FTP лог за достъп до хостинг акаунта

Логовете за достъп до хостинг акаунта през FTP можете да намерите и свалите от контролния панел cPanel -> Raw Access.

След като свалите лога локално трябва да го разархивирате. След това ще можете да го разгледате чрез текстов редактор.

В лога ще видите подобна информация:

Thu Noe 04 18:54:41 2015 0 98.765.43.21 171116 /home/cpuser/dir/file.html b _ o r username ftp 1 * c

В записа се съдържа следната информация, в следната последователност:

Thu Noe 04 18:54:41 2015current-timeТова е времето във формат „ДДД МММ дд hh:mm:ss ГГГГ“, където ДДД е денят от седмицата, МММ е месецът, дд е ден от месец, hh – час, mm – минути, ss – секунди и ГГГГ е годината.
0transfer-timeОбщото време за трансфер в секунди.
98.765.43.21remote-hostИме на отдалечения хост.
171116file-sizeРазмер на прехвърлените данни в байтове.
/home/cpuser/dir/file.htmlfilenameИме на прехвърления файл.
btransfer-typeТип на трансфер. Обозначени са с букви и може да бъде:

 

a за ascii трансфер
b за binary (двоичен) трансфер

_special-action-flagПредставлява един или повече флагове, обозначаващи специално действие. Те са следните:

 

C – файлът е компресиран
U – файлът не е компресиран
T – Файлът е във формат .tar
_ – не е приложено действие

odirectionПосоката на трансфера. Може да бъде:

 

o outgoing  – сваляне
i incoming – качване
d deleted – изтриване

raccess-modeМетод на аутентикация на потребителя. Може да бъде:

 

a (anonymous) –  анонимен FTP достъп
r (real) – оторизиран потребител

usernameusernameПотребителско име.
ftpservice-nameИмето на използвания протокол, обикновено е FTP.
1authentication-methodМетод на аутентикация, който е ползван. Може да бъде:

 

0 none – без аутентикация
1 – с потребителско име и парола

*authenticated-user-idУникален номер на потребителя в зависимост от аутентикационния метод. Използва се *, в случай че не е налична информация.
ccompletion-statusСтатус на трансфера. Може да бъде:

 

c complete transfer – завършен трансфер
i incomplete transfer – незавършен трансфер

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още