1. Начало
  2. Имейл
  3. Имейл терминология
  4. Обратна разписка за отворено писмо (Read Receipt)

Обратна разписка за отворено писмо (Read Receipt)

При комуникацията с електронни писма, подателят на писмото може да поиска обратна разписка от получателя, при получаване и отваряне на писмото.

Съществуват два вида обратни разписки при имейл съобщенията

1. Нотификация за доставка на писмото

(Delivery Receipt, Delivery Notification, Delivery Report)

Първият вид обратна разписка, наричана още нотификация за доставка на писмото (Delivery Receipt, Delivery Notification, Delivery Report), може да се върне от получаващия мейл сървър, без осъзнатото съгласие на получателя за това.

Нотификацията за доставено писмо се връща системно от получаващия мейл сървър и не означава, че получателят е видял, отворил или прочел писмото. Това е по-скоро системно съобщение, че даденото писмо е доставено до получаващия мейл сървър.

Важно: Този вид системна нотификация за доставка на имейл съобщенията, се поддържа при услугите Managed VPS и Виртуален сървър при СуперХостинг.БГ.

2. Нотификация за отворено/прочетено писмо

(Read Receipt, Return Receipt)

Вторият вид обратна разписка, наричан още Read Receipt, уважава поверителността и личните права и свободи на получателя. Връща се от получаващия мейл сървър, само ако получателят изрично е потвърдил изпращането на разписката в имейл клиента си.

Важно: Този вид нотификация за отворено от получателя писмо, се поддържа на всички хостинг и Managed VPS услуги при СуперХостинг.БГ.

Обратната разписка за отворено писмо е много удобна и нужна, когато е важно да знаете, че получателят е прочел писмото.

Когато дадено писмо е много важно и го изпратите със заявка за обратна разписка, към него можете да добавите и учтива бележка, уточняваща важността на потвърждението например:

Много е важно да знам, че сте получили тази информация. Молбата ми е, при първа възможност, да потвърдите обратната разписка. Благодаря!

В различните имейл клиенти обратната разписка за отворено писмо може да се нарича по различен начин Return Receipt, Read Receipt и други.

Mozilla Thunderbird

Изпращане на писмо със заявка за обратна разписка

За да поискате обратна разписка от получателя, потвърждаваща отваряне на писмото, което пишете в момента, активирайте опцията в Thunderbird – Options » Return Receipt.

Когато получателят отвори писмото, в имейл клиента ще се визуализира системно съобщение. Съобщението уведомява получателя, че подателят на писмото е поискал обратна разписка.

Получено писмо и съобщението, което получателят вижда за обратната разписка.
Получено писмо и съобщението, което получателят вижда за обратната разписка.

Получателят може да отхвърли или да потвърди изпращането на обратна разписка. При отхвърляне на заявката, подателят няма да получи никаква нотификация.

При потвърждаване на заявката, към подателя ще се изпрати имейл нотификация (Return Receipt). В нотификацията се потвърждава, че получателят е отворил/видял писмото.

Настройка на Read Receipt – за всяко изпратено писмо

Въпреки че е възможно да се активира заявката за обратна разписка за всяко едно изпратено писмо, това не е препоръчително.

Ако всяко едно писмо изисква обратна разписка, получателите няма как да различат кое от всичките получени до момента писма е наистина важно. И може да игнорират заявката за разписка за всяко следващо писмо, получено от този изпращач.

За да активирате изпращане на заявка за обратна разписка за всеки един изпратен имейл, достъпете Tools » Accounts Settings за дадения имейл акаунт » Return Receipts, активиране на Customize return receipts for this account – When sending messages, always request a return receipt.

MS Outlook 2007 – 2016

Изпращане на писмо със заявка за обратна разписка

След като отворите прозореца за създаване на ново имейл съобщение в Outlook, за да активирате заявка за обратна разписка, кликнете на Options.

Активиране на заявката за обратна разписка в Outlook.
Активиране на заявката за обратна разписка в Outlook.

В отворилите се настройки маркирайте опцията Request a Read Receipt.

Уебмейл

При използването на уебмейл Roundcube също можете да добавяте заявка за обратна разписка.

При създаване на ново писмо в Roundcube, в настройките на писмото маркирайте опцията Обратна разписка.

Активиране на заявката за обратна разписка в RoundCube
Активиране на заявката за обратна разписка в Roundcube.
Обновена: 22.08.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още