Инсталация на phpMyAdmin

При всички хостинг планове предлагани от СуперХостинг.БГ се предоставя възможност за управление на MySQL бази данни чрез phpMyAdmin. Приложението е достъпно от контролния панел cPanel. През този системен phpMyAdmin се достъпват всички бази данни, с основният потребител за акаунта.

За да можете да достъпите определена база данни, с конкретен MySQL потребител или за да се предостави достъп само до определена база данни на трето лице, може да се инсталира допълнителен phpMyAdmin в хостинг акаунта.

За инсталацията на phpMyAdmin първо е необходимо да свалите инсталационните файлове на системата. Това може да направите от официалния сайт, който се намира на следния адрес:

https://www.phpmyadmin.net/  или от секция Download

Препоръчително е да изтеглите последната налична версия на системата, във формат .zip или .tar.gz.

Създаване на директория за phpMyAdmin

Архивният файл може да се качи в хостинг акаунта и да се разархивира в директория по желание. Архивът може да се качи или през cPanel -> Файлов мениджър или през FTP.

Съветваме ви да разположите системата в основната директория /home/cpuser на акаунта, в предварително създадена за целта директория (например: phpma) .

След като файлът архив е разархивиран, съдържанието му може да преместите в предварително създадената директория.

В списъка с файлове, намерете файл config.sample.inc.php:

  1. Преименувайте файла на config.inc.php;
  2. Отворете файла за редакция.
    Можете да редактирате файла през Файловия мениджър или след като го свалите локално на компютъра – с текстов редактор от вида на Notepad++ или друг.
    Потърсете реда: $cfg[‘blowfish_secret’] = “;
    и въведете произволна стойност в кавичките,
    например: $cfg[‘blowfish_secret’] = ‘jslfmnt7aesF54jMzal30LFDs’;
Създаване на поддомейн за phpMyAdmin

Тъй като phpMyAdmin е разположен в основната директория /home/cpuser/phpma/, за да можете да го достъпвате през уеб, ще е необходимо да създадете поддомейн.

Поддомейн можете да създадете през cPanel -> (Домейни) Поддомейни.

В полето „Поддомейн“ попълнете име за поддомейна, например pma, а в полето „Основна директория“ въведете директорията на phpMyAdmin – phpma.

За да защитите достъпа до phpMyAdmin можете да поставите допълнителна парола за достъп до директория phpma, като следвате инструкциите на следния адрес:

Защита на директория с потребителско име и парола

С това инсталацията на phpMyAdmin е завършена и можете да достъпите системата на адрес:

http://pma.mysupersite.com

mysupersite.com – заменете с вашия домейн;

За да достъпите всички бази данни можете да използвате за вход в phpMyAdmin потребителското име и паролата за достъп до вашия контролен панел cPanel.

В случай че желаете да предоставите данни за достъп до конкретна база на друго лице е необходимо да създадете база данни и да асоциирате потребител към нея. При асоциирането на потребител определяте какви права да има той над конкретната база данни. Най-често се задават пълни права. Това може да направите като следвате стъпките описани в статията:

Как да създам и ползвам MySQL база данни в моя хостинг акаунт?

Необходимо е да запишете и/или да запомните паролата, която ще зададете за потребителя, асоцииран към създадената от вас база данни, тъй като ще ви е необходима, за да предоставите достъп до базата данни.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още