https://help.superhosting.bg/iphone-mail-settings.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

iPhone (iOS 7/8/9) - Имейл настройки

Настройки на e-mail клиент
iphone, настройка на iphone, iphone имейл клиент, телефон, телефона, пощата на телефона, смартфон, поща на телефон, как да настроя пощата на телефона, iphone6, iphone 6, iphone 6s, iphone se, iphone 5s

Ако още нямате създаден имейл акаунт, можете да създадете такъв през контролния панел cPanel на хостинг акаунта.

За да настроите пощата си на мобилен телефон iPhone 5S, 5C, SE, 6, 6S следвайте описаните стъпки.

1

Отворете меню Settings

iPhone - Settings
2

Достъпете Mail, Contacts, Calendars

Конфигуриране на имейл акаунт на iPhone
3 Изберете Add Account
4

Продължете с Other

iphone-mail-setup-settings-mail-contacts-calendars-add-account-other
5

Изберете Add Mail Account

iphone-mail-setup-settings-mail-contacts-calendars-add-account-other-add-mail-account
6 Попълнете данните за имейл акаунта

Name (това е името, което ще се показва при изпращане на имейли)

Email (пълния имейл адрес например info@mysitename.com)

Password (паролата за имейл акаунта)

Description (описание).

Продължете с Next.

iphone-add-mail-account-details
7 Изчакайте, докато имейл клиентът верифицира въведените данни (Verifying...)
8 Ако не е маркиран IMAP протокол, маркирайте го iphone-add-mail-account-use-imap
9 Попълнете данните за входящ мейл сървър

Host Name - въведете името на хостинг сървъра

User Name - попълнете пълния имейл адрес

Password - паролата за имейл акаунта.

iphone-add-mail-account-imap-incoming-outgoing-server

Заменете info-iconсървър с името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта. Попълнете info-iconпълния имейл адрес.

10 Попълнете данните за изходящ мейл сървър

Host Name - въведете името на хостинг сървъра

User Name - попълнете пълния имейл адрес

Password - паролата за имейл акаунта.

iphone-add-mail-account-imap-incoming-outgoing-server

Заменете info-iconсървър с името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта. Попълнете info-iconпълния имейл адрес.

11 След като попълните данните, изберете Next iphone-mail-setup-finish-next-01-1
12 Запазете настройките със Save

С тази стъпка приключва настройката на имейл акаунта.

iphone-add-mail-account-save

Подробна настройка на изходящ мейл сървър

При настройката за изходящ (и входящ) мейл сървър има два варианта - настройка за сигурна връзка (SSL) с мейл сървъра или за връзка без SSL.

Достъпете меню Settings -> Mail, Contacts, Calendars, изберете имейл акаунта, който добавихте преди малко.

От раздел Outgoing Mail Server изберете SMTP и попълнете настройките, спрямо вида на връзката със сървъра.

Настройка за сигурна (SSL) връзка с мейл сървъра

Host Name: име-на-сървър.superhosting.bg

User Name: пълния имейл адрес (info@mysitename.com)

Password: паролата за имейл акаунта

Use SSL: ON (активирайте опцията - зелено)

Authentication: Password

Server Port: 465

Настройка за връзка с мейл сървъра (без SSL)

Host Name: mail.mysitename.com

User Name: пълния имейл адрес (info@mysitename.com)

Password: паролата за имейл акаунта

Use SSL: OFF (деактивирайте опцията - сиво)

Authentication: Password

Server Port: 25, 26 или 587

info-icon Важно: Заменете име-на-сървър.superhosting.bg с името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта, например opik.superhosting.bg, giga.superhosting.bg... Променете mysitename.com с името на вашия домейн.

След като попълните данните, натиснете Next и запишете със Save.

500px270px
SuperHosting.BG
  Настройки на e-mail клиент
 • Настройка на имейл акаунт в Android 4.0+ (Gmail имейл клиент)
  По подразбиране имейл клиентът Gmail е наличен на повечето Android устройства. В случай че не откривате този клиент на вашето устройство, можете да го потърсите в Google Play магазина или... »
 • MS Outlook 2016 - Имейл настройки
  Проверка на настройките на добавен имейл акаунт За да отворите настройките, на вече добавен имейл акаунт в Outlook 2016, кликнете на File, след това на Account Settings и от падащото меню... »
 • iPhone (iOS 4/5/6) - Имейл настройки
  За да настроите пощата си на мобилен телефон iPhone 4, 4S, 5, следвайте описаните стъпки. В случай че сте обновили iOS версията на вашия iPhone, погледнете следната статия: iPhone (iOS... »
 • Какво е autodiscover, autoconfig?
  Autodiscover (MS Outlook) и AutoConfig (Thunderbird) е функционалност в имейл клиента за автоматично намиране и задаване на параметрите за връзка с входящия/изходящия мейл сървър. С тази функционалност потребителите могат много лесно... »
 • Mozilla Thunderbird - Абониране (subscribe) за IMAP папки
  След като сте създали имейл акаунт в Mozilla Thunderbird и сте избрали да се използва протокол IMAP, можете да изберете и кои папки ще се виждат и синхронизират за този... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg