Брой видими файлове и директории през FTP

При използване на FTP протокол за достъп до съдържанието на хостинг акаунт е зададен максимален брой файлове и директории, които да се виждат. Видими са до 2000 файла и директории.

В случай че в дадена директория са налични по-голям брой файлове и/или директории и желаете да ги видите или преместите, е необходимо да използвате сигурна връзка със сървъра – SFTP. През SFTP са видими всички файлове и директории.

Вижте какви настройки трябва да зададете във FTP клиента, за да се свържете през SFTP с хостинг сървъра:

SFTP – сигурна връзка през FTP (SSH)

Важно: Препоръчително е разположените в акаунта файлове да са организирани в директории и поддиректории, например групирани по различни критерии – година, месец, дата, категория или др. Така се избягва натрупване на много файлове в една директория. Това води и до по-лесно управление на съдържанието и се избягват проблеми с бързодействието на сайта.
Обновена: 21.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още