Активиране на Memcached в Magento

В Magento (v.1.9.x) може да бъде активирано кеширане чрез Memcached. Преди да бъде активирано ползването на Memcached в Magento, е необходимо Memcached да бъде активиран за хостинг акаунта. Това може да бъде направено от контролния панел cPanel от меню „Memcached Manager by SuperHosting„.

Активацията на Memcached в Magento (v.1.9.x) се извършва чрез редакция в един файл на системата: /app/etc/local.xml

Файлът можете да видите и редактирате чрез Файловия мениджър на контролния панел или през FTP (сваляте файла, редактирате и го качвате в акаунта).

Важно: Винаги, преди редакция на даден файл, правете негово резервно копие.

Във файл:

/app/etc/local.xml

е необходимо да се добавят следните редове,
след реда: <session_save><![CDATA[File]]></session_save> :

<cache>
 <backend>Memcached</backend>
 <backend_options>
  <enable_two_levels>true</enable_two_levels>
 </backend_options>
 <slow_backend>File</slow_backend>
 <slow_backend_store_data></slow_backend_store_data>
 <auto_refresh_fast_cache></auto_refresh_fast_cache>
 <memcached>
 <!-- memcached cache backend related config -->
 <servers>
  <server>
  <host><![CDATA[127.0.0.1]]></host>
  <port><![CDATA[11211]]></port>
  <persistent><![CDATA[0]]></persistent>
  <weight><![CDATA[1]]></weight>
  <timeout><![CDATA[10]]></timeout>
  <retry_interval><![CDATA[10]]></retry_interval>
  <status><![CDATA[]]></status>
  </server>
 </servers>
 <compression><![CDATA[0]]></compression>
 <cache_dir><![CDATA[]]></cache_dir>
 <hashed_directory_level><![CDATA[]]></hashed_directory_level>
 <hashed_directory_umask><![CDATA[]]></hashed_directory_umask>
 <file_name_prefix><![CDATA[]]></file_name_prefix>
 </memcached>
</cache>
Важно: Необходимо е да промените порт 11211 с порта за вашия хостинг акаунт. Порта за вашия акаунт ще видите веднага след активиране на Memcached в cPanel -> Memcached Manager.

След като запишете промените в този файл Memcached е вече активиран за системата Magento.

Настройките описани в тази статия са валидни за версия 1.9.0.1 на Magento.

В случай че, след активиране на Memcached, опцията за кеширане с Memcached в сайта не е активна, проверете и активирайте PHP модула memcache през PHP Manager by SuperHosting.
Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още