Node.js и Node.js хостинг

Съдържание
node.js-logo

Node.js представлява среда, която прави възможно изпълняването на JavaScript директно на сървъра.

🔗 Какво е JavaScript? | Help

Node.js е проект за един програмен език, който се ползва и от двете страни - сървър и клиент.

🔗 Какво е Node.js? | Blog

Node.js се поддържа при СуперХостинг.БГ на хостинг план СуперХостинг и на всички Managed VPS сървъри, като е включен към плановете Pro, Mega и Business.

Node.js се поддържа и на сървърните услуги предлагани от СуперХостинг.БГ - VPS и Наети сървъри.

Някои от аспектите на този проект:

  • Уеб разработчиците, които работят с JavaScript, не е нужно да изучават допълнителни езици и технологии, за да могат да вдъхнат живот на своя уеб проект;
  • По-малко различни технологии - по-лесна и бърза поддръжка на уеб приложението;
  • Създаване на високо производителни, мащабируеми уеб приложенияq работещи в реално време;
  • Ползва задвижван от събития асинхронен I/O модел на опериране с ползване на един единствен процес.

Към Node.js се предоставят пакети (обикновено съдържащи модули, които от своя страна представляват колекции от JavaScript библиотеки), като допълнителни такива могат да се инсталират през мениджъра за пакети „NPM“.

Модул за Node.js е всичко, което може де се вмъкне с „require“ в кода на приложението. Например следното:

var req = require('request')

може да се разгледа като: променливата req отговаря на модула request.

Пример за модул, който създава съвсем прост уеб сървър:

var http = require("http");
http.createServer(function(request, response) {
response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"});
response.write("Hello World");
response.end();
}).listen(80);

Посоченият код се записва във файл server.js и може да се стартира през конзола със следната команда:

node server.js

След като се стартира скриптът, при достъпване през уеб браузър, ще получите съобщението "Hello World".

Инсталацията на приложението Node.js включва уеб сървър, който може да се ползва за тестови цели.

Node.js хостинг

При нас можете да използвате Node.js на всички предлагани услуги.

Споделен хостинг: Node.js можете да използвате при хостинг план СуперХостинг. Имате възможност да качите Node.js приложение веднага, след като хостинг услугата е активирана и хостинг акаунтът е създаден. Можете да стартирате Node.js приложение с минимални усилия и действия и да изберете от най-новите, последни версии на Node.js. През cPanel може лесно да се стартира специална виртуална среда за Node.js, а управлението на средата е през лесен графичен интерфейс. През него можете да променяте настройките на средата, използваната версия на Node.js, да стартирате, спирате и премахвате приложения. За бази данни към приложението можете да използвате най-известните релационни бази данни - MySQL (MariaDB), PostgreSQL, SQLite.

🔗 Създаване на виртуална среда за Node.js приложения в cPanel | Help

Виртуален сървър: При услугата виртуален сървър можете сами да инсталирате всички необходими сървърни приложения и да извършите всички техни системни настройки. Ще е нужно Node.js да бъде инсталиран и системно настроен. Допълнително ще трябва да инсталирате и технологиите, които работят съвместно с Node.js. При тази услуга ще отнеме повече време, преди да е възможно да се стартира Node.js приложение. И ще имате нужда от системен администратор или знания по администрация на сървър, за да можете да извършвате поддръжка и управление. При тази услуга ще можете да използвате всякакви сървърни приложения и технологии например нерелационни бази данни като MongoDB и други.

Managed VPS: Това е виртуален управляем сървър, който съчетава най-доброто от двата свята - лесното управление и осигурената техническа поддръжка на споделения хостинг и самостоятелността на виртуалния сървър. При услугата Managed VPS системната администрация се извършва от нас. Node.js се поддържа на всички Managed VPS сървъри, като е включен към плановете Pro, Mega и Business.

Обновена: 04.09.2020

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още