1. Начало
  2. WordPress
  3. Администриране и грижа за WordPress сайта
  4. Преместване на WordPress от един хостинг акаунт в друг

Преместване на WordPress от един хостинг акаунт в друг

В случай че желаете да преместите вече изготвен и разработен сайт на WordPress, на нов хостинг акаунт, като запазите всички съществуващи настройки и съдържание, е необходимо да изпълните следните стъпки:

  1. Файлове
    Необходимо е да изтеглите цялото файловото съдържание на системата, локално на вашия компютър, след което да го качите в ново-активирания хостинг акаунт.
  2. База данни
    Съдържанието на базата данни, с която работи системата, трябва да бъде експортирано от стария акаунт и да се импортира в новосъздадена база данни в новия хостинг акаунт.
  3. За да функционира системата е необходимо да се редактира конфигурационния файл wp-config.php, в който се дефинира връзката с базата данни. Детайлна информация относно гореописаните действия можете да намерите в статията: Преместване/прехвърляне на сайт от един хостинг акаунт в друг
Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още