Настройка на имейл акаунт в Android

В случай че все още нямате пощенска кутия, първо създайте имейл акаунт през контролния панел cPanel.

Описаните настройки в тази статия се отнасят за мобилни устройства с Android.

Добавяне на имейл акаунт в Android

За да настроите имейл акаунт в Android, стартирайте вградения имейл клиент от иконата Email.

Ако вече имате настроен поне един имейл акаунт, за да добавите нов изберете Menu.

И след това Add account.

Ако не откривате иконката Email, за да добавите нов имейл акаунт достъпете Settings » Accounts.

След това изберете Email » Account settings.

И накрая изберете  Add account.

След като изберете Add account ще се зареди първа стъпка от настройката на имейл акаунта.

1

Account setup: Попълнете пълния имейл адрес и неговата парола, продължете със Sign In.

 

2

What type of account is this?: Изберете IMAP.

3

Username & Password

Въведете пълен имейл адрес (myemail@mysitename.com) и паролата, зададена при създаването на имейл адреса.

Username: Въведете имейл адреса.

Password: Попълнете паролата за имейл акаунта.

Server: За Сървър попълнете името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта, например server*.superhosting.bg.

server – заменете с името на хостинг сървъра;
Важно: Когато ползвате името на хостинг сървъра (server-name.superhosting.bg), можете да изберете Security type: SSL/TLS и връзката с мейл сървъра ще бъде сигурна (SSL/TLS).
Бележка: В случай че за Server поставите името на вашия домейн и нямате инсталиран SSL сертификат за мейл услугата, ще получите съобщение „Сертификатът не е валиден„. Натиснете ОК, за да се затвори съобщението и в полето Server попълнете името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта. 

Security type: изберете SSL/TLS;

Server port: трябва да е 993

IMAP path prefix: В случай че забелязвате проблем с откриването на мейлите, след като вече сте добавили акаунта, попълнете в това поле: INBOX.

• Продължете с Next.

4

SMTP server

Въведете данните за изходящия мейл сървър.

SMTP server: Въведете отново името на хостинг сървъра.

Port: 465

Security Type: SSL/TLS

Require sign-in: трябва да е маркирано;

Username: Имейл адреса.

Password: Паролата за имейл акаунта.

• Продължете с Next.

5

След завършване на настройките вашият имейл акаунт е успешно конфигуриран на вашето Android устройство. Последната стъпка е да изберете дали този имейл акаунт ще е по подразбиране, дали да получавате нотификация при получено писмо, дали да се синхронизират имейлите в този акаунт и дали да се свалят автоматично прикачените файлове, когато сте свързани в интернет през Wi-Fi.

• Завършете с Next. Това е последната стъпка от настройката на имейл акаунта.

Обновена: 04.03.2013

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още