Node.js и Node.js хостинг

Какво е Node.js?

node.js-logo

Node.js представлява среда, която прави възможно изпълняването на JavaScript директно на сървъра.

Какво е JavaScript?

JavaScript е скриптов език за програмиране, чрез който дадена статична уеб страница може да се "раздвижи". Раздвижването може да бъде чрез промяна на съдържанието, което се визуализира на уеб страницата след извършване на действия от страна на потребителя, контрол над уеб браузъра и други. JavaScript се използва, освен за създаване на интерактивни уеб страници, но и за разработка на игри и създаване на скриптове, които се изпълняват от страна на сървъра.

Програмите създадени с JavaScript се наричат скриптове. Файлът, в който се съдържа кода на скрипта, е с разширение .js.

JavaScript скриптовете могат да се вграждат в HTML кода на дадена уеб страница, директно като код или да се извикват като външен .js файл. При зареждането на дадена уеб страница външния .js файл се сваля локално на компютъра на потребителя и самото изпълнение на скрипта се извършва от уеб браузъра.

Една от разликите с езика за програмиране Java е, че за изпълнението на JavaScript скрипт не е нужно преди това кода да бъде компилиран, а директно се изпълнява/интерпретира от уеб браузъра.

Обикновено при работата на даден уеб сайт взимат участие две страни (сървър и клиент) - сървъра, на който се намира сайта и уеб браузъра на потребителя, който разглежда сайта. Уеб браузърът можем да наричаме клиент. Някои от елементите на сайта се изпълняват от страна на клиента, като например HTML, CSS, JavaScript, картинки и всички други, които се свалят локално на компютъра на потребителя. От страна на сървъра се изпълняват елементите, които обработват заявките създадени от клиента към сървъра и връщат желаната информация, като например PHP, XML и други.

Node.js представлява проект за един програмен език, който се ползва и от двете страни - сървър и клиент.

Node.js се поддържа при СуперХостинг.БГ на хостинг план СуперХостинг и на всички Managed VPS сървъри, като е включен към плановете Pro, Mega и Business.
Node.js се поддържа и на сървърните услуги предлагани от СуперХостинг.БГ - VPS и Наети сървъри.

Някои от аспектите на този проект:

  • Уеб разработчиците, които работят с JavaScript, не е нужно да изучават допълнителни езици и технологии, за да могат да вдъхнат живот на своя уеб проект;
  • По-малко различни технологии - по-лесна и бърза поддръжка на уеб приложението;
  • Създаване на високо производителни, мащабируеми, уеб приложения работещи в реално време;
  • Ползва "event-driven" асинхронен I/O модел на опериране с ползване на един единствен процес;

Към Node.js се предоставят пакети (обикновено съдържащи модули, които от своя страна представляват колекции от JavaScript библиотеки), като допълнителни такива могат да се инсталират през мениджъра за пакети "NPM".

Модул за Node.js е всичко, което може де се вмъкне, с require, в кода на дадено приложение. Например следното:

var req = require('request')

може да се разгледа като: променливата req отговаря на модула request.

Пример за модул, който създава съвсем прост уеб сървър:

var http = require("http");
http.createServer(function(request, response) {
response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"});
response.write("Hello World");
response.end();
}).listen(80);

Посочения код се записва във файл server.js и може да се стартира през конзола със следната команда:

node server.js

След като се стартира скрипта, при достъпване през уеб браузър, ще получите съобщението "Hello World".

Инсталацията на приложението Node.js включва уеб сървър, който може да се ползва за тестови цели.

Вижте още:

⇒ В Блога: Какво е Node.js?

Обновена: 05.02.2014

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още