1. Начало
  2. Хостинг
  3. Контролен панел cPanel
  4. Логове за достъп до сайт (Raw Access Logs)

Логове за достъп до сайт (Raw Access Logs)

Raw Access - лог за уеб достъпа до сайтовете в хостинг акаунта

Към всеки хостинг план от СуперХостинг.БГ се поддържат логове за достъп до сайтовете в хостинг акаунта. Информацията е налична в контролния панел cPanel в меню „Raw Access„.

Логовете съдържат информация за достъп през HTTP, HTTPS и FTP до сайтовете в хостинг акаунта.

Графични програми като AWStats и меню „Последни посетители“ в cPanel ползват тази информация за статистиките. Логовете за достъп съдържат IP адреси на посетителите, User Agent, какви ресурси са били достъпвани и други.

Сваляне на логове за достъп

Ще видите наличните логове за всеки един домейн (основен домейн, Addon домейни и поддомейни). Кликнете върху домейна, за да свалите лога за достъп.

Необработени логове за достъп до сайтовете в хостинг акаунтаПо подразбиране логовете в списъка са за текущия месец, като се нулират на последния ден от месеца.

Ако желаете да запазите логовете за предните месеци, сложете отметка на „Архивирайте логовете във вашата Home директория в края на всеки месец„. Логовете ще се съхраняват в директория home/cpuser/logs. Ще можете да ги свалите както от контролния панел, така и през FTP.

След като свалите лог, е необходимо да го разархивирате. Можете да ползвате програма като WinRar, 7zip и други. След като е разархивиран логът, можете да го отворите с текстов редактор. Препоръчваме ви да работите с текстови редактори като Notepad++, Ultraedit, PSPad и други. Имайте предвид, че ако логът е с голям размер, отварянето и прегледа може да отнеме известно време.

Компресиране на директория access-logsЛоговете за текущия период е възможно да се свалят и през cPanel -> Файлов мениджър. За целта първо трябва да компресирате директорията home/cpuser/access-logs.

След като достъпите основната директория /home/cpuser потърсете и маркирайте директория access-logs (1), без да влизате в нея.

След това изберете Компресиране (2) от менюто.

В зависимост от избрания тип компресия в home/cpuser директорията ще се появи файл-архив, например access-logs.zip (3).

Преместете този файл-архив в друга директория, различна от Home директорията. След като го разархивирате ще видите всичките налични към момента логове за достъп.

Архивирани логове

В случай че опцията „Архивирайте логовете във Вашата Home директория в края на всеки месец“ е активирана, в директория home/cpuser/logs ще се записват архиви на логовете за всеки месец.

Архивните логове можете да свалите през FTP, през cPanel -> Raw Access или през Файловия мениджър – от директория home/cpuser/logs.

Бележка: Ако за даден месец няма никакви посещения, през Уеб или през FTP, то е възможно да няма и наличен архив на лога за този месец.

Формат на записите в лога за уеб достъп

Описание на информацията от FTP лога можете да намерите в статията: Как мога да видя FTP лог за достъп до хостинг акаунта?.

Записите в лога за уеб достъп (http/https) следват определен формат:

LogFormat „%h %l %u %t \“%r\“ %>s %b „%{Referer}i“ „%{User-agent}i““

След като бъде отворен логът, ще видите подобна информация:

98.765.43.21 – – [06/Feb/2013:15:19:53 +0200] „GET /administrator/ HTTP/1.1“ 200 4514 „-“ „Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0“
98.765.43.21 – – [06/Feb/2013:15:20:02 +0200] „POST /administrator/index.php HTTP/1.1“ 200 4736 „http://domain.com/administrator/“ „Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0“
98.765.43.21 – – [06/Feb/2013:15:19:53 +0200] „GET /administrator/templates/system/css/system.css HTTP/1.1“ 200 1131 „http://domain.com/administrator/“ „Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0“

Ето и описание на първия ред:

98.765.43.21 – – [06/Feb/2013:15:19:53 +0200] „GET /administrator/ HTTP/1.1“ 200 4514 „-“ „Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0“
98.765.43.21 %h IP адресът на посетителя. Ако между посетителя и сайта има прокси сървър, това ще е IP адреса на прокси сървъра.
%l Идентификация на потребител чрез identd (не се използва)
%u Потребителско име подадено чрез HTTP идентификация. Ако уеб страницата е защитена с парола, тук ще се изпише потребителското име, с което потребителя се е идентифицирал.
[06/Feb/2013:15:19:53 +0200] %t Това са датата и часът на посещението. В този пример посещението е на 6 февруари 2013г, в 15:19:53.
„GET /administrator/ HTTP/1.1“ „%r“ Показва данни от HTTP заявката, подадена от потребителя. Първата част показва метода на заявката. GET и POST заявките са най-често срещанитеinfo-icon. След това ресурса, който е изискан /administrator/ и накрая HTTP v.1.1 протокола използван от потребителя.
200 %>s Статус кодът, който е върнал уеб сървъраinfo-icon.
4514 %b Размер на отговора, подаден от уеб сървъра, в байтове (не включва заглавните части на отговора).
„-„ „%{Referer}i“ Referer дава информация откъде е дошла заявката. В случая няма Referer, т.е. това е директна заявка. В третия ред от примера Referer-а е http://domain.com/administrator/, т.е. ресурсът е зареден от самата система.
„Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0“ „%{User-agent}i“ Информация за User agent. Браузърите и обхождащите ботове са най-често срещаните user agent-и.

info-icon GET заявките се изпращат  за достъпване на ресурс, например за разглеждане на сайта. POST заявки се подават при изпращане на данни към сайта (например аутентикация в сайта, публикуване на коментар, изпращане на запитване през контактна форма и други).

info-icon Най-често срещаните HTTP статус кодове:

  • 200 – ОК – Ресурсът е наличен и зареден.
  • 301 – Moved Permanently – Ресурсът има нов адрес и за в бъдеще да се достъпва само новият адрес.
  • 302 – Found (Moved temporary) – Ресурсът временно има нов адрес. За в бъдеще да се достъпва текущият адрес.
  • 401 – Unauthorized – Изисква се идентификация.
  • 403 – Forbidden – Достъпът до ресурса е забранен.
  • 404 – Not found – Ресурсът не е наличен.
  • 500 – Internal Server Error – Заявката не може да бъде обработена, заради вътрешна грешка.
Обновена: 11.02.2013

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още