1. Начало
  2. Kлиентски профил
  3. Прехвърляне на услуги в нов/друг клиентски профил

Прехвърляне на услуги в нов/друг клиентски профил

Прехвърляне на услуги в нов/друг клиентски профил

Секция "Прехвърляне на услуги"

Когато клиент желае част от услугите в неговия профил да бъдат прехвърлени в друг/нов клиентски профил, той може да стартира процедура по прехвърляне на услуги. Това може да бъде направено от клиентския профил в сайта на СуперХостинг.БГ » Моят профил.

След като достъпите Вашия профил, в секция Прехвърляне на услуги изберете меню В друг (нов) клиентски профил.

Ще се появи списък с наличните услуги. Изберете желаните услуги и натиснете бутона Продължи.

Избор на услуги за прехвърляне

Бележка: В случай че в списъка не са налични услуги, които желаете да прехвърлите, моля свържете се с нас.

Ще преминете на следващата стъпка Данни за получател:

Попълване на данни за получателя на услугите

Попълнете данните на лицето (1), в чийто профил ще се прехвърлят услугите. Ако клиентския профил, в който ще се прехвърлят услугите, все още не съществува, ще имате опция за задаване на език (2) за този профил. На избрания език ще бъде изпратен имейл за потвърждаване на прехвърлянето. В случай, че трябва да бъдат попълнени и фирмени данни (!), изберете Да, желая да попълня данни за фирма, след което ще можете да въведете информацията. Натиснете бутона Продължи, за да преминете към последната стъпка:

Потвърждение за прехвърляне на услуги

Необходимо е да се запознаете с декларацията (!), след което да сложите отметките и да натиснете бутона Продължи.

С това завършва инициирането на заявката за прехвърляне.

На свой ред на лицето, в чийто профил ще бъдат прехвърлени услугите, се изпраща имейл с линк, чрез който да потвърди, че е съгласен изброените услуги да бъдат прехвърлени в негов профил.

След като бъдат получени двете потвърждения, процедурата по прехвърлянето на услугите се извършва до 2 работни дни. След като бъдат преместени услугите, се изпращат уведомителни съобщения.

Важно: След прехвърляне на услуги и обединяване на профили, прехвърлените услуги ще бъдат защитени за период от 14 дни. Това означава, че през този период няма да могат да се прехвърлят в друг клиентски профил, да се трансферират, както и да се редактират контактни данни за домейните. Защитата на услугите не влияе по никакъв начин на останалата им функционалност.

Обединяване на профили

Тази страница дава възможност всички услуги, намиращи се в един клиентски профил, да бъдат прехвърлени в друг клиентски профил в нашата система. Всички плащания, фактури и данни за фирми, свързани с услугите, ще бъдат прехвърлени в другия профил, след което текущият профил ще бъде автоматично закрит.

За да обедините профил, изберете в секция Прехвърляне на услуги меню Обединяване на профили. Ще се зареди следната страница:

Обединяване на профили

Попълнете имейл адреса на клиентския профил, към който желаете да прехвърлите всички услуги. Натиснете бутона Продължи. Ще видите следния екран:

Обединяване на профили - втора стъпка

Необходимо е да се запознаете с декларацията, след което да сложите отметките и да натиснете бутона Продължи.

На имейл адреса, в който ще се прехвърлят всички услуги, се изпраща имейл с линк, чрез който да се потвърди обединяването на профилите.

Процедурата по обединяване на профили продължава до 2 работни дни след получаване на двете потвърждения.

Заявките за прехвърлянето на услуги от един профил и за обединяване на профили в друг се считат за официална молба за прехвърлянето на собствеността на включените в заявката услуги. След изпълнението на тази заявка от страна на СуперХостинг.БГ, предишният собственик/ администратор на услугите губи всички права над собствеността и възможността за достъп до управлението и администрацията на посочените услуги.

При обединяване на профилите се преместват и всички верифицирани допълнителни имейл адреси от стария профил. Затова е добре да проверите имейл адресите и да ги актуализирате при необходимост. Проверката можете да направите от клиентския профил от меню Редакция на профила » Допълнителни имейл адреси за кореспонденция.

Важно: След прехвърляне на услуги и обединяване на профили, прехвърлените услуги ще бъдат защитени за период от 14 дни. Това означава, че през този период няма да могат да се прехвърлят в друг клиентски профил, да се трансферират, както и да се редактират контактни данни за домейните. Защитата на услугите не влияе по никакъв начин на останалата им функционалност.

Обновена: 21.10.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още