1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Преместване на сайт
  4. Преместване/прехвърляне на сайт от един хостинг акаунт в друг

Преместване/прехвърляне на сайт от един хостинг акаунт в друг

За съжаление, няма автоматичен начин, по който може да стане прехвърлянето на даден сайт от един хостинг акаунт в друг.

За да може да се премести сайта, е необходимо да се свалят файловете, базите данни и цялата информация от хостинг акаунт1, след което да се качат в другия хостинг акаунт2.

За успешно прехвърляне на даден сайт от един хостинг акаунт в друг, следвайте описаните стъпки.

1. Преместване на съдържанието/файловете на сайта

Директорията, в която се намира файловото съдържание на сайта

1.а. Необходимо е да знаете  къде се намират файловете на сайта в хостинг акаунта.

Ако вашият сайт е основен домейн за хостинг акаунта, и не са приложени някакви пренасочвания, основната директория с файловете е:

/home/cpanelname/public_html/

Същото се отнася и за паркирани домейни – директорията е public_html.

Ако сайтът е Аддон домейн в хостинг акаунта, директорията може да се разбере, като се влезе през контролния панел cPanel » Аддон домейни.

Основната директория на адон домейн

1.б. Подготовка за прехвърляне на файловете/директориите.

Съдържанието може предварително да бъде архивирано – директно от хостинг акаунта. Когато направите архив на директориите и файловете, ще прехвърляте само един файл, което значително ще ускори процедурата по преместването.

Архив на съдържанието може да се направи през контролния панел cPanel » Файлов мениджър: отваряте желаната директория (1), избирате Маркиране на всички (2), след това Компресиране (3).

Архивиране / компресиране на файлове в cPanel
Генерирания файл-архив

След като компресирате (4) избраните файлове/директории – в акаунта ще се появи файл-архив (5).

Автоматично генерираното име на архивния файл ще е името на първата директория. Можете да го промените, преди да стартирате компресирането.

1.в. Самото прехвърляне на съдържанието.

Прехвърлянето на файловете/файла-архив можете да извършите чрез FTP клиент (програма).

Препоръчителният и най-удобен начин е чрез използване на FTP клиент.

Подробна информация за начина, по който можете да използвате FTP, можете да намерите в статията: FileZilla – Качване на сайт през FTP (българска версия)

Свързвате се с хостинг акаунт1, сваляте локално файловете/файла-архив. След това се свързвате с хостинг акаунт2 и качвате файловете/файла-архив.

След като качите файла-архив в хостинг акаунт2, по същия начин можете да го разархивирате – през cPanel » Файлов мениджър » Разархивирай.

2. Преместване на базите данни (ако има такива)

Възможно е сайта/сайтовете да имат една или повече бази данни.

Наличните бази данни могат да се видят през cPanel » MySQL Бази данни.

Бази данни в cPanel

Необходимо е да се направи експорт на данните (от базите данни) от хостинг акаунт1.

След което, да се направи импорт на тези данни (в предварително създадените бази данни) в хостинг акаунт2.

Импорт / експорт на база данни през контролен панел cPanel

Импорт / експорт на база данни чрез SSH

Преди да се извърши импорта на данни е необходимо в хостинг акаунт2 да са създадени бази данни.

Как да създам и ползвам MySQL база данни в моя хостинг акаунт?

3. Настройка на системата/сайта в хостинг акаунт2

Тъй като базите данни в хостинг акаунт1 имат имена от вида акаунт1_dbname, а в хостинг акаунт2 имената ще са във вид акаунт2_dbname, ще е необходимо в конфигурацията на системата/сайта да се направи корекция на данните за връзка с SQL сървъра.

Ако за сайта се използва готова система, конфигурационният файл е, например:

  • WordPress: wp-config.php
  • Joomla: configuration.php
  • Drupal: settings.php
  • osCommerce: configure.php

Примерни параметри от конфигурационен файл на система WordPress:

// ** Връзка с MySQL ** //
define('DB_NAME', 'акаунт1_dbname');
define('DB_USER', 'акаунт1_dbusername');
define('DB_PASSWORD', 'password');
define('DB_HOST', 'localhost');

Важно: Ако в хостинг акаунт2 ще използвате друго име (домейн име) за сайта, ще е необходимо да извършите актуализиране на данните в базите данни.

Например, ако името на сайта в хостинг акаунт1 е my-domain.com, а пък в хостинг акаунт2 ще използвате my-other-domain.com, ще е необходимо всички записи в базата данни, съдържащи „my-domain.com“ да се заменят с „my-other-domain.com„.

4. Прехвърляне на пощите/писмата към домейна

Преди да се започне с прехвърлянето на писмата е необходимо в акаунт2 да бъдат създадени имейл акаунтите.

Как да създавам e-mail акаунти?

Кореспонденцията, ако е налична на хостинг сървъра, се намира в директория home/cpanelname/mail/my-domain.com

За всеки имейл акаунт, създаден към домейна, съществува поддиректория в директория mail, с името на имейл акаунта.

Например, за имейл акаунта office@my-domain.com кореспонденцията се намира в директория: home/cpanelname/mail/my-domain.com/office

Преместването може да се извърши по същия начин, както преместването на файловете/съдържанието на сайта.

5. Насочване на домейна към новия акаунт

Препоръчително е след като сте преместили сайта на новия акаунт, да тествате дали всичко работи коректно. Това можете да направите, като използвате hosts файла на вашия компютър.

Как мога да достъпя сайта си преди да съм променил DNS записите?

След като се уверите, че всичко е наред, остава единствено да промените DNS записите на домейна. Необходимо е да се зададат DNS сървърите, които отговорят на новия хостинг акаунт. Ако домейнът е регистриран от СуперХостинг.БГ, редакцията на DNS записите се извършва от клиентския профил „Домейни – управление„.

Промяна на DNS записите на домейн

Важно: Имайте предвид, че периодът на пълно опресняване на DNS продължава от 2 до 48 часа, като след това домейнът ще се зарежда коректно от новия хостинг акаунт.

Обновена: 17.01.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още