Статуси при трансфер на домейн

След като сте стартирали трансфер на домейн, в клиентския ви профил в Трансфер на домейни, можете да следите статуса на процеса по трансфер.

Заявката за трансфер е инициирана

Верификационният имейл е изпратен на имейл адреса на регистранта и/или на административния контакт, но все още не е потвърден.

Какво да предприема?

Проверете въведения при регистрацията на домейна имейл адрес (включително и СПАМ папката) за верификационния имейл и потвърдете трансфера. В имейлa се съдържа линк, който трябва да кликнете, за да потвърдите, че желаете домейнът да бъде трансфериран при нас. Трябва да изберете опцията `I approve`, която е избрана по подразбиране.

Ако нямате достъп до имейл адреса, въведен при регистрацията, откажете трансфера. Променете адреса с такъв от който ще можете да потвърдите верификационния имейл, след което можете да стартирате нов трансфер.

* Желателно е, след промяната на имейл адреса ,да изчакате 24 часа преди стартирането на нов трансфер, за да може новият имейл адрес да се отрази във „whois“ регистъра.

Изчакване на автоматичната верификация на заявката за трансфер

Заявката за трансфер е получена. В момента се проверява информацията за регистранта на домейна във Whois регистъра, за да се получат данни за изпращане на верификационния имейл.

Какво да предприема?

Не се изискват допълнителни действия.

Прекратен – Акаунтът не е оторизиран да извършва трансфер на домейни

Акаунтът не може да трансферира домейни.

Какво да предприема?

Свържете се с техническата поддръжка.

Прекратен от вас (клиента)

Трансферът е прекратен от ваша страна.

Какво да предприема?

Не се изискват допълнителни действия.

Прекратен – не може да бъде извлечена контактната информация за домейна (от Whois)

Регистрарът е блокирал заявките към Whois за повече от седмица, така че заявката за трансфер автоматично е отказана. Този проблем понякога се дължи и на това, че в контактната информация на домейна има непопълнени и/или некоректно попълнени полета.

Какво да предприема?

Уверете се, че е попълнена информацията в Whois и пуснете нова заявка за трансфер. В случай, че до три дни след пускането на втора заявка трансферът все още е в този статус, свържете се с отделът по техническа поддръжка на СуперХостинг.БГ.

Прекратен – не е потвърден верификационния имейл

Трансферът е прекратен: В седем дневен срок, след инициирането на трансфер, от ваша страна не е потвърден или е отказан верификационният имейл за трансфер, който регистрара ENOM е изпратил.

Какво да предприема?

Уверете се, че имате достъп до имейл адреса, въведен в полето `Registrant Contact` и/или `Administrative Contact` и имате възможност да потвърдите верификационният имейл за трансфер.

Ако нямате достъп до имейл адреса, въведен при регистрацията променете адреса с такъв, от който ще можете да потвърдите верификационния имейл, след което* можете да стартирате нов трансфер.

* Желателно е, след промяната на имейл адреса ,да изчакате 24 часа преди стартирането на нов трансфер, за да може новият имейл адрес да се отрази във `whois` регистъра.

Друга вероятна причина за прекратяване на трансфер от страна на настоящия регистрар е в случаите, при които потребителя собственоръчно заяви, че желае да прекрати трансфера. Това става чрез потвърждение на линк в имейл, който настоящия регистрар на домейна изпраща за верификация.

Прекратен – домейнът вече е регистриран от вас и не може да бъде трансфериран

Домейнът вече е регистриран и е във вашия профил.

Какво да предприема?

Не се изискват допълнителни действия.

Прекратен – Домейнът все още не е регистриран и не може да бъде трансфериран

Това съобщение може да се появи при 2 обстоятелства:

* Домейнът не съществува – името на домейна е изписано грешно или все още не е регистриран
* Домейнът има статус, който не разрешава той да бъде трансфериран („REGISTRAR-LOCK“, „REGISTRAR-HOLD“, „REGISTRY-LOCK“, „REGISTRY-HOLD“, „REDEMPTION PERIOD“ или „PENDING DELETE“ )

Какво да предприема?

Проверете за правописни грешки в името на домейна. Ако откриете такива пуснете нова заявка за трансфер с коригираното име на домейна.
Ако няма грешки и знаете, че домейнът е регистриран, свържете се с техническата поддръжка.

Прекратен – домейнът е в процес на трансфер към друг регистрар

Заявка за трансфер за този домейн е инициирана от друг регистрар.

Какво да предприема?

Ако сте пуснали заявка за трансфер от друг регистрар, влезте във вашия акаунт при другия регистрар и прекратете заявката за трансфер.
Ако не сте пускали заявка за трансфер, свържете се с регистранта или административния контакт и ги уведомете, че заявката за трансфер, която те са получили не е ваша.

Прекратен – Домейнът е заключен за трансфер или не са минали 60 дни от регистрацията

Това съобщение можете да видите в следните случаи:

* Домейнът е заключен при настоящия регистрар
* Домейнът е регистриран или трансфериран преди по-малко от 60 дни,
* Домейнът е в статус „Изтекъл“ и вече е в акаунта в Еном.
* Домейнът вече е в този акаунт.

Какво да предприема?

Ако домейнът е заключен при настоящия регистрар, свържете се с регистрара и изискайте да бъде премахната забраната за трансфер, след това пуснете нова заявка за трансфер.
Ако домейнът е регистриран преди по-малко от 60 дни, изчакайте докато минат 60 дни и пуснете нова заявка за трансфер.
Ако този домейн е вече във вашия акаунт, не се изискват допълнителни действия.

Прекратен – Домейнът е невалиден или домейнът е невалиден за трансфер

Домейнът не съществува (често заради правописна грешка в заявката за трансфер) или е домейн от първо ниво (TLD), който ние не поддържаме.

Какво да предприема?

Ако домейнът е бил изписан неправилно, пуснете нова заявка за трансфер с коректно изписаното име.
Ако не поддържаме този тип домейни, не можем да приемем заявката за трансфер.

Прекратен – Грешен EPP/ауторизационен ключ – Моля свържете се със сегашния регистрар, за да получите коректния ключ

Трансферът е прекратен заради грешен EPP/ауторизационен ключ.

Какво да предприема?

Свържете се със сегашния регистрар и изискайте да ви изпратят нов ауторизационен ключ. След като го получите, пуснете нова заявка за трансфер.

Прекратен – Достигнат е максималния период на регистрация

Ако трансферът на домейна бъде завършен, датата на изтичане на този домейн ще достигне лимита, определен от ICANN за 10 години от днешната дата.

Какво да предприема?

Изчакайте датата на валидност на домейна да бъде 9 години или по-малко, считано от днес и след това пуснете нова заявка за трансфер.

Прекратен – Липсва информация за регистранта

Информация за регистранта не е предоставена.

Какво да предприема?

Предоставете валидна информация за регистранта и след това пуснете нова заявка за трансфер.

Прекратен – Трансферът вече е иницииран

Този домейн вече е пуснат за трансфер в Еном (но не непременно в този акаунт в Еном).

Какво е това?

Проверете статуса на трансфера на домейна. Ако съществува друга заявка за трансфер за този домейн, не се изискват допълнителни действия – втората заявка за трансфер ще бъде прекратена автоматично.
Ако заявката за трансфер не е инициирана от вас, моля свържете се с регистранта или административния контакт за домейна и ги уведомете, че могат да получат измамно искане за трансфер, което те трябва да откажат.

Прекратен – Сегашният регистрар е отказал трансфера (моля свържете се с тях за повече информация)

Губещият регистрар е отказал трансфера.

Една от възможните причини е, че за домейна може да има наложена „забрана за трансфер“. Някои регистрари налагат подобни забрани, в случаите, когато в настройките или контактната информация на домейна, са правени някакви промени от страна на собственика на домейна. Според политиката на тези регистрари, 60 дни след извършването на промените домейнът не може да бъде трансфериран.

Друга вероятна причина за прекратяване на трансфер от страна на настоящия регистрар е в случаите, при които потребителят собственоръчно заяви, че желае да прекрати трансфера. Това става чрез потвърждение на линк в имейл, който стария регистрар на домейна изпраща за верификация.

Какво да предприема?

Свържете се с регистрара за изясняване на причините за отказа на трансфера и пуснете нова заявка за трансфер. Ако не можете да разрешите проблема за отказа на трансфера с настоящия регистрар, моля свържете се с нас.

Прекратен – Не може да се трансферира поради неизвестна причина

Вашата заявка за трансфер е прекратена по неясни причини.

Какво да предприема?

Пуснете нова заявка за трансфер. Ако трансферът бъде прекратен за втори път, свържете се с техническата поддръжка.

Прекратен – Whois информацията не отговаря на сегашния регистрант

Whois информацията предоставена при заявката за трансфер не отговаря на сегашния регистрант.

Какво да предприема?

Коригирайте информацията в Whois при настоящия регистрар и след това пуснете отново заявката за трансфер.

Домейнът изчаква започването на трансфера

Домейнът е в процес на трансфер към Еном. Трансферът е бил потвърден и настоящия регистрар е в процес на освобождаване на домейна.

Какво да предприема?

Не се изискват допълнителни действия.

Заявката за трансфер на домейна е инициирана и изчаква потвърждение

Домейнът е в процес на трансфер към Еном. Трансферът е бил потвърден и настоящия регистрар е в процес на освобождаване на домейна.

Какво да предприема?

Не се изискват допълнителни действия.

Трансферът е прекратен

Заявката за трансфер е прекратена ръчно от нас.

Какво да предприема?

Свържете се с техническата поддръжка или пуснете нова заявка за трансфер.

Заявката за трансфер не е инициирана още

Заявката за трансфер е създадена, но все още не е натиснат бутона „Стартирай трансфер“.

Какво да предприема?

Натиснете бутона „Стартирай трансфер“.

Домейнът е трансфериран успешно

Домейнът е успешно трансфериран. При трансфера на домейна настройките му не са променени, освен ако в контактната информация за домейна е имало НЕПОПЪЛНЕНИ ПОЛЕТА. В този случай е възможно, след трансфера тези данни автоматично да са променени с данните на нашата фирма.

Какво да предприема?

Уверете се, че контактните ви данни за домейна са коректни.

Трансферът не може да бъде завършен. Трансферът трябва да включва промяна на регистрара.

Домейнът е вече в този акаунт.

Какво да предприема?

Не се изискват допълнителни действия.

Не може да се вземе информация за контактите от Whois

Whois при настоящия регистрар не приема заявки.
Какво да предприема?

Не се изискват допълнителни действия от ваша страна.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още