https://help.superhosting.bg/android-gmail-settings-add-email-account.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Настройка на имейл акаунт в Android 4.0+ (Gmail имейл клиент)

Настройки на e-mail клиент
android, gmail, android мейл, настройка на android, android имейл клиент, телефон, телефона, пощата на телефона, смартфон, поща на телефон, как да настроя пощата на телефона, android 4.0, android 4, android 4.x

По подразбиране имейл клиентът Gmail е наличен на повечето Android устройства. В случай че не откривате този клиент на вашето устройство, можете да го потърсите в Google Play магазина или да инсталирате някой друг имейл клиент.

Възможността за добавяне на имейл акаунт в Gmail приложението, различен от услугата Gmail, е добавена и се поддържа за Android версии 4.0+.

Заредете имейл клиента Gmail, през иконата му.

Стартиране на Gmail клиента

1

В случай че вече имате добавен профил, различен от този в Gmail, след като се зареди приложението кликнете на менюто, намиращо се в горния ляв ъгъл на екрана.

В дясно от потребителското ви име отворете падащото меню и изберете + Добавяне на профил.

Ако за първи път настройвате Gmail клиента, при зареждането му ще можете да изберете опцията + Добавяна на друг имейл адрес.

2

Независимо по какъв начин ще стартирате процедурата по добавяне на имейл адрес, следващата стъпка е "Настройване на имейл". Изберете опцията "Друг".

3

На стъпка "Добавяне на имейл адреса ви", попълнете вашия имейл адрес и продължете с Напред.

4

"Какъв тип профил е това?" - изберете Личен (IMAP) и продължете с Напред.

5

Парола: попълнете паролата за имейл акаунта, натиснете Напред.

6

"Настройки на входящия сървър" - на тази стъпка трябва да се уверите, че данните за имейл акаунта са попълнени коректно - Потребителско име, Парола и Сървър.

Потребителското име трябва да е пълния имейл адрес.

За Сървър попълнете името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта, например server*.superhosting.bg и продължете с Напред.

server - заменете с името на хостинг сървъра;

Когато ползвате името на хостинг сървъра, връзката с мейл сървъра ще бъде сигурна.

info-iconБележка: В случай че за Сървър оставите името на вашия домейн и нямате инсталиран SSL сертификат за мейл услугата, ще получите съобщение "Сертификатът не е валиден". Натиснете ОК, за да се затвори съобщението и в полето Сървър попълнете името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта.

7

"Настройки на изходящия сървър". Уверете се, че опцията "Изисква влизане в профил" е активирана.

За SMTP сървър въведете отново името на хостинг сървъра и продължете с Напред.

8

При успешна настройка на имейл акаунта, ще се отвори стъпка "Опции на профила". От тук можете да зададете на какъв интервал да се проверява за нови имейл съобщения, да се получава ли нотификация при нов имейл и други.

9

"Профилът ви е настроен и имейлите са на път!" На тази стъпка можете да зададете име за този профил в Gmail клиента. Попълнете и Вашето име, така както ще се вижда от получателите на вашите имейл съобщения.

Завършете добавянето на имейл акаунта с бутон Напред.

500px270px
SuperHosting.BG
  Настройки на e-mail клиент
 • MS Outlook 2016 - Имейл настройки
  Проверка на настройките на добавен имейл акаунт За да отворите настройките, на вече добавен имейл акаунт в Outlook 2016, кликнете на File, след това на Account Settings и от падащото меню... »
 • iPhone (iOS 4/5/6) - Имейл настройки
  За да настроите пощата си на мобилен телефон iPhone 4, 4S, 5, следвайте описаните стъпки. В случай че сте обновили iOS версията на вашия iPhone, погледнете следната статия: iPhone (iOS... »
 • Какво е autodiscover, autoconfig?
  Autodiscover (MS Outlook) и AutoConfig (Thunderbird) е функционалност в имейл клиента за автоматично намиране и задаване на параметрите за връзка с входящия/изходящия мейл сървър. С тази функционалност потребителите могат много лесно... »
 • Mozilla Thunderbird - Абониране (subscribe) за IMAP папки
  След като сте създали имейл акаунт в Mozilla Thunderbird и сте избрали да се използва протокол IMAP, можете да изберете и кои папки ще се виждат и синхронизират за този... »
 • MS Outlook 2010 - Абониране (subscribe) за IMAP папки
  След като сте създали имейл акаунт в MS Outlook 2010 и сте избрали да се използва протокол IMAP, можете да изберете и кои папки ще се виждат и синхронизират за... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg