Трафик статистики в cPanel

От меню Трафик в cPanel можете да проследите реализирания до момента трафик от хостинг акаунта.

Данните за трафика са генерирани от услугите HTTP (уеб достъп), IMAP/POP3 (входяща мейл кореспонденция), SMTP (изходяща мейл кореспонденция) и FTP (качване и сваляне на съдържание).

Сравнителни графики на трансфера на данни може да се видят за последните 24 часа, последната седмица, последната година. В тези графики се показва скоростта на трансфер на данни (KB/min. – килобайта в минута), средно при петминутни интервали.

Сравнителна графика за трансфера на данни, по услуги

Тази информация може да е полезна за установяване на пиково потребление на трафик за дадена услуга (HTTP, IMAP…), например за месеците април, август и февруари се забелязва скок в потреблението, спрямо другите месеци.

В кръговите диаграми са представени данни за общия генериран трафик за всеки един месец (в списъка с месеци).

Общият размер на трафика за месец - разпределен по услугите, които са го генерирали.
Общият размер на трафика за месец – разпределен по услугите, които са го генерирали.

Статистики за трафика се генерират за всеки отделен домейн в cPanel. В списъците тези домейни са представени като поддомейни към основния домейн за хостинг акаунта. С кликване върху дадена услуга можете да видите генерирания трафик по дни, общия и HTTP трафик.

Вижте още:

Трафик | Help

Как се изчислява реализирания трафик? | Help

Обновена: 22.08.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още