ мейл сървър ще са зададени автоматично за сигурна връзка с мейл сървъра.

Все пак можете да проверите, дали автоматичните настройки са зададени за сигурна връзка с мейл сървъра.

Настройките на имейл акаунта в Gmail клиента се достъпват, докато се намирате в самия имейл акаунт, през главното меню » Настройки (икона три чертички » Настройки/Settings).

Входящ мейл сървър

настройките на входящия мейл сървър

(!) Сървър:

 • Хостингmail.mydomain.com (mydomain.com – заменете с Вашия домейн) или servername.superhosting.bg (servername – заменете с името на хостинг сървъра).
 • Сайт билдърmail.mysite.com (mysite.com – заменете с Вашия домейн) или  mmail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
 • Shopikommail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).

(!) Порт: 993 (POP3 995)

(!) Вид защита: SSL/TLS

Изходящ мейл сървър

настройките на изходящия мейл сървър

(!) Изисква влизане в профил: активирано

(!) Сървър:

 • Хостингmail.mydomain.com (mydomain.com – заменете с Вашия домейн) или servername.superhosting.bg (servername – заменете с името на хостинг сървъра).
 • Сайт билдърmail.mysite.com (mysite.com – заменете с Вашия домейн) или  mmail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
 • Shopikommail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).

(!) Порт: 465

(!) Вид защита: SSL/TLS

Обновена: 12.01.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още