1. Начало
  2. Хостинг
  3. FTP
  4. FTP лог за достъп до хостинг акаунта

FTP лог за достъп до хостинг акаунта

Логовете за достъп до хостинг акаунта през FTP можете да намерите и свалите от контролния панел cPanel -> Raw Access.

След като свалите лога локално трябва да го разархивирате. След това ще можете да го разгледате чрез текстов редактор.

В лога ще видите подобна информация:

Thu Noe 04 18:54:41 2015 0 98.765.43.21 171116 /home/cpuser/dir/file.html b _ o r username ftp 1 * c

В записа се съдържа следната информация, в следната последователност:

Thu Noe 04 18:54:41 2015current-timeТова е времето във формат „ДДД МММ дд hh:mm:ss ГГГГ“, където ДДД е денят от седмицата, МММ е месецът, дд е ден от месец, hh – час, mm – минути, ss – секунди и ГГГГ е годината.
0transfer-timeОбщото време за трансфер в секунди.
98.765.43.21remote-hostИме на отдалечения хост.
171116file-sizeРазмер на прехвърлените данни в байтове.
/home/cpuser/dir/file.htmlfilenameИме на прехвърления файл.
btransfer-typeТип на трансфер. Обозначени са с букви и може да бъде:

 

a за ascii трансфер
b за binary (двоичен) трансфер

_special-action-flagПредставлява един или повече флагове, обозначаващи специално действие. Те са следните:

 

C – файлът е компресиран
U – файлът не е компресиран
T – Файлът е във формат .tar
_ – не е приложено действие

odirectionПосоката на трансфера. Може да бъде:

 

o outgoing  – сваляне
i incoming – качване
d deleted – изтриване

raccess-modeМетод на аутентикация на потребителя. Може да бъде:

 

a (anonymous) –  анонимен FTP достъп
r (real) – оторизиран потребител

usernameusernameПотребителско име.
ftpservice-nameИмето на използвания протокол, обикновено е FTP.
1authentication-methodМетод на аутентикация, който е ползван. Може да бъде:

 

0 none – без аутентикация
1 – с потребителско име и парола

*authenticated-user-idУникален номер на потребителя в зависимост от аутентикационния метод. Използва се *, в случай че не е налична информация.
ccompletion-statusСтатус на трансфера. Може да бъде:

 

c complete transfer – завършен трансфер
i incomplete transfer – незавършен трансфер

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още