1. Начало
  2. Имейл
  3. Имейл терминология
  4. Какво са мейл хедърите и каква информация се съдържа в тях?

Какво са мейл хедърите и каква информация се съдържа в тях?

Имейл съобщенията се състоят от две части. Първата част са мейл хедърите, в които се съдържа системна информация за писмото. Втората част е съдържанието на съобщението.

Мейл хедърите (1) и съдържанието (2) на писмото.
Мейл хедърите (1) и съдържанието (2) на писмото.

Мейл хедърите (header fields) представляват полета (име: стойност), в които се съдържа системна информация за писмото като подателя, получателя, тема, дата на съобщението и други.

Мейл хедърите се добавят към писмото от имейл клиента на подателя и от всеки мейл сървър (MTA агент), през който то е преминало, преди да достигне до получателя.

Само най-основните хедъри се показват в имейл клиента/услугата като From, To, Subject, Date и други.

Мейл хедъри на писмото и значението им

From

From: goodexample@sendermail.com

Този хедър показва подателя на писмото (От:).

Стойността на това поле може да се задава от подателя и може да не е реалният имейл адрес, от който се изпраща писмото. Реалният изпращач на писмото може да се проследи чрез проверка на хедърите Received.

Subject

Subject: =?utf-8?B?0J3QsNC/0YDQsNCy0Lg=?=

Това е темата на писмото (Тема:).

To

To: receiver@goodexample.eu

Този хедър съдържа имейл адреса на получателя (До:).

Cc

Cc: receiver@goodexample.eu

В този хедър се вижда получател, който ще получи копие (carbon copy) на писмото (Копие:).

Bcc (blind carbon copy) хедърите не се виждат в писмото. Bcc хедърът се използва за добавяне на получател, който ще получи копие на писмото, но ще остане скрит от останалите получатели (те не могат да видят, че писмото е изпратено и до този получател).

Date

Date: Thu, 23 Apr 2019 10:40:02 +0300

Тази дата се поставя от мейл клиента на подателя, при изпращане на писмото. Датата и часът зависят от настройката на потребителското устройство, от което е изпратено съобщението.

Бележка: Датата, която се показва при получателя на писмото, е взета от друг мейл хедър – последният отдолу нагоре Received (или първият отгоре надолу). Този последен Received хедър се поставя от мейл сървъра на получателя, при приемане на писмото.

Message-ID

Message-ID: 21213896@back-2.sendermail.com

В този хедър се съдържа уникален номер, идентификатор, по който след това може да се проверят логовете на мейл сървъра за повече информация.

X-Mailer и User-Agent

X-Mailer: WPMailSMTP/Mailer/smtp 1.4.1

X-Mailer хедърът се поставя от приложението, през което е изпратено писмото.

X-Mailer: PHPMailer 5.2.22 (https://github.com/PHPMailer/PHPMailer)

Например PHP приложенията в хостинг акаунта може да използват библиотеката PHPMailer за изпращане на писма.

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Thunderbird/60

Имейл клиентите, подобно на уеб браузърите, може да подават собствен хедър User-Agent, в който се съдържа информация за самия клиент.

Return-Path

Return-Path: bounce@sendermail.com

Показва къде да се върне автоматично съобщение за отпадане (bounce message) от мейл сървъра, в случай че писмото не бъде доставено до получателя (или не бъде препратено). Този мейл хедър се поставя автоматично от мейл сървърите по пътя на съобщението (генерира се от командата MAIL FROM по време на SMTP разговора между два MTA агента).

Някои от най-честите причини за съобщение с отказ от получаване са, когато:

  • На този мейл сървър няма абонат с подобен имейл адрес.
  • Пощенската кутия на получателя е запълнена.
  • Спам защитата на получателя е блокирала получаването на писмото.

Reply-To

Reply-To: some@othermail.com

За разлика от Return-Path, този мейл хедър може да се зададе от подателя на писмото. В Reply-To подателят може да попълни какъвто поиска имейл адрес и може да е различен от този, от който реално се изпраща писмото. Ако този хедър не е посочен, отговорите ще се изпращат към имейл адреса, посочен в полето From (От).

Received

Received: from sendingmailserver.com
by recipientmailserver.com
for thismail@mailserver.com

Редовете с този хедър показват информация за всеки сървър, през който писмото е преминало. В този хедър може да се види IP адреса и името на сървъра. Хедърът Received се поставя автоматично от мейл сървърите и съдържа информация за сървъра (by), който получава писмото и сървърът (from), от който го е получил.

Хедърите Received се преглеждат отдолу нагоре. Последният Received хедър, който се намира най-горе, е от мейл сървъра на получателя. Когато мейл клиентът се свърже с мейл сървъра, за да свали писмото, той не добавя хедъри.

Първият Received хедър, отдолу нагоре, е първото предаване на писмото по маршрута му към получателя. Тъй като мейл клиентът сам не може да изпрати писмото до получателя, той се свързва с изходящ мейл сървър (предварително въведен в настройките му).

Когато се прави проверка за реалния изпращач на писмото, първият Received хедър може да предостави най-достоверна информация. Най-често първият Received хедър е на изходящия мейл сървър, с който мейл клиентът на подателя се е свързал, за да предаде писмото. В него може да се съдържа IP адреса на изпращача.

X-Spam-Status

X-Spam-Status: No, score=3.1

Този хедър се добавя от автоматичната система за защита от спам. Показва дали съобщението е определено като спам или не и колко точки е събрало.

Към този хедър може да е налична допълнителна информация като приложените тестове и съответните точки при положителен резултат. Например SPAM филтърът SpamAssassin ще посочи тестовете, за които писмото е получило положителен резултат, в хедъра X-Ham/Spam-Report.

X-Ham-Report: Spam detection software, running on the system „server.superhosting.bg“,
has NOT identified this incoming email as spam.

Content analysis details: (3.1 points, 5.0 required)

pts rule name description
–- –––––––- ––––––––––-
-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record
0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message
X-Spam-Flag: NO

rule name – името на приложения върху писмото тест; pts – точките, които са прибавени или премахнати от общия резултат от тестовете;

Вижте още:

🔗 Какво е мейл сървър (mail server)?

🔗 Как да видя хедърите на писмото (имейл съобщението)?

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още