Няколко основни PHP директиви

Конфигурационният файл на PHP се казва php.ini. Чрез него могат да се променят различни настройки на PHP. По подразбиране на сървърите са зададени определени настройки, които да удовлетворяват нуждите на всички клиенти. Ако обаче е нужна конкретна настройка, тя може да се зададе през PHP Manager или чрез редактиране на собствен php.ini файл.

Основни директиви на php.ini

memory_limit 

Тази директива установява максималното количество памет (в байтове), което даден скрипт може да използва. Посредством това се предотвратява използването на цялата достъпна памет на сървъра от зле написани скриптове.

Пример:

memory_limit = 64M

Вижте още: 🔗 Как да увелича паметта за PHP скриптовете (memory_limit)? | Help

max_execution_time

Тази директива установява максималното време в секунди, което даден скрипт може да се изпълнява преди да бъде терминиран. Стойността по подразбиране е 30.

Пример:

max_execution_time = 90

Вижте още: 🔗 Как да променя стойността за max_execution_time? | Help

upload_max_filesize

Тази директива установява максималния размер на файл за качване.

Пример:

upload_max_filesize = 10M

Вижте още: 🔗 Как да увелича размера на файловете, които се качват чрез скрипт? | Help

max_input_time

Тази директива установява максималното време в секунди, през което даден скрипт може да получава данни от POST или GET заявки. Стойността по подразбиране е 60 секунди.

Пример:

max_input_time = 90

display_errors

Тази директива казва на PHP интерпретатора, ако намери тип грешка, описана в error_reporting настройките, да я изведе на екрана. Стойността по подразбиране е ON.

Пример:

display_errors = OFF

error_reporting

Тази директива дефинира какъв тип грешки да бъдат показвани. Съществува единична константа (EALL), която указва всички типове грешки освен една (ESTRICT). ESTRICT е добавена в PHP 5, като идеята ѝ е да насърчава създаване на код по съвременен стандарт. Грешки, генерирани от ESTRICT, могат да бъдат предупреждения за използване на функции, които не са препоръчителни.

Пример:

error_reporting = E_ALL

Както бе споменато EALL не включва ESTRICT, така че ако искаме да разрешим и такъв тип грешки, използваме следната директива:

error_reporting = E_ALL | E_STRICT

През контролния панел cPanel за всички хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, е възможно да се променят настройките на PHP. Можете да промените PHP версията, да активирате или деактивирате PHP модули и да променяте PHP директиви. Това можете да направите през инструмента PHP Manager by SuperHosting.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още