1. Начало
  2. Сървъри
  3. Софтуер
  4. Node.js
  5. Инсталиране на Express.js (Node.js) в хостинг акаунта

Инсталиране на Express.js (Node.js) в хостинг акаунта

Express.js (или само Express) е уеб фреймуърк (технологична работна рамка), създадена на JavaScript. С Express може да се създават комплексни динамични уеб приложения, които използват бази данни.

Инсталацията на Express в хостинг акаунта включва две стъпки:

  1. Създаване на виртуална среда за Node.js приложения в cPanel.
  2. Инсталиране на Express и създаване на проект.

Първо създайте виртуална среда за Node.js приложения през cPanel » Setup Node.js App и след това преминете към инсталацията на Express.

Инсталиране на Express в хостинг акаунта

След като сте създали среда за вашите Node.js проекти в хостинг акаунта, можете да инсталирате Express през конзолата. За целта ще ви е нужен SSH достъп до хостинг акаунта.

1) Достъпете хостинг акаунта през SSH.

След като достъпите хостинг акаунта през SSH, стартирайте конзолата в режим на работа с виртуалната среда. Правилната команда за стартирането можете видите в настройките на средата в cPanel » Setup Node.js App в поле Enter to the virtual environment.

source /home/goodexmp/nodevenv/nodeapps/10/bin/activate

goodexmp - заменете с името на cpanel потребителя; nodeapps - директорията на създадената среда; 10 - заменете с инсталираната версия на Node.js;

След като сте в конзолата на виртуалната среда ще видите пред името на cPanel потребителя в квадратни скоби - името на виртуалната среда и версията на Node.js.

2) Проверете версията на NPM (node package manager).

Проверете версията на NPM с командата:

npm -v

Версията на NPM ще ви е нужна, за да знаете по какъв начин да използвате командите към него. Например за npm версии преди 5.0 при инсталирането на модул трябва изрично да добавяте опцията "--save", за да може този модул да се запише в зависимостите на проекта, в package.json.

3) Достъпете директорията за проектите.

Достъпете директорията за проектите:

cd nodeapps

nodeapps - заменете с пътя/името на директорията, в която ще се разположи приложението;

4) Създайте файл package.json.

Създайте конфигурационния файл за приложението package.json.

Файлът се създава с командата:

npm init

Следвайте стъпките, като не е задължително да отговаряте на всички въпроси.

Единствено обърнете внимание на въпроса за стартовия файл на приложението:

entry point: (app.js)

Името на файла трябва да съвпада с това, зададено за виртуалната Node.js среда, създадена през cPanel » Setup Node.js App.

Бележка: Командата "npm init" стартира помощно приложение, което създава файл package.json. От въведените отговори, приложението попълва съответните данни във файла package.json. Тези данни за проекта обхващат само най-общите параметри. След като файлът е създаден, всички попълнени данни в него може да се редактират. Освен през конзолата, файлът package.json може да се създаде и през Файловия мениджър в cPanel. След като създадете обикновен текстов файл в директорията на проекта, с име package.json, в него можете да поставите съдържание и параметри за проекта.

Примерно съдържание на файла package.json, създаден през конзолата с "npm init":

{
"name": "nodeapps",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "app.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
},
"author": "",
"license": "ISC"
}

5) Инсталирайте Express.

Инсталирайте Express с командата:

npm install express

Бележка: За инсталирането на Express не е задължително да се намирате в директорията на проекта (/nodeapps). NPM пакетите, които инсталирате докато се намирате в режим на средата, се поставят в системната директория на средата (/nodevenv/nodeapps).
Бележка: В случай че получите съобщение за грешка при изпълнение на командата, проверете дали в тази директория има вече стартирано приложение и го спрете през cPanel » Setup Node.js App » Stop App и опитайте отново с командата.
6) Примерно приложение на Express.

Поставете във файла app.js следния код, който ще визуализира единствено текста Hello World:

const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000

app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'))

app.listen(port, () => console.log(`Example app listening on port ${port}!`))

На реда с "app.get('/'" - допълнете след "/" адреса на приложението, който сте задали при създаване на средата през cPanel.

7) Рестартирайте приложението.

Рестартирането може да се извърши през cPanel » Setup Node.js » Restart App или през конзола, с командата:

touch /home/goodexmp/nodeapps/tmp/restart.txt

goodexmp - заменете с името на cpanel потребителя; nodeapps - директорията на създадената среда;

8) Заредете уеб адреса на приложението в браузъра.

При извършена успешна инсталация на Express, ще видите текста Hello World!.

Този пример за приложение на Express е съвсем опростен, представлява една единствена страница и може да ви послужи за проверка дали Express функционира. За да тествате по-сложно примерно приложение, с няколко страници и повече настройки, може да инсталирате инструмента Express application generator (през конзола).

Express Application Generator (cli)

Express генераторът е cli (command line interface) инструмент и се използва за скоростно създаване на скелет (схема, структура) на приложение.

След като сте създали среда за Node.js приложения в cPanel, достъпете акаунта през SSH.

1) Активирайте използването на средата и инсталирайте express-generator NPM пакета:

npm install express-generator -g

2) Създаване на нов проект с генератора.

Докато се намирате в директорията на проекта, създайте нов Express проект:

/home/goodexmp/nodevenv/nodeapps/10/lib/bin/express --view=pug myapp

След изпълнение на командата ще се създаде поддиректория myapp в директорията за проектите, в която ще са разположени файловете и папките на примерния проект.

Поддиректория myapp с файловете на проекта.
Поддиректория myapp с файловете на проекта.
3) Преместете съдържанието на поддиректорията myapp едно ниво нагоре.

Преместете съдържанието на поддиректорията myapp едно ниво нагоре, в горната директория nodeapps. В случай че в директорията за проектите nodeapps вече има съдържание, може да го премахнете, като оставите само директория tmp (и съдържанието й).

4) След като преместите файловете на примерния проект в директорията за проекти, изпълнете през конзолата:

npm install

Командата трябва да се изпълни докато се намирате в директорията с примерния проект (nodeapps).

Всички пакети и зависимости за проекта ще се добавят в системната директория на средата (около 118 пакета).

В случай че се получи съобщение за грешка при изпълнение на командата, проверете дали в тази директория има вече стартирано приложение и го спрете през cPanel » Setup Node.js App и опитайте отново с командата.

5) Променете стартовия файл за приложението.

Променете стартовия файл за приложението, който е зададен в cPanel » Setup Node.js App. Трябва да промените файла за зареждане на проекта - да бъде bin/www.

Промяна на стартовия файл на приложението.

Запишете промените по настройките на средата и стартирайте приложението от Start App.

6) Достъпете уеб адреса на проекта през браузъра.

При успешно изпълнени стъпки за създаване на примерен проект с генератора, в страницата ще се получи съобщение:

Express
Welcome to Express

Обновена: 13.11.2018

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още