1. Начало
  2. Хостинг
  3. Контролен панел cPanel
  4. Cron Jobs – за какво и как се ползва?

Cron Jobs – за какво и как се ползва?

Автоматизирани задачи в cPanel - Cron JobsCron Jobs (автоматизирани задачи) е автоматизиран процес за стартиране на определени задачи и процеси. Чрез него можете да задавате време за изпълнение на даден процес, както и да настройвате период за повторение на изпълнението на процеса.

За да създадете Cron задача, влезте в контролния панел cPanel и в секция "Допълнителни опции" изберете "Автоматизирани задачи (Cron jobs)".

Ако желаете да стартирате изпълнението на php скриптове чрез Cron задача, пътят, който трябва да зададете до файла, е следният:

/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php /home/cpuser/public_html/php-file.php

ea-phpXX - заменете с версията на PHP, например /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php

Важно: В командата по-горе е описан пътят до PHP интерпретатора (/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php) и пълният път до PHP скрипта, който ще се стартира (/home/cpuser/public_html/php-file.php). Между двете има интервал, който е необходим за коректното стартиране на задачата.

Създаване на нова Cron задача

В случай че задачата, която ще се изпълнява, връща информация за резултата от изпълнението си, в раздел "Имейл" въведете имейл адрес, на който ще се получава информацията.

При създаването на cron задачата, посочете кога да бъде стартирана.

Можете да използвате готовите настройки от падащия списък "Общи настройки" (1) или в полетата по-долу да зададете точно определен момент.

Създаване на нова Cron задача
Създаване на нова Cron задача

В полето "Команда" (2) запишете командата за стартиране на cron job. Натиснете бутона "Създаване на нова Cron задача" (!).

Тъй като в командата за стартиране може да се зададе само php файл, който да бъде изпълняван, за да бъде зададен URL адрес като cron job, трябва да се създаде PHP скрипт със следното съдържание:

your-script.php:

<?php
$result = file_get_contents('http://www.example.com/');
echo $result;
?>
http://www.example.com/ - заменете с URL адреса, който желаете да стартирате;

След това може да се стартира този скрипт като cron job по следния начин:

/opt/cpanel/ea-phpXX/root/usr/bin/php /home/cpuser/public_html/your-script.php

ea-phpXX - заменете с версията на PHP, например /opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel
Обновена: 09.10.2011

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още