1. Начало
  2. Хостинг
  3. FTP
  4. Как мога да видя FTP лог за достъп до хостинг акаунта?

Как мога да видя FTP лог за достъп до хостинг акаунта?

Логовете за достъп до хостинг акаунта през FTP можете да намерите и свалите от контролния панел cPanel -> Raw Access.

След като свалите лога локално трябва да го разархивирате. След това ще можете да го разгледате чрез текстов редактор.

В лога ще видите подобна информация:

Thu Noe 04 18:54:41 2015 0 98.765.43.21 171116 /home/cpuser/dir/file.html b _ o r username ftp 1 * c

В записа се съдържа следната информация, в следната последователност:

Thu Noe 04 18:54:41 2015 current-time Това е времето във формат „ДДД МММ дд hh:mm:ss ГГГГ“, където ДДД е денят от седмицата, МММ е месецът, дд е ден от месец, hh – час, mm – минути, ss – секунди и ГГГГ е годината.
0 transfer-time Общото време за трансфер в секунди.
98.765.43.21 remote-host Име на отдалечения хост.
171116 file-size Размер на прехвърлените данни в байтове.
/home/cpuser/dir/file.html filename Име на прехвърления файл.
b transfer-type Тип на трансфер. Обозначени са с букви и може да бъде:

a за ascii трансфер
b за binary (двоичен) трансфер

_ special-action-flag Представлява един или повече флагове, обозначаващи специално действие. Те са следните:

C – файлът е компресиран
U – файлът не е компресиран
T – Файлът е във формат .tar
_ – не е приложено действие

o direction Посоката на трансфера. Може да бъде:

o outgoing  – сваляне
i incoming – качване
d deleted – изтриване

r access-mode Метод на аутентикация на потребителя. Може да бъде:

a (anonymous) –  анонимен FTP достъп
r (real) – оторизиран потребител

username username Потребителско име.
ftp service-name Името на използвания протокол, обикновено е FTP.
1 authentication-method Метод на аутентикация, който е ползван. Може да бъде:

0 none – без аутентикация
1 – с потребителско име и парола

* authenticated-user-id Уникален номер на потребителя в зависимост от аутентикационния метод. Използва се *, в случай че не е налична информация.
c completion-status Статус на трансфера. Може да бъде:

c complete transfer – завършен трансфер
i incomplete transfer – незавършен трансфер

Обновена: 17.11.2012

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още