Magento – Инсталация

За инсталацията на Magento (v.1.9.x), първо е необходимо да свалите инсталационните файлове на системата. Това може да направите от официалния сайт: https://magento.com/tech-resources/download

Изтеглете локално на вашия компютър и разархивирайте файловете от изтегления пакет на Magento. След като разархивирате файловете на вашия компютър е необходимо те да бъдат качени в хостинг акаунта. Това може да направите бързо и лесно чрез FTP клиент.

След като файловете са разположени в хостинг акаунта, ще е необходимо да създадете база данни и да асоциирате потребител, който да бъде с пълни права върху тази база данни. Това може да направите като следвате стъпките описани в статията: Как да създам и ползвам MySQL база данни в моя хостинг акаунт?

Необходимо е да запишете и/или да запомните паролата, която ще зададете за потребителя, който е асоцииран към създадената от вас база данни, тъй като ще ви е необходима при инсталацията.

При изпълнение на описаните по-горе стъпки, би следвало да сте разположили инсталационните файлове за система Magento в хостинг акаунта и да сте създали MySQL база данни с потребител за нея.

Ако желаете системата да се инсталира с български език, първо е необходимо да свалите превода и да го качите в хостинг акаунта. Активиране на български език за системата Magento може да се извърши и след инсталацията.

Вече можете да преминете към самата инсталация на системата.

Изпишете в уеб браузъра името на вашия домейн. Ако сте поставили файловете на системата в поддиректория, то трябва да допишете и нея, например: my-domain.com/magento. При изписване на домейна ви в браузъра, ще се зареди началната инсталационна страница на системата Magento:

Стартова страница на инсталацията на Magento
Стартова страница на инсталацията на Magento

След като прочетете условията за ползване и маркирате опцията „I agree to the above terms and conditions“ кликнете на бутона „Continue„.

Настройка на локализация
Настройка на локализация

На стъпка Localization изберете желания език (Locale), часовата зона (Time Zone) и валута (Default Currency) за магазина, кликнете на бутона „Continue„.

На следващата стъпка се въвеждат данните за връзка с базата данни:

Данни за връзка с базата данни
Данни за връзка с базата данни

( 1 ) Database Type – за тип на базата данни може да оставите автоматично зададеното MySQL
( 2 ) Host – въведете localhost
( 3 ) Database Nameимето на базата данни, която сте създали предварително в cPanel
( 4 ) User Nameпотребителя за базата данни, който е създаден предварително в cPanel и е асоцииран с базата данни ( 3 )
( 5 ) User Passwordпаролата на потребителя за базата данни
( 6 ) Table Prefixпрефикс за таблиците в базата данни, може да се остави празно или да въведете по желание някакъв текст.

Допълнителни настройки на системата
Допълнителни настройки на системата

За ( 1 ) Base URL автоматично е въведен адреса на инсталацията на системата Magento, като не се препоръчва да се извършва някаква промяна. За ( 2 ) Admin Path въведете път до администрацията. След инсталацията ще достъпвате административния панел, като допишете пътя след името на сайта, например mysitename.com/admin2544. Активирайте ( 3 ) Enable Charts ако искате в административния панел да се визуализира информацията във вид на графики. Ако домейна, на който инсталирате системата Magento, не е регистриран все още, то ще е необходимо да активирате опцията ( 4 ) Skip Base URL Validation Before the Next Step. Включете ползването на модула mod_rewrite за пренаписване на адреси с опцията ( 5 ) Use Web Server (Apache) Rewrites. Ако разполагате с SSL сертификат за вашият сайт може да активирате опцията ( 6 ) Use Secure URLs (SSL).

На следващата стъпка се въвеждат данните за административен акаунт към системата:

Въвеждане на данните за административен акаунт
Въвеждане на данните за административен акаунт

След като въведете данните за административния акаунт – име, фамилия, имейл адрес, потребителско име и парола, с натискане на бутона „Continue“ се завършва инсталацията на системата Magento:

Успешна инсталация на системата Magento
Успешна инсталация на системата Magento

От последната стъпка на инсталацията можете да достъпите сайтаGo to Frontend и административния панелGo to Backend на Magento.

След успешната инсталация на системата Magento може да активирате и необходимата крон задача, за коректна работа на системата. Крон задачата можете да създадете през контролния панел cPanel -> Cron Jobs, в секция Add New Cron Job въведете за Common Settings: Twice an hour (или стойност по ваше желание), а в полето Command въведете:

php /home/cpaneluser/public_html/magento/cron.php > /dev/null

където cpaneluser е потребителя за cPanel, а public_html/magento пътя до директорията на инсталираната система Magento.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още