https://help.superhosting.bg/php-code-in-html.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Изпълнение на php скрипт поставен в html файл (HTML да се изпълнява като PHP)

PHP
php, скрипт, html, php code, add handler

Може да се обработи php скрипт във файл с разширение .html,  като затова трябва да се добави в .htaccess файл посочения ред:

AddType application/x-httpd-php5 .html

Можете да проверите настройката като създадете следния .html файл с php код:

<html>
<head></head>
<body>
<?php echo "Hello!"; ?>
</body>
</html>

Запазете файла с име test.html и го качете в хостинг акаунта ви.  Изпишете в браузъра http://вашият-домейн.com/test.html и ще видите съобщението Hello!

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg