Инсталиране на Express.js (Node.js) в хостинг акаунта

Express.js (или само Express) е уеб фреймуърк (технологична работна рамка), създадена на JavaScript. С Express може да се създават комплексни динамични уеб приложения, които използват бази данни.

Инсталацията на Express в хостинг акаунта включва две стъпки:

  1. Създаване на виртуална среда за Node.js приложения в cPanel.
  2. Инсталиране на Express и създаване на проект.

Първо създайте виртуална среда за Node.js приложения през cPanel » Setup Node.js App и след това преминете към инсталацията на Express.

Инсталиране на Express в хостинг акаунта

След като сте създали среда за вашите Node.js проекти в хостинг акаунта, можете да инсталирате Express през конзолата. За целта ще ви е нужен SSH достъп до хостинг акаунта.

1) Достъпете хостинг акаунта през SSH

След като достъпите хостинг акаунта през SSH, стартирайте конзолата в режим на работа с виртуалната среда. Правилната команда за стартирането можете видите в настройките на средата в cPanel » Setup Node.js App в поле Enter to the virtual environment.

source /home/goodexmp/nodevenv/nodeapps/10/bin/activate

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; nodeapps – директорията на създадената среда; 10 – заменете с инсталираната версия на Node.js;

След като сте в конзолата на виртуалната среда ще видите пред името на cPanel потребителя в квадратни скоби – името на виртуалната среда и версията на Node.js.

2) Проверете версията на NPM (node package manager)

Проверете версията на NPM с командата:

npm -v

Проверете версията на NPM

Версията на NPM ще ви е нужна, за да знаете по какъв начин да използвате командите към него. Например за npm версии преди 5.0 при инсталирането на модул трябва изрично да добавяте опцията „–save„, за да може този модул да се запише в зависимостите на проекта, в package.json.

3) Достъпете директорията за проектите

Достъпете директорията за проектите:

cd nodeapps

nodeapps – заменете с пътя/името на директорията, в която ще се разположи приложението;

4) Създайте файл package.json

Създайте конфигурационния файл за приложението package.json.

Файлът се създава с командата:

npm init

Следвайте стъпките, като не е задължително да отговаряте на всички въпроси.

Единствено обърнете внимание на въпроса за стартовия файл на приложението:

entry point: (app.js)

Името на файла трябва да съвпада с това, зададено за виртуалната Node.js среда, създадена през cPanel » Setup Node.js App.

Бележка: Командата „npm init“ стартира помощно приложение, което създава файл package.json. От въведените отговори, приложението попълва съответните данни във файла package.json. Тези данни за проекта обхващат само най-общите параметри. След като файлът е създаден, всички попълнени данни в него може да се редактират. Освен през конзолата, файлът package.json може да се създаде и през Файловия мениджър в cPanel. След като създадете обикновен текстов файл в директорията на проекта, с име package.json, в него можете да поставите съдържание и параметри за проекта.

Примерно съдържание на файла package.json, създаден през конзолата с „npm init“:

{
„name“: „nodeapps“,
„version“: „1.0.0“,
„description“: „“,
„main“: „app.js“,
„scripts“: {
„test“: „echo \“Error: no test specified\“ && exit 1″
},
„author“: „“,
„license“: „ISC“
}

5) Инсталирайте Express

Инсталирайте Express с командата:

npm install express

Бележка: За инсталирането на Express не е задължително да се намирате в директорията на проекта (/nodeapps). NPM пакетите, които инсталирате докато се намирате в режим на средата, се поставят в системната директория на средата (/nodevenv/nodeapps).

Бележка: В случай че получите съобщение за грешка при изпълнение на командата, проверете дали в тази директория има вече стартирано приложение и го спрете през cPanel » Setup Node.js App » Stop App и опитайте отново с командата.

6) Примерно приложение на Express

Поставете във файла app.js следния код, който ще визуализира единствено текста Hello World:

const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000

app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'))

app.listen(port, () => console.log(`Example app listening on port ${port}!`))

На реда с „app.get(‘/'“ – допълнете след „/“ адреса на приложението, който сте задали при създаване на средата през cPanel.

7) Рестартирайте приложението

Рестартирането може да се извърши през cPanel » Setup Node.js » Restart App или през конзола, с командата:

touch /home/goodexmp/nodeapps/tmp/restart.txt

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; nodeapps – директорията на създадената среда;

8) Заредете уеб адреса на приложението в браузъра

При извършена успешна инсталация на Express, ще видите текста Hello World!.

Този пример за приложение на Express е съвсем опростен, представлява една единствена страница и може да ви послужи за проверка дали Express функционира. За да тествате по-сложно примерно приложение, с няколко страници и повече настройки, може да инсталирате инструмента Express application generator (през конзола).

Express Application Generator (cli)

Express генераторът е cli (command line interface) инструмент и се използва за скоростно създаване на скелет (схема, структура) на приложение.

След като сте създали среда за Node.js приложения в cPanel, достъпете акаунта през SSH.

1) Активирайте използването на средата и инсталирайте express-generator NPM пакета

npm install express-generator -g

2) Създаване на нов проект с генератора

Докато се намирате в директорията на проекта, създайте нов Express проект:

/home/goodexmp/nodevenv/nodeapps/10/lib/bin/express –view=pug myapp

След изпълнение на командата ще се създаде поддиректория myapp в директорията за проектите, в която ще са разположени файловете и папките на примерния проект.

Поддиректория myapp с файловете на проекта.
Поддиректория myapp с файловете на проекта.

3) Преместете съдържанието на поддиректорията myapp едно ниво нагоре

Преместете съдържанието на поддиректорията myapp едно ниво нагоре, в горната директория nodeapps. В случай че в директорията за проектите nodeapps вече има съдържание, може да го премахнете, като оставите само директория tmp (и съдържанието й).

4) След като преместите файловете на примерния проект в директорията за проекти, изпълнете през конзолата

npm install

Командата трябва да се изпълни докато се намирате в директорията с примерния проект (nodeapps).

Всички пакети и зависимости за проекта ще се добавят в системната директория на средата (около 118 пакета).

В случай че се получи съобщение за грешка при изпълнение на командата, проверете дали в тази директория има вече стартирано приложение и го спрете през cPanel » Setup Node.js App и опитайте отново с командата.

5) Променете стартовия файл за приложението

Променете стартовия файл за приложението, който е зададен в cPanel » Setup Node.js App. Трябва да промените файла за зареждане на проекта – да бъде bin/www.

Промяна на стартовия файл на приложението.

Запишете промените по настройките на средата и стартирайте приложението от Start App.

6) Достъпете уеб адреса на проекта през браузъра

Достъпете уеб адреса на проекта през браузъра

При успешно изпълнени стъпки за създаване на примерен проект с генератора, в страницата ще се получи съобщение:

Express
Welcome to Express

Вижте още: Създаване на виртуална среда за Node.js приложения в cPanel | Help

Обновена: 11.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още