1. Начало
  2. Имейл
  3. Настройки на имейл клиент
  4. Настройка на имейл акаунт в Android (Gmail имейл клиент)

Настройка на имейл акаунт в Android (Gmail имейл клиент)

По подразбиране имейл клиентът Gmail е наличен на повечето Android устройства. В случай че не откривате този клиент на вашето устройство, можете да го потърсите в Google Play магазина или да инсталирате някой друг имейл клиент.

Възможността за добавяне на имейл акаунт в Gmail приложението, различен от услугата Gmail, е добавена и се поддържа за Android версии 4.0+.

За настройка на имейл акаунт в имейл клиента по подразбиране на Android, погледнете следната статия: Настройка на имейл акаунт в Android.

Добавяне на имейл акаунт в Gmail имейл клиента

Заредете имейл клиента Gmail, през иконата му.

1

В случай че вече имате добавен профил, различен от този в Gmail, след като се зареди приложението кликнете на менюто, намиращо се в горния ляв ъгъл на екрана.

В дясно от потребителското ви име отворете падащото меню и изберете + Добавяне на профил.

Ако за първи път настройвате Gmail клиента, при зареждането му ще можете да изберете опцията + Добавяне на друг имейл адрес.

2

Независимо по какъв начин ще стартирате процедурата по добавяне на имейл адрес, следващата стъпка е „Настройване на имейл„. Изберете опцията „Друг„.

3

На стъпка „Добавяне на имейл адреса ви„, попълнете вашия имейл адрес и продължете с Напред (Следваща).

4

Какъв тип профил е това?“ – изберете Личен (IMAP).

5

Парола: попълнете паролата за имейл акаунта, натиснете Напред (Следваща).

6

Настройки на входящия сървър“ – на тази стъпка трябва да се уверите, че данните за имейл акаунта са попълнени коректно – Потребителско име, Парола и Сървър.

Потребителското име трябва да е пълният имейл адрес.

(!) За Сървър попълнете името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта, например server*.superhosting.bg и продължете с Напред (Следваща).

server – заменете с името на хостинг сървъра;
Важно: Когато ползвате името на хостинг сървъра (server-name.superhosting.bg), връзката с мейл сървъра ще бъде настроена автоматично да е сигурна (SSL/TLS).
Бележка: В случай че за Сървър оставите името на вашия домейн и нямате инсталиран SSL сертификат за мейл услугата, ще получите съобщение „Сертификатът не е валиден„. Натиснете ОК, за да се затвори съобщението и в полето Сървър попълнете името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта.
7

Настройки на изходящия сървър„. (!) Уверете се, че опцията „Изисква влизане в профил“ е активирана.

(!) За SMTP сървър въведете отново името на хостинг сървъра и продължете с Напред (Следваща).

8

При успешна настройка на имейл акаунта, ще се отвори стъпка „Опции на профила„. От тук можете да зададете на какъв интервал да се проверява за нови имейл съобщения, да се получава ли нотификация при нов имейл и други.

9

Профилът ви е настроен и имейлите са на път!“ На тази стъпка можете да зададете име за този профил в Gmail клиента. Попълнете и Вашето име, така както ще се вижда от получателите на вашите имейл съобщения.

Завършете добавянето на имейл акаунта с бутон Напред (Следваща).

Настройки на входящ и изходящ мейл сървър

При добавяне на имейл акаунт в Gmail клиента, като сте използвали името на хостинг сървъра (server.superhosting.bg), настройките за входящ и изходящ мейл сървър ще са зададени автоматично за сигурна връзка с мейл сървъра.

Настройките на имейл акаунта в Gmail клиента се достъпват, докато се намирате в самия имейл акаунт, през главното меню -> Настройки.

Входящ мейл сървър

(!) Сървър: името на хостинг сървъра

(!) Порт: 993 (POP3 995)

(!) Вид защита: SSL/TLS

Изходящ мейл сървър

(!) Изисква влизане в профил: активирано

(!) Сървър: името на хостинг сървъра

(!) Порт: 465

(!) Вид защита: SSL/TLS

Обновена: 15.03.2017

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още