Генериране на SSH ключове с PuTTYgen

При SSH връзка с хостинг акаунта е възможно вместо потребител и парола, за достъп да се използва специален сигурен SSH ключ.

Автоматично генериране на SSH ключове може да се извърши през меню SSH достъп в cPanel (Управление на ключове за SSH достъп в cPanel).

Генерирането на двойката SSH ключове може да се извърши и чрез инструмента PuTTYgen (an RSA and DSA key generation utility).

След като приложението PuTTYgen се свали и се стартира, за генерирането на ключовете се избира бутона „Generate„.

ssh-keys-putty
Генериране на нова двойка ключове

За процеса по генерирането е необходимо да се движи хаотично курсорът на мишката, в обозначеното празно поле.

ssh-keys-generate
Процес по генериране на ключовете

След като ключовете са генерирани, публичният трябва да се качи в хостинг акаунта, а частният трябва да се запише на това устройство, от което ще се свързвате с хостинг акаунта.

ssh-keys-generate-putty
двата ключа са генерирани

( 2 ) Частният ключ може да се защити с парола, което е препоръчително. При задаване на парола за ключа, същата ще ви бъде изисквана всеки път при връзка със сървъра.

( 3 ) Запишете частния ключ в директория локално на вашия компютър, препоръчително в защитена такава.

( 1 ) Публичният ключ е необходимо да се постави в хостинг акаунта. Поставете съдържанието на публичния ключ (копирайте го) във файла authorized_keys, който трябва да се намира/създаде в хостинг акаунта в директория: home/cpaneluser/.ssh

Съдържанието на публичния ключ, поставено във файла authorized_keys
Съдържанието на публичния ключ, поставено във файла authorized_keys

Задайте коректните права за директориите и файловете в хостинг акаунта:

home/cpaneluser/.ssh (директория) 0700
home/cpaneluser/.ssh/authorized_keys (файл) 0644

След като двата ключа са по местата си, може да направите SSH връзка с хостинг акаунта през приложение като PuTTY. Вижте как: Достъп до хостинг акаунта през SSH с ключ (PuTTY).

Обновена: 30.09.2019

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още