https://help.superhosting.bg/move-wp-to-new-account.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Преместване на WordPress от един хостинг акаунт в друг

WordPress
преместване, WordPress, местене на WP, преместване на сайт на WordPress

В случай че желаете да преместите вече изготвен и разработен сайт на WordPress, на нов хостинг акаунт, като запазите всички съществуващи настройки и съдържание, е необходимо да изпълните следните стъпки:

  1. Файлове
    Необходимо е да изтеглите цялото файловото съдържание на системата, локално на вашия компютър, след което да го качите в ново-активирания хостинг акаунт.
  2. База данни
    Съдържанието на базата данни, с която работи системата, трябва да бъде експортирано от стария акаунт и да се импортира в новосъздадена база данни в новия хостинг акаунт.
  3. За да функционира системата е необходимо да се редактира конфигурационния файл wp-config.php, в който се дефинира връзката с базата данни. Детайлна информация относно гореописаните действия можете да намерите в статията: Преместване/прехвърляне на сайт от един хостинг акаунт в друг

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg