https://help.superhosting.bg/php-manager-by-superhosting.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP

PHP Manager by SuperHosting (SuperHosting Tools)

През контролния панел cPanel за всички хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, е възможно да се променят настройките на PHP. Можете да промените PHP версията, да активирате или деактивирате PHP модули и да променяте PHP директиви. Това можете да направите през инструмента „PHP Manager by SuperHosting“. За да извършите промени по PHP настройките, влезте в контролния… »

cPanel plugins by SuperHosting, PHP версия, PHP модули/разширения, PHP параметри

PHP и поддръжка на PHP

PHP е популярен скриптов език за създаване на динамични уеб страници. Негов създател е Размус Лердорф, който го нарича Personal Home Page Tools и първоначално е бил използван, за да следи посетителите на личния му сайт. От този език произхожда и името PHP, което по късно става PHP: Hypertext Preprocessor. PHP може да се вгражда… »

PHP версия

Как да видя настройките на PHP (версия, директиви, модули)?

По подразбиране има системно определени стойности на директивите за PHP. Информация за тях може да се получи чрез извикване на функцията phpinfo(). С phpinfo можете да видите версията на PHP, активираните PHP модули/разширения, информация за сървъра, версия на операционната система, пътища, HTTP хедъри и други. Бележка: С phpinfo можете да видите какъв е пътят до… »

PHP версия, PHP модули/разширения, PHP параметри

Какво е PHP модул (PHP разширение)?

PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от бинарния файл на PHP) или динамично (с директивата в php.ini: extension=modulename.so). Има различни PHP модули – вградени в ядрото на PHP, външни на ядрото, но… »

PHP модули/разширения

Поддържани PHP модули/разширения

При всички Linux хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, се поддържат допълнителни PHP модули/разширения, като: apc bcmath bz2 calendar ctype curl date dom eAccelerator ereg exif fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv imagick imap intl ionCube Loader json libxml mbstring mcrypt memcache memcached mysql mysqli opcache openssl pcre PDO pdo_mysql pdo_sqlite posix pspell redis Reflection… »

PHP модули/разширения

Как се активира PHP модул в хостинг акаунта?

Активирането на PHP модули в хостинг акаунт при СуперХостинг.БГ се извършва през контролния панел cPanel и инструмента PHP Manager by SuperHosting – Управление на PHP модули. След като се извърши редакция в PHP Manager, новите PHP настройки ще бъдат активни за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в хостинг акаунта. Промяна на настройките за… »

PHP модули/разширения

Как да ползвам друга версия на PHP?

На сървърите на СуперХостинг.БГ, за всички хостинг планове, работят паралелно няколко версии на PHP. Поддържаните версии на PHP са 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2 и 7.3. Важно: Промяна на PHP версията може да се извърши през cPanel » PHP Manager. Можете да промените версията на PHP за целия хостинг акаунт или само за… »

.htaccess, PHP версия

PHP CLI (command line interface)

PHP има различни интерфейси (SAPI) за взаимодействие със средата, в която работи, и за връзка с външни (за PHP) технологии. Два от интерфейсите са PHP CLI и PHP CGI (FastCGI). От версия 4.3.0 PHP поддържа допълнителен интерфейс, наречен CLI (Command Line Interface), който е предназначен за ползване през шел. PHP CLI може да се ползва за… »

PHP параметри

Ползване на различна PHP версия през SSH

Достъпът през SSH до хостинг акаунта се предлага при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и може да бъде активиран през клиентския профил. Версия на PHP по подразбиране през SSH Версията на PHP можете да проверите, след като се свържете с хостинг акаунта през SSH, със следната команда: php -v При достъп през SSH до хостинг… »

PHP версия, SSH

Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH

При ползване на PHP през команден режим по подразбиране с командата php се стартира PHP CLI бинарния файл, който отговаря на PHP версията инсталирана по подразбиране. За списък с всички опции на PHP CLI, изпълнете: php -h За да проверите с коя версия на PHP CLI работите в момента, използвайте: php -v За да проверите… »

php.ini

Как да редактирам собствен php.ini файл?

Файлът php.ini (при СуперХостинг.БГ този файл се казва php-fcgi.ini) е конфигурационен файл на PHP, чрез който може да се променят стойностите на определени PHP директиви. Важно: PHP директивите се управляват през php-fcgi.ini файла. PHP модулите се управляват, активират, деактивират и настройват през втори конфигурационен php.ini файл. Важно: Двата конфигурационни файла на PHP – единият за… »

PHP параметри

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg