Inodes (айнод, ай-нод)

Какво е Inode (айнод, ай-нод)?

Inode (айнод, ай-нод) представлява всеки един файл, директория и symlink в хостинг акаунта.

Inode (index node) е основна концепция в Linux/UNIX файловата система. Всеки обект във файловата система се представя от Inode.

Всеки файл в Linux/UNIX среда има следните атрибути:

 • a: append only (само добавяне)
 • c: compressed (компресиране)
 • d: no dump ()
 • e: extent format (степен на форматиране)
 • i: immutable (не се изменя)
 • j: data journalling (преброяване на данни)
 • s: secure deletion (сигурно изтриване)
 • t: no tail-merging (няма обединяване на опашката)
 • u: undeletable (не се изтрива)
 • A: no atime updates (не се актуализира по всяко време)
 • C: no copy on write (няма копие при запис)
 • D: synchronous directory updates (актуализации на синхронни директории)
 • S: synchronous updates (синхронни актуализации)
 • T: top of directory hierarchy (начало на йерархията на директориите)

Цялата горепосочена информация се съхранява в Inode. Накратко, Inode идентифицира файла и неговите атрибути. Всеки Inode се идентифицира чрез уникален номер в рамките на файловата система. Inode е известен и като индекс номер.

Inode е вътрешна структура от данни, която Linux/UNIX използва за съхраняване на информация за обектите на файловата система.

Какъв е броят inodes, който се предлага при хостинг плановете?

Броят inodes, който се предлага при хостинг плановете, е както следва:

СуперСтарт – до 90 000 файлове и директории

СуперПро – до 180 000 файлове и директории

СуперХостинг – до 270 000 файлове и директории

хостинг акаунт в Реселърски пакет – до 60 000 файлове и директории

Информация за броя Inodes може да бъде намерена в сравнителната таблица на предлаганите хостинг планове и реселърски пакети от СуперХостинг.БГ, в секцията Разширени системни параметри.

Къде мога да намеря информация колко Inodes има в моя хостинг акаунт?

Информация за броя Inodes е налична в клиентския профил в сайта на СуперХостинг.БГ и в cPanel » Inodes by SuperHosting.

Данни за Inodes в клиентския Ви профил

След като влезете в Моят профил изберете меню Хостинг акаунти. Изберете Настройки за хостинг акаунта.

Потърсете раздел Разширени системни параметри.

За да видите детайлна информация за айнодите, кликнете Преглед.

раздел Разширени системни параметри в клиентския профил

В раздел Брой файлове и директории (Inodes) ще намерите статистика за броя Inodes в акаунта. Информацията се обновява веднъж на ден (сутрин).

графика на броя айнодове

Имате възможност да изберете различен месец, за който да се покаже информацията. Под графиката е налична информация и за броя файлове и директории в акаунта по дни.

Данни за Inodes в cPanel

Броят на файловете и директориите, както и разпределението им в хостинг акаунта, можете да видите, след като влезете в контролния панел cPanel и достъпите Inodes by SuperHosting.

Inodes by SuperHosting

При избор на име на директория, отдолу ще се появи списък с наличните в нея файлове и директории. Визуализират се само директориите и броят на айнодовете в тях. Не се показва списък с файловете в съответната директория.

Информацията се извлича веднага. Имайте предвид, че при наличие на голям брой айнодове, показването на информацията отнема време.

Какво да направя, ако броят на файлове и директориите е над моя план?

Ако броят на Inodes в профила Ви е твърде висок, трябва да се опитате да определите възможно най-бързо причината, за да можете да редуцирате стойността в рамките на лимита за Вашия хостинг план.

Най-често повишеният брой айнодове е от натрупани кеш файлове от самите системи, инсталирани в акаунта, различни логове и временни файлове. Препоръчително е да разгледате съдържанието на акаунта и да премахнете всякаква излишна информация (включително и системи, които не се ползват).

Някои често срещани причини за големия брой Inodes са:

Cron задачи

Работата на Cron задачите или други автоматизирани процеси могат да създадат голям брой файлове за много кратко време. Модифицирайте/деактивирайте cron задачата (ако се установи такава връзка) или изтрийте ненужните файлове.

Неизтрити съобщения

Стари съобщения в пощенските кутии на потребителите често не се изтриват от папка Trash (виждали сме над 10 GB стари писма в кошчето!). Можете да изтеглите тези съобщения на Вашия локален компютър (ако искате да ги запазите), след което да ги изтриете от сървъра.

Служебни директории

Други директории, в които обикновено се забравят файлове са /tmp, /logs, /cache – малкият файлов размер на тези директории обикновено заблуждава – 50MB дисково пространство може да съдържа 50000 текстови файла (Inodes).

В случай че броят на файловете и директориите не може да бъде сведен до стойността за ползвания план, вариант е преминаването към следващ хостинг план или самостоятелен сървър.

Обновена: 20.09.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още