Промяна на PHP версията за определена директория

През PHP Manager в cPanel можете да променяте PHP версията за целия акаунт или за отделна директория.

По-долу е описан начинът за ползване на различна PHP версия, за конкретна директория (сайт) в хостинг акаунта.

Избор на PHP версия за определена директория

Активирането на различна PHP версия, за дадена директория (сайт), се осъществява в две стъпки.

Първо достъпете раздел „Избор на PHP версия за конкретна директория“ в PHP Manager в cPanel.

Избор на PHP версия и директория
Избор на PHP версия и директория.

От опциите изберете PHP версия (1) и посочете желаната директория (2). Завършете настройките с бутон Добави (3).

След това, в посочената директория, редактирайте или създайте .htaccess файл. В него е необходимо да поставите редовете:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpuser/dir/php.fcgi .php
</IfModule>

/home/cpuser/dir/ – заменете с пътя до директорията;

Можете да копирате тези редове директно от PHP мениджъра, след като сте добавили системните файлове в желаната директория.

След като запишете промените в .htaccess файла, избраната PHP версия ще бъде активна за посочената директория. Можете да извършите проверка на PHP версията, която е активна за директорията, като поставите PHP файл с phpinfo().

След активиране на версията на PHP, в директорията ще са добавени автоматично двата файла – php.fcgi и phpXX-fcgi.ini. Файлът phpXX-fcgi.ini можете да използвате за редактиране на PHP директивите. Допълнително към това се създава и отделен конфигурационен phpXX.ini файл, който се използва само за управление на PHP модулите. Този файл ще намерите в хостинг акаунта, в директория:

/home/cpaneluser/.sh.phpmanager/phpXX.d

phpXX – заменете с версията на PHP;

Бележка: Ако искате да редактирате PHP директивите и PHP модулите за тази версия на PHP, вижте повече информация в статията: Как да редактирам собствен php.ini файл?

Важно: Ако вече има съществуващ файл .htaccess и в него има добавен ред за задаване на PHP версия, например AddHandler x-httpd-phpXX .php, трябва да премахнете този ред.

Ако срещате затруднение с PHP настройките в хостинг акаунта, изпратете запитване към отдела по Техническа поддръжка на СуперХостинг.БГ.

Обновена: 09.02.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още