1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Често задавани въпроси за .BG домейните

Често задавани въпроси за .BG домейните

1. Регистрирате ли домейни от областта .BG?

Да, СуперХостинг.БГ е акредитиран регистратор на домейни от областта .BG и .БГ.

2. Каква е процедурата по регистрация на домейн от областта .BG ?

Подробна информация за процедурата и условията по регистрация на .BG домейни можете да намерите в статията: Регистрация на домейни от областта .BG | Help

3. Какви документи трябва да предоставя, за да регистрирам .BG домейн?

Ако домейнът ще се регистрира без основание (незащитен) се изисква единствено да подадете (подпишете) заявката за регистрация или пълномощно в полза на СуперХостинг.БГ, което ни упълномощава пред Регистъра за извършване на регистрацията на избрания от вас домейн. За регистрация на юридическо лице се изисква и представяне на документ за идентификация на фирмата (организацията).

Ако домейнът ще се регистрира с основание (защитен), освен пълномощното, трябва да се подаде и документ за основание за ползване на името.

4. Нужно ли е при подновяване на .BG домейн отново да се подписва заявка/пълномощно пред нотариус или по електронен път?

За подновяване на домейн от областта .BG не е необходимо да се подписват и изпращат никакви документи. Необходимо е единствено да се създаде поръчка за подновяване през Клиентския профил в superhosting.bg.

5. За колко време се регистрира домейн от областта .BG?

Времето, необходимо за регистрация на домейн от областта .BG, се определя най-вече от това в какъв период Регистрантът ще може да подаде (подпише) необходимите документи за регистрацията. Ако документите се подписват с електронен подпис, домейн от областта .BG може да бъде регистриран в рамките на няколко часа.

6. Каква е процедурата по идентификация на Регистранта?

При регистрация на домейн от областта .BG, Регистрантът задължително трябва да се идентифицира чрез предоставяне на документ за идентификация. Регистрантът може да бъде физическо или юридическо лице. За физическо лице се изисква предоставяне единствено на документ за самоличност. За юридическо лице, освен документ за самоличност, се изисква и съответния документ, идентифициращ организацията (фирмата), както и ролята на Регистранта в управлението на организацията.

7. Какво означава „защитен“ домейн?

При регистрация на домейн от областта .BG, Регистрантът може да предостави документ, представляващ основание за ползване на Интернет името. По този начин, след регистрацията домейнът става ЗАЩИТЕН. Основанието за регистрация на защитен домейн може да бъде личното име на Регистранта, името на организацията (фирмата), регистрирана търговска марка, географско означение и т.н.

Всички възможни основания, както и документите, необходими за тяхното доказване, са посочени в статията: Необходими документи за регистрация на защитен домейн от областта .BG | Help

8. Какво би могло да се случи, ако регистрирам домейн, който не е „защитен“?

Ако един домейн е НЕЗАЩИТЕН, не означава, че той може да бъде отнет, изтрит или предоставен на друго лице. Възможно е обаче друго лице да арбитрира правото на ползване на даденото име, ако лицето има основание, което е било налице преди датата на регистрация на домейна. Ако обаче основанието на претендиращия е станало актуално след датата на регистрация на домейна, примерно някой регистрира дружество или марка със същото име като дадения домейн, но регистрацията е станала факт, след като домейнът е регистриран, то правото на ползване на домейна си остава на този, който го е регистрирал, независимо дали е защитен или незащитен.

9. Имам основание да регистрирам „защитен“ домейн, но трябва ли задължително да го представя при регистрацията?

Не, но е препоръчително. Може домейн да бъде регистриран като „незащитен“, въпреки че Регистрантът има основание. Основанието може да се приложи и по-късно, при възникнал спор за името. Все пак това до някъде ще бъде по-сложен процес на доказване на фактите, така че е препоръчително, ако Регистрантът има основание за ползване на името, да го представи още при регистрацията.

10. Мога ли да регистрирам трибуквен домейн?

Да, дължината на името на домейна трябва да бъде най-малко 3, но не повече от 63 символа. Когато формираното име на домейн се състои от два символа, се препоръчва вмъкването на знака минус „-“ между символите.

11. Избраното от мен име на .BG домейн е заето, а смятам че имам основание за ползването му. Мога ли да претендирам за придобиване на името?

Да, ако смятате, че имате основание за ползването на дадено име, можете да подадете заявка за арбитриране. Арбитриране може да се извършва за всяка актуална регистрация на домейн в областта .BG.

Подробна информация за арбитриране на регистрация на домейн от областта .BG >>>

12. Всякакво име на домейн от областта .BG ли мога да регистрирам ?

Не, съществуват резервирани имена, както и неподходящи имена на домейни, които не могат да се регистрират. Така например, не може да се регистрират имена на домейни, представляващи нецензурни и/или обидни думи или словосъчетания, противоречащи на обществения интерес и добрите нрави.

Подробна информация за резервирани и неподходящи имена на домейни от областта .BG >>>

13. Трябва ли за регистрацията на .BG домейн да влизам в контакт с Регистър.BG/Имена.БГ, да попълвам и да им изпращам документи?

Не, СуперХостинг.БГ е акредитиран регистратор на домейни от областта .BG, като цялата процедура по регистрация и оформяне на документите се осъществява от нас. След това, вече ние имаме грижата да изпратим документите, свързани с регистрацията, на съхранение в Регистър.BG ООД / Имена.БГ.

14. Процедурата по регистрация на .BG домейн в СуперХостинг.БГ по-различна ли е от тази в Регистър.БГ?

Постарали сме се да улесним процедурата по регистрация, доколкото това е възможно. Въпреки това, регистрацията е свързана с подаване (подписване) на документи и идентификация на Регистранта, тъй като такива са условията на Регистъра.

15. Освен да пусна и заплатя поръчка през вашия сайт, необходимо ли е да правя и нещо друго за да регистрирам домейн от областта .BG?

Да, необходимо е след плащането, домейнът да бъде конфигуриран, както и да подадете (подпишете) необходимите документи, свързани с регистрацията.

16. Защо при .com и .net домейните не се изисква идентификация на Регистранта, а при .BG домейните е задължително да се направи такава?

Идентификация на Регистранта е задължителна при всички домейни, само че при повечето се разчита, че лицето което го регистрира, е попълнило коректно данните при заявката. При тях не се прави допълнителна верификация, като това пък дава възможност някои лица да спекулират и да правят измами. При домейните от областта .BG, Регистърът спазва строго процедурата по идентификация на Регистранта.

За в бъдеще и в световен мащаб се очаква при всички останали .tld домейни, процедурата по идентификация на Регистранта да стане по-строга, т.е. няма да се разчита само на това, което е въвел Регистрантът при своята поръчка за регистрация на името.

17. Може ли домейн от областта .BG само да се запази временно, преди да се регистрира?

Да, след приключването на конфигурацията, домейнът се запазва за Регистранта за период от 30 дни. През това време Регистрантът има възможност да подаде (подпише) необходимите за приключването на регистрацията документи.

18. Може ли да се пусне заявка за регистрация на домейн, който вече е зает?

По принцип Регистър.БГ предлага такава опция. За един домейн, който вече е регистриран, могат да се пускат заявки от други кандидат Регистранти, като всяка заявка се нарежда в т.нар. опашка. Няма ограничение за броя заявки в опашката. Това означава, че ако по някаква причина регистрацията на въпросния домейн бъде прекратена, правото на регистрация на същия домейн ще бъде дадено на първия кандидат Регистрант, който изчаква на опашката. Ако първият не се възползва в определения срок, правото на регистрация се прехвърля към следващия в опашката и т.н.

Регистрацията на домейн може да бъде прекратена, например поради неплащане за подновяване или по други причини, като подробна информация за това е публикувана в общите условия на Регистъра. За момента СуперХостинг.БГ не предлага възможност автоматично да се прави заявка за регистрация на домейн, който вече е регистриран. В нашата система, ако даден домейн е регистриран, при търсене той се показва като зает и не може да се избере в поръчката.

Работим съвместно с Регистъра за добавяне и на тази възможност, като междувременно заявки за регистрация на домейн на опашка, могат да се правят ръчно от нас, след като ни изпратите името на домейна по e-mail, или директно през сайта на Регистър.БГ.

19. Предлага ли се DNS хостинг за домейни от областта .BG?

Да, СуперХостинг.БГ предлага DNS хостинг за всички .BG домейни, които са регистрирани от нас. Услугата се предлага напълно безплатно.

20. Мога ли да регистрирам домейн на частно лице?

Да, регистрацията може да се извърши както от частно, така и от юридическо лице.

21. Трябва ли да имам хостинг, за да регистрирам домейн .BG?

Не, регистрацията на домейн от областта .BG не е обвързана с поръчка на хостинг. Реално домейнът може да се ползва и без хостинг акаунт, като за всеки домейн ние предлагаме безплатен DNS хостинг. Това на практика позволява за домейна да се ползват e-mail акаунти, да се създават под домейни, да се правят пренасочвания, без да има конкретен хостинг акаунт за дадения домейн.

22. Има ли възможност да регистрирам .BG домейн от чужбина?

Да, стига да отговаряте на останалите условия на Регистъра, които са публикувани на адрес: https://www.register.bg/user/static/rules/bg/index.html#3

Тъй като за регистрацията на домейни от областта .BG се изисква подписването на документи, ако се намирате в чужбина най-лесно и бързо ще се осъществи процедурата, ако подписването се направи с електронен подпис. Другият вариант е документите да бъдат подписани пред нотариус и да бъдат изпратени по куриер, макар че това ще забави и ще оскъпи процедурата по регистрация.

23. BG домейните подходящи ли са за SEO?

Разширението на домейните .BG предлага по-добра локализация на аудиторията и насочеността на сайта. Този тип домейни се разпознават добре от търсещите машини, особено когато в комбинацията от търсени фрази и думи, е добавено бг (bg). При оптимизацията на сайтове за търсачки е необходимо да бъдат съобразени много фактори. Ползването на домейн с разширение .bg може да бъде плюс за по-лесното намиране на сайта ви от българска аудитория, независимо дали търсещите са в България или в чужбина.

24. Има ли ограничение в броя .BG домейни, които мога да регистрирам?

Не, можете да регистрирате колкото пожелаете домейни от областта .BG.

25. Какъв е максималният период за регистрация на .BG домейн?

По принцип няма ограничения в периода на регистрация, макар че незащитените домейни е желателно да се регистрират за една година и след това да се подновяват година за година. Причината е, че ако възникне арбитраж и домейнът бъде отнет от Регистранта, предплатеният период за домейна не се възстановява, т.е. сумата за оставащите години се губи. Въпреки това, ако клиент пожелае и е съгласен с тези условия може домейнът да бъде регистриран за повече от една година.

26. Може ли да се трансферира (прехвърля) домейн .BG?

Да, домейните от областта .BG могат да се трансферират (прехвърлят) между различните акредитирани от Регистъра регистратори. СуперХостинг.БГ, като акредитиран регистратор от областта .BG, поддържа тази възможност, като заявка за трансфер може да се пусне през нашия сайт.

Условията за трансфер (промяна на Регистратора) на домейн от областта .BG са:

  1. Таксата за трансфера е равна на цената за регистрация (подновяване) на домейн от областта .BG за 12 месеца.
  2. След трансфера домейнът се подновява за 12 месеца, считано от датата на приключване на трансфера.
  3. Периодът до изтичане на домейна, който е бил наличен преди трансфера, се губи. Поради тази причина, с оглед използване на целия платен период, е най-добре трансфер да се стартира през последния месец от периода на регистрация на домейна. По този начин периодът, който ще се загуби, ще бъде сведен в рамките на един месец. Разбира се, при желание на Регистранта няма проблем трансферът да бъде стартиран по всяко време от периода на регистрация на домейна.

27. От къде се управляват данните за .BG домейн – DNS, whois и т.н.?

Управлението на .BG домейните става през клиентския профил, но не всички настройки могат да се променят, както при останалите домейни. За някои промени, като например, лице за административен и технически контакт, трябва да ни пишете и ние да влезем да ги променим. Другият вариант е промяната да бъде извършена директно през контролния панел на Регистър.БГ.

28. Предлага ли се услуга по скриване на контактната информация (ID Protect) за домейн .BG?

Не, за момента Регистърът не предлага такава услуга и данните на Регистранта на домейна са публични и достъпни, като всеки може да ги види на уеб сайта на Регистър.БГ.

29. Мога ли да ползвам .BG домейн на мой хостинг и/или такъв извън България?

Да, регистрацията на домейн .BG не е обвързана с изисквания за хостинг към съответния домейн. Хостингът за домейна може да бъде както в България така и в чужбина. Ако желаете да насочите домейна, например към IP адреса на своя локален компютър, това може да стане чрез услугата DNS хостинг, която предлагаме безплатно за всеки регистриран от нас .BG домейн.

30. Може ли .BG домейн да се регистрира от лице, което не е Български гражданин?

Да, но съществуват някои условия. Подробна информация можете да се намерите в Общите условия за регистрация на домейн от областта .BG.

31. Колко време преди да е изтекъл периодът, домейнът трябва да се поднови?

От наша страна се изпраща имейл нотификация за подновяване на домейна 30 дни преди датата на изтичане. След това периодично изпращаме допълнителни нотификации, като е желателно домейнът да бъде подновен преди датата на изтичане. Ако в този срок не постъпи плащане, домейнът се спира и асоциираните с него услуги престават да функционират.

32. Има ли допълнителни такси, ако .BG домейн не бъде подновен до датата на изтичане?

Не, Регистър.БГ не налага допълнителни (наказателни) такси, ако .BG домейн не бъде подновен до датата на изтичане, каквато е практиката на повечето европейски и световни регистри.

33. Мога ли да регистрирам .BG домейн, който да ползвам само за e-mail адреси?

Да, няма ограничения за какви услуги ще бъде ползван даден домейн. Домейнът може да бъде асоцииран с уеб сайт, или само с имейл адреси, завършващи с името на домейна.

34. Мога ли да продам (прехвърля на друго лице) домейн от областта .BG?

Да, Регистърът поддържа такава опция и ние, като акредитиран регистратор, също я предлагаме. За целта, между двете лица трябва да се направи стандартен договор за прехвърляне на името. Лицата може да са физическо и юридическо, като прехвърляне се поддържа във всички варианти. Договорът трябва да е нотариално заверен. След това Регистрантът, който прехвърля, трябва да се свърже с нас, за да задействаме процедурата. Лицето, което приема домейна – новият Регистрант, трябва да подпише Пълномощно в полза на СуперХостинг.БГ, което ни упълномощава пред Регистъра да регистрираме и управляваме, посочен от него домейн от областта .BG. Освен с договор, прехвърлянето може да се осъществи и с подписване на стандартна декларация.

Услугата по прехвърляне на домейн от областта .BG се извършва срещу допълнително заплащане, като повече информация за самата процедура и таксата
е достъпна на нашия уеб сайт.

35. Регистрирате ли домейни от областта .BG на кирилица?

Да, предлагаме домейни на кирилица от областите .БГ и .BG. Като официален регистратор на Имена.БГ, при нас можете да регистрирате вашия уникален домейн .БГ в интернет!

36. Регистрирате ли домейни .BG от второ ниво, като .a.bg, .b.bg, .1.bg и т.н.?

Регистърът и ние като официален Регистратор, предлагаме . BG домейни от първо и второ ниво от типа на .a.bg, .b.bg, .1.bg и т.н. Заявка за такъв домейн можете да направите през уеб сайта ни.

37. Регистрацията на домейни от областта .BG само за българи ли е? Може ли да се регистрира домейн от чуждо лице (физическо или юридическо)?

Регистранти на домейни от областта .BG могат да бъдат всички дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.

Това означава, че ако чуждестранното лице е от държава член на Европейския съюз за него процедурата и условията по регистрация ще бъдат същите като за лица от България.

38. Може ли домейн от областта .BG да бъде запазен преди плащането?

Да, за целта след като пуснете поръчка през нашия сайт трябва да ни изпратите e-mail с номера на поръчката, за да можем да я активираме. При активирането на поръчката ще получите e-mail с инструкции как да конфигурирате домейна, за да може да бъде регистриран. Когато домейнът бъде конфигуриран от ваша страна, в срок от 24 часа той ще бъде запазен в Регистъра за срок от 30 дни. През тези 30 дни можете да извършите плащането за регистрацията на домейна, както и да подадете (подпишете) необходимите документи, свързани с регистрацията.

39. Има ли разлика в цената при защитен и незащитен домейн?

Не, няма разлика. Цената за защитен и незащитен домейн е еднаква.

41. Как се извършва промяна в данните на домейна?

При .BG домейните всяка промяна в конфигурацията на домейна се извършва чрез подписване на допълнителна заявка. Единствените освободени от допълнителни заявки процедури са промяна на лицето за технически контакт и промяна на DNS настройките на домейна. Всички останали операции по промяна се осъществяват чрез генериране и подписване на допълнителни заявки, като подлежат и на допълнително таксуване. Повече информация за процедурите по промяна на данни, както и за съответните такси, е достъпна на нашия уеб сайт.

42. Мога ли да се откажа от регистрацията на BG домейн, докато е само запазен, или преди да е изтекъл срокът на неговата регистрация ?

Да, регистрацията на BG домейн може да бъде прекратена по всяко време, докато домейнът е само запазен, или преди да е изтекъл срокът на неговата регистрация.

При .BG домейните всяка промяна в конфигурацията на домейна, включително и отказа от регистрация, се извършва чрез подписване на допълнителна заявка. Поради тази причина процедурата по отказ от регистрацията на BG домейн подлежи на допълнително таксуване, като повече информация за съответната такса е достъпна на нашия уеб сайт.

Обновена: 30.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още