https://help.superhosting.bg/raw-access-logs.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Логове за достъп до сайт (Raw Access Logs)

Контролен панел cPanel
логове за уеб достъп, логове за ftp достъп, raw access logs, raw

Raw Access - лог за уеб достъпа до сайтовете в хостинг акаунта

Към всеки хостинг план от СуперХостинг.БГ се поддържат логове за достъп до сайтовете в хостинг акаунта. Информацията е налична в контролния панел cPanel в меню "Raw Access".

Логовете съдържат информация за достъп през HTTP, HTTPS и FTP до сайтовете в хостинг акаунта.

Графични програми като AWStats и меню "Последни посетители" в cPanel ползват тази информация за статистиките. Логовете за достъп съдържат IP адреси на посетителите, User Agent, какви ресурси са били достъпвани и други.

Сваляне на логове за достъп

Ще видите наличните логове за всеки един домейн (основен домейн, Addon домейни и поддомейни). Кликнете върху домейна, за да свалите лога за достъп.

Необработени логове за достъп до сайтовете в хостинг акаунтаПо подразбиране логовете в списъка са за текущия месец, като се нулират на последния ден от месеца.

Ако желаете да запазите логовете за предните месеци, сложете отметка на "Архивирайте логовете във вашата Home директория в края на всеки месец". Логовете ще се съхраняват в директория home/cpuser/logs. Ще можете да ги свалите както от контролния панел, така и през FTP.

След като свалите лог, е необходимо да го разархивирате. Можете да ползвате програма като WinRar, 7zip и други. След като е разархивиран логът, можете да го отворите с текстов редактор. Препоръчваме ви да работите с текстови редактори като Notepad++, Ultraedit, PSPad и други. Имайте предвид, че ако логът е с голям размер, отварянето и прегледа може да отнеме известно време.

Компресиране на директория access-logsЛоговете за текущия период е възможно да се свалят и през cPanel -> Файлов мениджър. За целта първо трябва да компресирате директорията home/cpuser/access-logs.

След като достъпите основната директория /home/cpuser потърсете и маркирайте директория access-logs (1), без да влизате в нея.

След това изберете Компресиране (2) от менюто.

В зависимост от избрания тип компресия в home/cpuser директорията ще се появи файл-архив, например access-logs.zip (3).

Преместете този файл-архив в друга директория, различна от Home директорията. След като го разархивирате ще видите всичките налични към момента логове за достъп.

Архивирани логове

В случай че опцията "Архивирайте логовете във Вашата Home директория в края на всеки месец" е активирана, в директория home/cpuser/logs ще се записват архиви на логовете за всеки месец.

Архивните логове можете да свалите през FTP, през cPanel -> Raw Access или през Файловия мениджър - от директория home/cpuser/logs.

info-iconБележка: Ако за даден месец няма никакви посещения, през Уеб или през FTP, то е възможно да няма и наличен архив на лога за този месец.

Формат на записите в лога за уеб достъп

Описание на информацията от FTP лога можете да намерите в статията: Как мога да видя FTP лог за достъп до хостинг акаунта?.

Записите в лога за уеб достъп (http/https) следват определен формат:

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-agent}i""

След като бъде отворен логът, ще видите подобна информация:

98.765.43.21 - - [06/Feb/2013:15:19:53 +0200] "GET /administrator/ HTTP/1.1" 200 4514 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0"
98.765.43.21 - - [06/Feb/2013:15:20:02 +0200] "POST /administrator/index.php HTTP/1.1" 200 4736 "http://domain.com/administrator/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0"
98.765.43.21 - - [06/Feb/2013:15:19:53 +0200] "GET /administrator/templates/system/css/system.css HTTP/1.1" 200 1131 "http://domain.com/administrator/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0"

Ето и описание на първия ред:

98.765.43.21 - - [06/Feb/2013:15:19:53 +0200] "GET /administrator/ HTTP/1.1" 200 4514 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0"
98.765.43.21 %h IP адресът на посетителя. Ако между посетителя и сайта има прокси сървър, това ще е IP адреса на прокси сървъра.
- %l Идентификация на потребител чрез identd (не се използва)
- %u Потребителско име подадено чрез HTTP идентификация. Ако уеб страницата е защитена с парола, тук ще се изпише потребителското име, с което потребителя се е идентифицирал.
[06/Feb/2013:15:19:53 +0200] %t Това са датата и часът на посещението. В този пример посещението е на 6 февруари 2013г, в 15:19:53.
"GET /administrator/ HTTP/1.1" "%r" Показва данни от HTTP заявката, подадена от потребителя. Първата част показва метода на заявката. GET и POST заявките са най-често срещанитеinfo-icon. След това ресурса, който е изискан /administrator/ и накрая HTTP v.1.1 протокола използван от потребителя.
200 %>s Статус кодът, който е върнал уеб сървъраinfo-icon.
4514 %b Размер на отговора, подаден от уеб сървъра, в байтове (не включва заглавните части на отговора).
"-" "%{Referer}i" Referer дава информация откъде е дошла заявката. В случая няма Referer, т.е. това е директна заявка. В третия ред от примера Referer-а е http://domain.com/administrator/, т.е. ресурсът е зареден от самата система.
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0" "%{User-agent}i" Информация за User agent. Браузърите и обхождащите ботове са най-често срещаните user agent-и.

info-icon GET заявките се изпращат  за достъпване на ресурс, например за разглеждане на сайта. POST заявки се подават при изпращане на данни към сайта (например аутентикация в сайта, публикуване на коментар, изпращане на запитване през контактна форма и други).

info-icon Най-често срещаните HTTP статус кодове:

  • 200 - ОК - Ресурсът е наличен и зареден.
  • 301 - Moved Permanently - Ресурсът има нов адрес и за в бъдеще да се достъпва само новият адрес.
  • 302 - Found (Moved temporary) - Ресурсът временно има нов адрес. За в бъдеще да се достъпва текущият адрес.
  • 401 - Unauthorized - Изисква се идентификация.
  • 403 - Forbidden - Достъпът до ресурса е забранен.
  • 404 - Not found - Ресурсът не е наличен.
  • 500 - Internal Server Error - Заявката не може да бъде обработена, заради вътрешна грешка.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg