CGI vs FastCGI

CGI

Common Gateway Interface (CGI) представлява помощен инструмент за уеб сървъра, чрез който се делегира генерирането на уеб съдържание към изпълними файлове (приложения). Такива файлове са познати като CGI скриптове; програми или самостоятелни приложения, обикновено написани на скриптов език.

CGI протоколът стартира отделен процес в началото на всяка HTTP заявка и го приключва след завършване на изпълнението. Този модел на „нов процес за всяка нова заявка“ е много опростен за имплементация.

CGI има следните предимства:

  • Независим от програмни езици – CGI приложения могат да бъдат написани на почти всеки език.
  • Изолирани процеси – Приложенията работят в отделни процеси, което дава сигурност и стабилност.
  • Отворен стандарт – CGI е реализиран във всеки уеб сървър.
  • Архитектурна независимост – CGI не е обвързан със сървърната архитектура.

CGI също има някои недостатъци, като основен такъв е производителността. Това може да се наблюдава при често изпълнявани процеси. Тъй като се създава нов процес за всяка заявка и след изпълнение се прекратява, то ефективността е по-ниска спрямо FastCGI протокола.

FastCGI

FastCGI е по-нов, по-бърз и оптимален начин за работа на уеб сървъра с допълнителните приложения.

Предимствата на FastCGI включват:

  • Висока производителност – FastCGI процеси се използват повторно, за да се обслужат множество HTTP заявки, а не само една. Това решава CGI проблема със създаване на нови процеси за всяка заявка и съответно повишава производителността.
  • Лесна миграция от CGI – Приложенията, написани за CGI, могат сравнително лесно да се мигрират към FastCGI.
  • Независим от програмни езици – Както CGI, FastCGI приложения могат да бъдат написани на почти всеки програмен език.
  • Изолирани процеси
  • Архитектурна независимост – FastCGI се поддържа във всички сървърни продукти на пазара.

На сървърите на СуперХостинг.БГ се поддържат и двата протокола – CGI и FastCGI.

Вижте още: 🔗 Какво е CGI и FastCGI? | Help

Обновена: 30.10.2019

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още