Вмъкване на множество записи в MySQL чрез PHP скрипт

В тази статия ще Ви покажем как може да се вмъкват множество записи в MySQL таблица чрез MySQLi и PDO.

Вижте как можете да създадете таблици в базата с PHP скрипт: 🔗 Създаване на MySQL таблици чрез PHP скрипт | Help

За да се изпълнят множество SQL операции, трябва да се използва функцията mysqli_multi_query().

Обърнете внимание, че всеки SQL израз трябва да бъде разделен с точка и запетая.

Също така забележете точката преди знака за равенство във всяко INSERT INTO изявление с изключение на първото: $sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ и $sql .= "INSERT INTO newsletterProcedural

Вмъкване на множество записи с MySQLi Object-oriented

<?php
include 'dbvar.php';
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 
$sql = "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Johnson', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('Jack', 'Jackson', 'jack@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('Janice', 'Jerrad', 'janice@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('Joanna', 'Jervis', 'joanna@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterMysqliOBJ (firstname, lastname, email)
VALUES ('Jason', 'Joran', 'jason@example.com')";

if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
  echo "New records created successfully - newsletterMysqliOBJ";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}
$conn->close();
?>

Вмъкване на множество записи с MySQLi Procedural

<?php
include 'dbvar.php';
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
$sql = "INSERT INTO newsletterProcedural (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Johnson', 'john@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterProcedural (firstname, lastname, email)
VALUES ('Jack', 'Jackson', 'jack@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterProcedural (firstname, lastname, email)
VALUES ('Janice', 'Jerrad', 'janice@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterProcedural (firstname, lastname, email)
VALUES ('Joanna', 'Jervis', 'joanna@example.com');";
$sql .= "INSERT INTO newsletterProcedural (firstname, lastname, email)
VALUES ('Jason', 'Joran', 'jason@example.com')";
if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {
  echo "New records created successfully - newsletterProcedural";
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}
$conn->close();
?>

Вмъкване на множество записи с PDO

В PDO примера са използвани транзакции:

<?php
include 'dbvar.php';
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$database", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // begin the transaction
  $conn->beginTransaction();
  // our SQL statements
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Johnson', 'john@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Jack', 'Jackson', 'jack@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Janice', 'Jerrad', 'janice@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Joanna', 'Jervis', 'joanna@example.com')");
  $conn->exec("INSERT INTO newsletterPDO (firstname, lastname, email)
  VALUES ('Jason', 'Joran', 'jason@example.com')");

  // commit the transaction
  $conn->commit();
  echo "New records created successfully - newsletterPDO";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  // roll back the transaction if something failed
  $conn->rollback();
  echo "Error: " . $e->getMessage();
  }
$conn = null;
?>

Тест на кода от примерите

Добавяме трите блока с PHP код във файл mysql-multi.php и зареждаме файла като URL:

https://goodexample.eu/mysql-multi.php

Потвърждение в браузър за успешно въведени записи

Ако отворим phpMyAdmin ще видим, че и трите метода са добавили коректно записите в таблицата.

MySQLi Object-oriented

записите в таблицата

MySQLi Procedural

записите в таблицата

PDO

записите в таблицата
Обновена: 28.09.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още