Създаване на symlink в хостинг акаунта

Symlink (symbolic link, soft link) е файл, в който се съдържа препратка към друг файл/директория. При изтриване на симлинка, целевата директория/файл не се изтрива.

Симлинк може да се създаде по няколко начина в хостинг акаунта – през SSH, с крон задача или с PHP и функцията symlink.

За да създадете симлинк през SSH, ще ви е нужен SSH достъп до хостинг акаунта.

След като достъпите акаунта през SSH, използвайте в конзолата следната команда:

ln -s /home/cpuser/public_html/realdir /home/cpuser/public_html/symlink

/home/cpuser/public_html/realdir – реалната директория, която е съществуваща в хостинг акаунта;

/home/cpuser/public_html/symlink – линкът, който не трябва да съществува като директория или файл;

Можете да създадете крон задача, като в полето за изпълнение посочите командата за създаване на симлинк:

ln -s /home/cpuser/public_html/realdir /home/cpuser/public_html/symlink

/home/cpuser/public_html/realdir – реалната директория, която е съществуваща в хостинг акаунта;

/home/cpuser/public_html/symlink – линкът, който не трябва да съществува като директория или файл;

След като задачата се изпълни, симлинкът ще бъде създаден.

За да създадете симлинк с PHP, може да използвате функцията symlink. Например:

<?php
$target = '/home/cpuser/public_html/realdir';
$link = '/home/cpuser/public_html/symlink';
symlink($target, $link);
echo readlink($link);
?>

/home/cpuser/public_html/realdir – реалната директория, която е съществуваща в хостинг акаунта;

/home/cpuser/public_html/symlink – линкът, който не трябва да съществува като директория или файл;

Симлинкът може да се създаде, когато заредите файла през браузър.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още