https://help.superhosting.bg/ftp-log.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как мога да видя FTP лог за достъп до хостинг акаунта?

FTP
ftp log, фтп лог, разчитане на ftp лог, ftp лог

info-iconЛоговете за достъп до хостинг акаунта през FTP можете да намерите и свалите от контролния панел cPanel -> Raw Access.

След като свалите лога локално трябва да го разархивирате. След това ще можете да го разгледате чрез текстов редактор.

В лога ще видите подобна информация:

Thu Noe 04 18:54:41 2015 0 98.765.43.21 171116 /home/cpuser/dir/file.html b _ o r username ftp 1 * c

В записа се съдържа следната информация, в следната последователност:

Thu Noe 04 18:54:41 2015 current-time Това е времето във формат "ДДД МММ дд hh:mm:ss ГГГГ", където ДДД е денят от седмицата, МММ е месецът, дд е ден от месец, hh - час, mm - минути, ss - секунди и ГГГГ е годината.
0 transfer-time Общото време за трансфер в секунди.
98.765.43.21 remote-host Име на отдалечения хост.
171116 file-size Размер на прехвърлените данни в байтове.
/home/cpuser/dir/file.html filename Име на прехвърления файл.
b transfer-type Тип на трансфер. Обозначени са с букви и може да бъде:

a за ascii трансфер
b за binary (двоичен) трансфер

_ special-action-flag Представлява един или повече флагове, обозначаващи специално действие. Те са следните:

C - файлът е компресиран
U - файлът не е компресиран
T - Файлът е във формат .tar
_ - не е приложено действие

o direction Посоката на трансфера. Може да бъде:

o outgoing  - сваляне
i incoming - качване
d deleted - изтриване

r access-mode Метод на аутентикация на потребителя. Може да бъде:

a (anonymous) -  анонимен FTP достъп
r (real) - оторизиран потребител

username username Потребителско име.
ftp service-name Името на използвания протокол, обикновено е FTP.
1 authentication-method Метод на аутентикация, който е ползван. Може да бъде:

0 none - без аутентикация
1 - с потребителско име и парола

* authenticated-user-id Уникален номер на потребителя в зависимост от аутентикационния метод. Използва се *, в случай че не е налична информация.
c completion-status Статус на трансфера. Може да бъде:

c complete transfer - завършен трансфер
i incomplete transfer - незавършен трансфер

500px270px
SuperHosting.BG
  FTP
 • Промяна на паролата за FTP потребител (cPanel)
  Промяна на паролата може да се извърши през същото меню, през което е създаден FTP потребителя в cPanel -> FTP Акаунти. Най-долу на страницата, в раздел FTP Акаунти ще видите списък... »
 • FTP потребител за Addon домейн в cPanel
  В контролния панел cPanel има недокументирана функционалност, чрез която е възможно за достъп през FTP да се ползва FTP потребител съдържащ името на съществуващ Addon домейн. Стандартно, за да качите файлове... »
 • Качване на сайт през FTP с Dreamweaver CC 13.x
  Първото, което е необходимо да направите, е да добавите нов уеб сайт в Dreamweaver – стъпка 1 до 6. 1. Отворете Dreamweaver и изберете от главното меню Site -> Manage Sites… 2.... »
 • FTPS - сигурна връзка през FTP с ползване на SSL/TLS
  Можете да осъществите сигурна, SSL криптирана, връзка при достъпването на хостинг акаунта през FTP. По този начин данните ви ще са защитени по време на предаването им в мрежата между... »
 • Connection closed by server with exitcode 128
  При всички Linux хостинг планове се предоставя SFTP достъп. Възможно е при работа по SFTP да се получи следното съобщение: Connection closed by server with exitcode 128 Причината за появата на съобщението се... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg