Автоматични плащания

Подновявайте услугите си автоматично, без риск да пропуснете срока за плащане.

Можете да включете опцията за автоматично подновяване през Вашия клиентски профил или по време на поръчка през сайта на superhosting.bg.

Настройките на автоматичните плащания са достъпни в клиентския Ви профил » (Плащания и поръчки) Автоматични плащания.

Активирането на автоматичните плащания може да се извърши по няколко начина:

  1. По време на поръчка за нова услуга, когато избирате начин на плащане с карта.
  2. През клиентския Ви профил в раздел Автоматични плащания.

Бележка: Автоматичното плащане е начин за автоматично подновяване на използваните услуги. Автоматичното подновяване ще удължи срока на ползване на услугата за нов период със същата продължителност като първоначално избрания от Вас. Срокът ще бъде удължаван автоматично, докато Вие изключите тази опция. Вашата сметка ще бъде автоматично таксувана с цената за услугата, съобразно избрания от Вас абонаментен план и за съответния удължен срок. С включването на опцията за автоматично подновяване, Вие се съгласявате на условията за подновяване и таксуване.

Важно: СуперХостинг.БГ няма достъп и не съхранява данни за банкови карти в своята система.

1. Активиране на автоматично плащане при поръчка за нова услуга

Картата, с която ще заплатите, не е добавена в профила

Използване на карта за поръчката, която все още не е добавена в клиентския профил.
Използване на карта за поръчката, която все още не е добавена в клиентския профил.

Ако нямате все още добавена карта, при поръчка за нова услуга и въвеждане на данни за карта, ще можете да активирате или деактивирате автоматичното плащане за тази услуга.

Имате вече добавена карта в профила

Използване на карта за поръчката, която вече е добавена в клиентския профил.
Използване на карта за поръчката, която вече е добавена в клиентския профил.

Ако вече имате добавена карта в профила, при поръчка на нова услуга и избор за плащане с тази карта, ще можете да активирате или деактивирате автоматичното плащане за тази услуга.

2. Активиране на автоматично плащане за вече съществуваща услуга

Активирането и управлението на автоматичните плащания се извършва през меню Автоматични плащания, в раздел „Регистрирани услуги за подновяване“.

В случай че вече имате добавена карта в профила, можете да активирате автоматичните плащания в този раздел.

Ако все още нямате добавена карта, първо ще е необходимо да добавите такава.

1. Добавяне на банкова карта

Добавете карта в клиентския Ви профил през Автоматични плащания » Добавяне.

Попълнете данните за картата и кликнете Плати поръчката.

Активиране на използването на картата, чрез извършване на системна трансакция.
Активиране на използването на картата, чрез извършване на системна трансакция.

За добавяне на карта е необходимо да бъде направена трансакция за сумата от 0.10 лв. След трансакцията сумата ще бъде върната обратно по картата.

След като добавите картата, от това меню ще можете да я премахнете.

2. Активиране на автоматично плащане за услуга

Достъпете меню Автоматични плащания в клиентския профил.

Списък с услугите, за които може да се активира автоматичното подновяване
Списък с услугите, за които може да се активира автоматичното подновяване.

В списъка ще видите всички услуги, за които можете да активирате автоматично плащане.

Кликнете на Настройки и ще намерите настройките за автоматичното плащане:

  • Авт. подновяване – Активиране (ON) или деактивиране (OFF) на автоматичното плащане.
  • Фактура за – На коя фирма да се издаде фактура за плащането. Можете да изберете „Физическо лице“, ако плащането не е от фирма.
  • Банкова карта – Коя карта да се използва за това автоматично плащане.
  • Период за подновяване – Изберете за какъв период да се подновява услугата.
настройки за автоматично подновяване

Ако искате да деактивирате автоматичното плащане, преди да е преминал зададеният период, изберете Настройки и превключете режима на OFF.

В меню Подновяване на услуги в списъка с услуги ще виждате индикатор за активирано или неактивирано автоматично плащане.

Бележка: 15 дни преди изтичането на периода на дадената услуга, ще получите уведомителен имейл за предстоящо автоматично плащане. В имейл уведомлението се съдържа информация за изтичащите услуги, сумата за плащане и датата, на която ще бъде извършено плащането. Автоматичното плащане ще се активира и извърши най-малко 7 работни дни, преди датата на изтичане на услугата.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още