1. Начало
  2. Хостинг
  3. MySQL
  4. Импорт на база данни със Stored Procedure

Импорт на база данни със Stored Procedure

При импорт на база данни, която съдържа една или повече сторнати процедури (stored procedure), е възможно да се появи съобщение:

You need Super Privileges for this operation

Причината за появата на съобщението се дължи на това, че е необходимо сторнатите процедури да бъдат създавани и в последствие използвани с един и същи MySQL потребител. При създаването на сторната процедура в базата данни се записва MySQL потребителя, с който е била създадена. Ако опитате да експортнете съдържанието в .sql файл и да го импортнете в нова база или в нов хостинг акаунт, то най-вероятно ще получите описаното по-горе съобщение.

Затова е необходимо (1) да редактирате MySQL потребителя в sql файла на базата данни и (2) да импортнете базата данни със същия потребител.

Уверете се че към базата данни, в която желаете да извършите импорта, има създаден MySQL потребител. В случай че все още няма такъв, е необходимо да създадете. Подробна информация за създаване на MySQL потребител и асоцииране на потребителя към база данни можете да намерите на следния адрес:

Как да създам и ползвам MySQL база данни в моя хостинг акаунт? | Help

1. Редакцията на потребителя в sql файла можете да извършите като го с текстов редактор от вида на Notepad++ или друг.

В Notepad++ изберете опция „Search -> „Find . В полето за писане от новопоявилия се прозорец попълнете DEFINER= и изберете бутона „Find Next“ .

stored_procedure_username
Редакция на MySQL потребителско име за сторната процедура в .sql

При търсенето ще намерите резултат от вида:

DEFINER=`mysqlusername`@`localhost`

където mysqlusername e съответния потребител, който е бил използван до този момент за базата данни.

Необходимо е да замените текущото потребителското име с новосъздадения MySQL потребител в контролния панел cPanel.

След като сте извършили промяната продължете търсенето. Ако бъдат намерени и други процедури е необходимо да ги редактирате по аналогичен начин, след което да съхраните промените.

2. Редактираният sql файл следва да бъде импортнат в желаната база данни, като ползвате новосъздадения MySQL потребител.

Това може да бъде направено най-лесно чрез конзола SSH. Подробна информация как за импорт на база данни чрез SSH можете да намерите на следния адрес:

Импорт / експорт на база данни чрез SSH | Help

Друг вариант за импорт е да се използва допълнителен phpMyAdmin в хостинг акаунта.

Инсталация на phpMyAdmin | Help

След като извършите инсталацията, можете да се логнете в phpMyAdmin с актуалното потребителското име и паролата за базата данни и да импортнете sql файла.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още