Easy Table of Contents – списък на съдържанието (WordPress)

В статията ще Ви представим един много полезен за читателите WordPress плъгин Easy Table of Contents, който автоматично създава списък с линкове от заглавията на секциите в страница или публикация.

По този начин читателите добиват представа за цялото съдържание и могат да навигират лесно към секциите, които те считат за интересни и полезни.

Този списък се нарича още само Съдържание. На английски е table of contents или на кратко – TOC.

примерен списък с разделите в статията

Инсталиране и достъп до настройки

Влизаме в Plugins » Add New, въвеждаме името на плъгина Easy Table of Contents в полето за търсене и инсталираме и активираме плъгина.

инсталиране и активиране на плъгина Easy Table of Contents

Настройките на плъгина може да достъпим от две места. През линка Settings в Plugins » Easy Table of Contents.

Или ако кликнем линка Settings » Table of Contents в главното меню.

меню с настройки

Настройки в панел General

В панела General избираме типовете съдържание, за които плъгинът ще създава Table of Contents блок.

за кои типове съдържание да се активира списъкът със съдържание

Маркираме опцията Auto Insert, за да активираме таблицата със съдържание за всички статии (опцията за персонализирани настройки разглеждаме в края на статията).

в кои типове съдържание да се добавя автоматично таблицата със съдържание

Настройката Position служи за позициониране на блока с линкове. Налични са следните опции в падащото меню:

 • Before first heading – преди първото заглавие;
 • After first heading – след първото заглавие;
 • Top – най-отгоре след заглавието на страницата;
 • Bottom – най-отдолу след публикацията;
настройки на позицията таблицата
 • Show when – след колко заглавия да се зарежда Table of Contents;
 • Display Header Label – дали да се показва етикета на Table of Contents;
 • Header Label – тук въвеждаме желаното от нас име на блока;
настройки на таблицата

Ако са маркирани следващите две настройки – Toggle View и Initial View, по подразбиране Table of Contents ще бъде затворен и потребителя по желание може да го отвори като кликне иконата вдясно:

таблицата преди първото подзаглавие в статията

Описание на последните три настройки в панела General:

 • Show as Hierarchy – стилизиране на линковете в йерархичен ред;
 • Counter – активиране на брояч, който поставя номер пред всеки линк, запазвайки йерархията;
 • Smooth Scroll – плавно превъртане до съответната секция от съдържанието.
настройки на показването на таблицата

Настройки в панел Appearance

В панела Appearance имаме достъп до следните настройки.

Width – ширина на Table of Contents – опцията Auto се настройва автоматично спрямо най-дългия линк.

Ако изберем фиксирана стойност Custom Width, някои линкове може да се разделят на два реда.

настройки на външния вид на таблицата

Ако от падащото меню Float изберем другите две опции – Left или Right, текстът от първия параграф ще обвие Table of Contents отстрани и отдолу, ако е достатъчно дълъг.

Следващите три настройки определят големината на заглавието на Table of Contents (Title Font Size), дебелина на шрифта (Title Font Weight) и големина на линковете (Font Size).

Настройки на цветовата гама

Следващите настройки дефинират цветовата гама на Table of Contents.

настройки на дизайна, темата

В секция Theme може да изберем между няколко готови цветови решения, но най-добре е да маркираме опцията Custom и да поставим точните цветове на нашия сайт в секция Custom Theme:

 • Background Color – цвят на фона;
 • Border Color – цвят на границата;
 • Title Color – цвят на заглавието;
 • Link Color – цвят на линковете;
 • Link Hover Color – цвят на линковете при посочване с мишката;
 • Link Visited Color – цвят на посетените линкове.

В секция Headings избираме за кой тип заглавия да се създават линкове.

за кои нива на заглавията да се създават линкове в списъка

Настройката Smooth Scroll Offset показва разстоянието от горния край на екрана до избраното заглавие.

Smooth Scroll Offset

Така изглежда в персонализиран вид Table of Contents на примерната страница.

примерно съдържание

Виждате колко добре работи подреждането и номерирането на линковете в йерархичен ред.

Кликаме даден линк и съдържанието плавно се превърта до избраното заглавие.

Настройки на Съдържание в отделна статия

И в двата WordPress редактора (Gutenberg и Classic Editor) при инсталацията се появява допълнителен панел Table of Contents под страницата или публикацията.

Ако не виждате този панел трябва да го активирате през Screen Options (Classic Editor) или в панела Options (Gutenberg).

активиране на панела с настройки за списъка

С маркиране на опцията Disable the automatic… изключваме общите настройки и в полетата по-долу въвеждаме специфични настройки само за тази страница или публикация.

настройки на списъка в блок-редактора

Списъкът с раздели (Съдържание) в статията прави съдържанието лесно достъпно за читателите.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още