1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Конфигуриране на домейн от областта .BG

Конфигуриране на домейн от областта .BG

След като избраният .BG домейн е добавен като нова услуга, във вашия клиентски профил, необходимо е да бъдат въведени данните за регистрацията му.

Бележка: Когато избраният домейн е на кирилица, от областите .BG/.БГ, достатъчно е да се конфигурира само единият от двойката домейни (име.bg/име.бг).

За да попълните данни за регистрация на домейна, влезте в своя клиентски профил и достъпете секцията „Домейни » Управление„.

Изберете бутона „Конфигуриране„, разположен вдясно от името на домейна.

Важно: Въведената във формата информация ще послужи за генериране на заявка за регистрация на домейна в системата Регистър.БГ и/или Имена.БГ (в случай че домейнът е на кирилица).
Моля, попълнете актуална и пълна информация, тъй като идентификацията на Регистранта е задължително изискване при регистрацията на .BG домейни.

I. Конфигуриране на домейн на юридическо лице (фирма)

1. Въвеждане на данни за Регистранта

От менюто „Данни за регистрант“ изберете, че Регистрант на домейна ще бъде юридическо лице. Задължително трябва да попълните име на организация на кирилица и латиница, ЕИК, име и фамилия (кирилица и латиница) на управителя на организацията, имейл, адрес и телефон. Имената на латиница (на организацията и управителя) ще се генерират (транслитерират) автоматично от имената на кирилица. Можете да редактирате имената на латиница, като това няма да се отрази на версията им на кирилица.

2. Данни за административен контакт

Можете да копирате информацията от данните за Регистранта, като изберете „Копирай данните от регистранта“ или да въведете други данни. Административният контакт е допълнително лице, което може да управлява и администрира домейна.

3. Основание за ползване на името

Когато името на домейна точно и напълно съвпада с името на вашата фирма, търговска марка, туристически обект и т.н. можете да го регистрирате с основание и да стане „защитен„.

Например ако името на вашата фирма е „Транспорт логистика и спедиция“ ООД, но вие искате да регистрирате домейн ‘transport.bg’, то името на фирмата НЕ МОЖЕ да се ползва като основание. За да бъде регистриран домейнът с основание трябва най-малко една буква от всяка дума в името на фирмата да фигурира в името на домейна. Например в конкретния случай името на домейна може да бъде tls.bg, или transportls.bg, transport-logistika-i-spedicia.bg или ‘transport-ls.bg.

В зависимост от основанието за ползване на името е необходимо да представите и съответния документ, доказващ правото на ползване на името.

Необходими документи за регистрация на BG домейн с основание >>>

Ако избраният домейн не отговаря на изискванията за прилагане на основания изберете опцията „Ще регистрирам домейна без основание„.

Още информация за регистрация на домейн с основание >>>
Регистър.БГ – Защитен домейн >>>

4. DNS записи (Name сървъри)

На тази стъпка можете да въведете DNS (Name сървъри), с които желаете да регистрирате избрания домейн. DNS-те указват къде ще бъде разположен хостинг акаунта, асоцииран със съответния домейн. Ако не знаете какви DNS-и да въведете изберете опцията „Ще регистрирам домейна с DNS-и по подразбиране, като ще ги променя при нужда в последствие.“

Изберете бутона „Продължи„. Ще видите нова страница с въведената от вас информация. Проверете внимателно всички данни, като при нужда можете да ги редактирате. Когато се уверите, че всички данни са коректно попълнени натиснете бутона „Изпрати заявката“.

II. Конфигуриране на домейн на физическо лице

1. Въвеждане на данни за Регистранта

От менюто „Данни за регистрант“ изберете, че Регистрант на домейна ще бъде физическо лице. Задължително трябва да попълните име и фамилия (кирилица и латиница), ЕГН, имейл, адрес и телефон. Името на латиница на регистранта ще се генерира (транслитерира) автоматично от името на кирилица. Можете да редактирате името на латиница, като това няма да се отрази на версията му на кирилица.

2. Данни за административен контакт

Можете да копирате информацията от данните за Регистранта, като изберете „Копирай данните от регистранта“ или да въведете други данни. Административният контакт е допълнително лице, което може да управлява и администрира домейна.

3. Основание за ползване на името

Когато името на домейна точно и напълно съвпада с вашето име, или най-малко с една буква от трите ви имена той може да бъде регистриран с основание и да стане „защитен„. Например ако вашето име е Иван Петров Иванов можете да регистрирате с основание домейн ipi.bg, или ivanpi.bg, или ivanpetrovivanov.bg т.е. всякакви комбинации които могат да се формират от най-малко една буква от всяко име. Ако ще се ползва само една буква от всяко име тя трябва да е първата от името, като имената не могат да се разместват.

Ако избрания домейн не отговаря на изискванията за прилагане на основания изберете опцията „Ще регистрирам домейна без основание„.

Още информация за регистрация на домейн с основание >>>
Регистър.БГ – Защитен домейн >>>

4. DNS записи (Name сървъри)

На тази стъпка можете да въведете DNS (Name сървъри), с които желаете да регистрирате избрания домейн. DNS-те указват къде ще бъде разположен хостинг акаунта, асоцииран със съответния домейн. Ако не знаете какви DNS-и да въведете изберете опцията „Ще регистрирам домейна с DNS-и по подразбиране, като ще ги променя при нужда в последствие.“

Натиснете бутона „Продължи„. Ще се зареди нова страница, в която да изберете начина на подпис на заявката.

5. Избор на начин на подписване на заявката за регистрация

а/ Ще подпиша заявката за регистрация на домейна
Подписването на заявката за регистрация е една от най-важните стъпки при регистрацията на .BG домейни. Чрез подписа си декларирате, че желаете да се регистрира избраното име на домейн и се идентифицирате пред Регистър.БГ.

Заявката за регистрация ще ви изпратим по имейл, веднага след като запазим домейна в системата на Регистър.БГ.

Заявката задължително трябва да бъде подписана ПО ЕДИН от следните начини:
с електронен подпис;
пред нотариус.

При избора за директен подпис на заявката за регистрация, при евентуална последваща нужда от промяна на името на Регистранта (корекция в името), контактния e-mail адрес, адреса за кореспонденция или лицето за административни контакти отново ще трябва да подпишете заявка за съответната промяна, с което удостоверявате извършването на желаните промени.

б/ Ще упълномощя СуперХостинг.БГ да подпише заявката за регистрация

Друг вариант е да упълномощите СуперХостинг.БГ да подпише заявката за регистрация.
Попълнено и готово за подпис пълномощно ще ви изпратим по имейл, веднага след като запазим домейна в системата на Регистър.БГ.

Пълномощното задължително трябва да бъде подписано ПО ЕДИН от следните начини:
с електронен подпис;
пред нотариус.
При избор за упълномощаване на СуперХостинг.БГ за подпис на заявката при евентуална последваща заявка за промяна на каквото и да било по атрибутите на домейна няма да се налага да подписвате допълнителни заявки, а ние ще ги изпълняваме с предоставеното ни пълномощно.

След като изберете едната от двете опции натиснете бутона „Продължи„.

Ще видите нова страница с въведената от вас информация. Проверете внимателно всички данни, като при нужда можете да ги редактирате. Когато се уверите, че всички данни са коректно попълнени натиснете бутона „Изпрати заявката“.

След приключване на конфигурацията, в срок от 24 часа*, на на контактния e-mail адрес ще получите потвърждение, че избраният домейн е запазен. Към мейла ще бъде прикачен и попълнен документ (пълномощно или заявка), който трябва да подпишете и да ни върнете обратно, за да завършим процедурата по регистрация.

*Възможно е срокът до запазване на домейна да продължи повече от 24 часа, ако въведените данни не могат да бъдат верифицирани от наша страна, като за това ще получите допълнителен имейл с информация относно верификацията.

III. Допълнителни възможности при конфигурация на BG домейн

1. Конфигуриране на няколко домейна едновременно

Ако в клиентския ви профил има други BG домейни, за които все още не сте въвели данните за регистрация можете да се възползвате от опцията за едновременно конфигуриране на всички домейни.

В долната част на страницата ще видите секцията „Конфигуриране на допълнителни домейни„:

Конфигуриране на допълнителни домейни

За да конфигурирате домейните със същите данни като текущия домейн просто поставете отметки пред избраните домейни. След изпращането на заявката всички домейни ще бъдат конфигурирани едновременно.

Бележка: Опцията за конфигуриране на допълнителни домейни е налична само когато сте избрали текущият домейн да се регистрира без основание.

2. Копиране на данните от регистриран домейн

Ако в клиентския ви профил има други BG домейни, които вече са регистрирани, можете да изберете данните, които сте въвели за тяхната регистрация, да бъдат приложени за регистрацията на текущия домейн.

В горната част на страницата ще видите секцията „Копиране на данните от регистриран домейн„:

Копиране на данните от регистриран вече домейн

За да копирате данните изберете домейн от падащото меню, след което данните ще бъдат автоматично попълнени в съответните полета.

Бележка: Опцията за копиране на данни от друг домейн не копира информацията в следните полета:

  • Основание за ползване на името
    По подразбиране е избрана опцията „Ще регистрирам домейна без основание като при нужда може да се промени.
  • DNS записи за домейна
    По подразбиране е избрана опцията „Ще регистрирам домейна с DNS-и по подразбиране“ като при нужда могат да се въведат други DNS-и или да бъдат променени в последствие.
Обновена: 30.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още