1. Начало
  2. Имейл
  3. Настройки на имейл клиент
  4. Настройка на имейл акаунт в Android

Настройка на имейл акаунт в Android

В случай че все още нямате пощенска кутия, първо създайте имейл акаунт през контролния панел cPanel.

Описаните настройки в тази статия се отнасят за мобилни устройства с Android.

Добавяне на имейл акаунт в Android

За да настроите имейл акаунт в Android, стартирайте вградения имейл клиент от иконата Email.

икона на вградения мейл клиент

Ако вече имате настроен поне един имейл акаунт, за да добавите нов изберете Menu.

от менюто на мейл клиента, когато има вече добавен имейл акаунт

И след това Add account.

Add account

Ако не откривате иконката Email, за да добавите нов имейл акаунт достъпете Settings » Accounts.

Accounts

След това изберете Email » Account settings.

Account settings

И накрая изберете  Add account.

Add account

След като изберете Add account ще се зареди първа стъпка от настройката на имейл акаунта.

1

Account setup: Попълнете пълния имейл адрес и неговата парола, продължете със Sign In.

въвеждане на данни за акаунта
2

What type of account is this?: Изберете IMAP.

избор на IMAP
3

Username & Password

Въведете пълен имейл адрес (myemail@mysitename.com) и паролата, зададена при създаването на имейл адреса.

данни за мейл сървъра

Username: Въведете имейл адреса.

Password: Попълнете паролата за имейл акаунта.

Server: За Сървър попълнете името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта, например server*.superhosting.bg.

server – заменете с името на хостинг сървъра;

Важно: Когато ползвате името на хостинг сървъра (server-name.superhosting.bg), можете да изберете Security type: SSL/TLS и връзката с мейл сървъра ще бъде сигурна (SSL/TLS).

Бележка: В случай че за Server поставите името на вашия домейн и нямате инсталиран SSL сертификат за мейл услугата, ще получите съобщение „Сертификатът не е валиден„. Натиснете ОК, за да се затвори съобщението и в полето Server попълнете името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта.

Security type: изберете SSL/TLS;

Server port: трябва да е 993

IMAP path prefix: В случай че забелязвате проблем с откриването на мейлите, след като вече сте добавили акаунта, попълнете в това поле: INBOX.

• Продължете с Next.

4

SMTP server

Въведете данните за изходящия мейл сървър.

данни за SMTP сървъра

SMTP server: Въведете отново името на хостинг сървъра.

Port: 465

Security Type: SSL/TLS

Require sign-in: трябва да е маркирано;

Username: Имейл адреса.

Password: Паролата за имейл акаунта.

• Продължете с Next.

5

След завършване на настройките вашият имейл акаунт е успешно конфигуриран на вашето Android устройство. Последната стъпка е да изберете дали този имейл акаунт ще е по подразбиране, дали да получавате нотификация при получено писмо, дали да се синхронизират имейлите в този акаунт и дали да се свалят автоматично прикачените файлове, когато сте свързани в интернет през Wi-Fi.

завършване на настройките

• Завършете с Next. Това е последната стъпка от настройката на имейл акаунта.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още